ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savour*, -savour-

savour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savour (n.) รสชาติ See also: รส, กลิ่น Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savour (vi.) มีรสชาติ See also: มีรส, ปรุงรส
savour (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส Syn. relish
savour of (phrv.) (พูด) แนะนำ See also: เสนอแนะ Syn. smack of, smell of
savoury (adj.) มีรสชาติ See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน Syn. palatable, pleasing, appetizing
savoury (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury (n.) พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
English-Thai: HOPE Dictionary
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
English-Thai: Nontri Dictionary
savour(n) รสชาติ,กลิ่น,เสน่ห์,แรงดึงดูด,ลักษณะเฉพาะ,ความอร่อย
savoury(adj) รสดี,กลิ่นดี,ดึงดูดใจ,น่ากิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง้วน (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสโอชะ, รสอร่อย Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
รสอร่อย (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสโอชะ Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
รสโอชะ (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสอร่อย Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
ของเลื่อน (n.) savoury
ของเลื่อนเตือนขันหมาก (n.) savoury
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I, in turn, have tried to teach him. You have to savour life while you can.คุณควรหาความสุขกับชีวิตบ้างในขณะที่ทำได้
Savour a fine French roast.ใส่เครื่องปรุงรสในขนมปังปิ้ง
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ
Take care, my love. That savours strongly of bitterness.ดูแลตัวเองนะ พี่ที่รัก นั่นต้องเก็บความขมขื่นไว้อย่างมาก
Savouring each breath as if it were your last.กลี่นลมหายใจ เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้าย
Stalking sounds so unsavoury.คอยรังควาญนี่ฟังดูไม่ดีเลย
She was in a squat with some unsavoury types.เธอสุมหัวอยู่กับ พวกเด็กที่น่ารังเกียจ
They're not unsavoury.พวกเขาไม่ได้น่ารังเกียจนะ
So, Mrs. Savourney, happy with the harvest?เป็นไง คุณนายซาวูร์นี่ย์ ผลผลิตดีไหม

savour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop)
セボリー[, sebori-] (n) savory; savoury
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P)

savour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
ง้วน[n.] (ngūan) EN: savour FR:
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; smack ; tang FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; relish ; gustation FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
ดื่มด่ำ[v.] (deūmdam) EN: savor ; be moved (by) FR: savourer
จิบเบียร์[v. exp.] (jip bīa) EN: FR: savourer une bière ; déguster une bière
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ลิ้มรส[v. exp.] (lim rot) EN: taste ; experience FR: savourer
มันดี[X] (man dī) EN: tasty FR: savoureux ; succulent
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries FR:
เมี่ยงคำ[n. exp.] (mīeng kham) EN: savoury bites ; [mixture of savoury ingredients folded into a leaf] FR:
มีรส[adj.] (mī rot) EN: FR: sapide ; savoureux ; qui a de la saveur
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury ; savory (Am.) ; flavourful ; flavorful (Am.) FR:
น่าอร่อย[adj.] (nā arøi) EN: delectable FR: délectable ; savoureux
โอชะ ; โอชา[adj.] (ōcha ; ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
พะแนงเนื้อ[n. exp.] (phanaēng ne) EN: savoury beef curry ; savory beef curry (Am.) FR:
ปร่า[adj.] (prā) EN: unpalatable ; untasty ; unsavoury ; unsavory (Am.) FR:
ซด[v.] (sot) EN: sip ; nip ; imbibe FR: siroter (fam.) ; déguster ; savourer ; boire à petites gorgées

savour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack {m}savor [Am.]; savour [Br.]
Salzgebäck {n}savoury biscuit [Br.]; savory snacks [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savour
Back to top