ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เย้ย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เย้ย, -เย้ย-

*เย้ย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเย้ยหยัน (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเยาะเย้ย (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
น่าเยาะเย้ย (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าตลก, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
เย้ย (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เยาะหยัน
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หยัน Ops. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย
เย้ย (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, หยัน
เย้ยหยัน (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยหยัน (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยเยาะ (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
เยาะเย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน
เยาะเย้ยถากถาง (v.) ridicule See also: satirize, mock, jeer at Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน
English-Thai: HOPE Dictionary
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derisible(ดิริซ'ซะเบิล) adj. เป็นที่เย้ยหยันได้
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle,snicker
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
pantagrueln. ผู้ที่มีนิสัยหยาบคาย ดุดัน ชอบเย้ยคนอื่น.
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
twit(ทวิท) vt.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ดุ,ด่า,เยาะเย้ย,เหน็บแนม,ตำหนิ., See also: twitingly adv., Syn. taunt,tease,ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynic (n.) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
cynical (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, scornful
derisive (adj.) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย See also: เกี่ยวกับการดูถูก Syn. ridiculous
derisively (adv.) อย่างเยาะเย้ย Syn. ridiculously
farcical (adj.) น่าเย้ยหยัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระจนน่าหัวเราะ Syn. laughable, comical, absurd
flout (vi.) เยาะเย้ย See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม Syn. mock, disdain, scorn Ops. praise, esteem
flout (vt.) แสดงการเยาะเย้ย See also: แสดงการเหยียดหยาม Syn. mock, scoff Ops. respect
flout (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น Syn. insult, gibe Ops. respect, praise
gibe (vi.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน Syn. mockery, ridicule Ops. praise
gibe (vi.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe (vt.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe at (phrv.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี Syn. jibe at, laugh at
guy (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน Syn. mock
ironic (adj.) เชิงเยาะเย้ย See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, satirical, mocking Ops. courtesy, esteem
jape (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock, make fun of
jeer (n.) คำเย้ยหยัน See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม Syn. derision, taunt, gibe Ops. praise, laudation
jeer (vi.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแหนม Syn. scoff, gibe, ridicule Ops. praise, applaud
jeer at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน Syn. laught at
jibe (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง Syn. gibe, sarcasm, taunt Ops. praise, applause
jibe (vi.) เยาะเย้ย See also: พูดเสียดสี, ถากถาง Syn. gibe, jeer, scoff Ops. laud, praise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's been 200 years since an Indian cocked a snook at the British Empire and got away with it.200 ปีแล้วที่เคยมีคนอินเดียเยาะเย้ย สหราชอาณาจักรและรอดอยู่ได้
I don't know if you're kidding or being ironic, because chipmunks don't talk.รู้อะไรมั้ย? ผมไม่รู้ว่าคุณล้อเล่นรึเปล่า หรือกำลังเยาะเย้ย เพราะว่ากระรอกพูดไม่ได้
They mock us. They mock our...พวกเขาเยาะเย้ยเรา, เยาะเย้ยพระเจ้า เยาะเย้ยศรัทธาเรา
AND THAT HE'S UNWANTED AND OBSOLETE IN THEIR LIVES.ในฐานะสามี เขารู้สึกเหมือนถูกดูถูกและเยาะเย้ยจากภรรยา ใช่ ถูกล่ะ ต้องดีแน่ๆ
To more humiliation And ridicule.อาจเป็นการทำให้เด็กๆ โดนเยาะเย้ย ถาถถาง
So what you're seeing here is a continuation of the mocking that followed.เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอได้ยินคือ ความต่อเนื่อง ของการ เยาะเย้ย ที่กล่าวมา
We'd be ruined, ridiculed, cut by all society!ชื่อเสียงเราพินาศย่อยยับ ถูกเยอะเย้ย และถูกตัดออกจากสังคม!
All right, I was going to try to squeeze in a little more mocking before lunch, but I can come back later when you don't have a high-powered weapon.ได้, ฉันจะกลับมา เยาะเย้ยมากขึ้นก่อนอาหารเที่ยง แต่ฉันควรจะกลับมา
Oh, who is mocking?ใคร? ใครเยาะเย้ย ฉันตื่นเต้นจะตายไป
In a few minutes, when I gloat over the failure of this enterprise how would you prefer I do it?อีกไม่กี่นาที ตอนฉันเยาะเย้ย ความลัมเหลวของการนัดบอดนี้ นายอยากให้ฉันทำยังไง
It turns out that while planets may hide from our eyes, they can't hide from the stars they orbit, what astronomers call their host stars.มาร์ซี่ปฏิเสธที่จะยอมรับว่า เยาะเย้ยมืออาชีพเสี่ยง, เขาก็ตัดสินใจที่จะหาวิธีที่จะ มองเห็นไกลออกไปในโลก
Please don't mock me, Prince.ได้โปรด อย่าเย้ยหยันข้า เจ้าชาย
You bought that I'd hook up with you the self-mutilated, tatted Frankenskank who publicly humiliated me, almost cost me the election?คิดว่าฉันจะยอมมากับเธอ ยัยคนสมองพิการฝันเฟื่อง คนที่เยาะเย้ยฉันต่อหน้าทุกคน แถมเกือบทำฉันชวดตำแหน่ง
Yes, I was ridiculed on the national stage, but you're right.ใช่ ฉันถูกเยาะเย้ย ในการแข่งระดับชาติ แต่คุณพูดถูก มันไม่มีอะไร
You are genuinely upset at being mockingly snubbed by a mock wedding?คุณจะอารมณ์เสียจริงๆ ที่ถูกเยาะเย้ย โดยล้อเลียนการแต่งงานเหรอ
Tonight, I'm gonna get certified in the River Schmidt.คืนนี้ฉันจะเอาใบประกาศในแม่น้ำชมิดท์ [///]เย้ยยย คำล่อแหลม
And yet you find it funny to ridicule and underestimate the human race?และคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ กำลังทำมันน่าสนุกที่ได้เยาะเย้ย และดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ใช่มั้ย
Ok, that's directed at law enforcement-- catch me if you can.โอเค นั่นเขาทำเย้ยตำรวจ-- แน่จริงก็จับให้ได้สิ
Well, the arrow on the head could have been placed there as a mark of derision.ลูกธนูที่หัว อาจถูกนำไปใส่ไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายการเยาะเย้ย ดูหมิ่น
Special Agent Dylan Rhodes, who was publicly ridiculed, and even tackled at tonight's performance.ตัวแทนในการดีแลนพิเศษโรดส ที่ถูกเยาะเย้ยต่อสาธารณชน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานแม้ในคืนนี้.
You dispatch me to Rome to crow of the inevitable fall of Spartacus upon Melia Ridge, only to have recent news brand me overreaching fool!คุณส่งไปยังกรุงโรมที่จะชื่นชมยินดี คดีคัสMeliaåsen- และอื่นเพื่อที่คุณเยาะเย้ยฉัน กับข่าวล่าสุด!
Cutting a husband and wife to death, it's--it's more like he's mocking their marriage bond.แทงสามีภรรยาจนตาย มัน--มันเหมือนว่าเขากำลังเย้ยหยัน ความสัมพันธ์ของพวกเขาอยู่
This state-of-the-art mock locker room, or "mocker room," simulates the conditions of an actual locker room.ที่ผ่านมาผมไม่โกนเองหรอก นี่คือห้องล็อกเกอร์ Mock นำสมัย หรือห้อง Mocker (คนเยาะเย้ย) ที่จำลองสถานการณ์
Still, no one deserves to be mocked for being mock-locked in a mock locker.ถึงอย่างงั้น ไม่มีใครสมควรโดนเยาะเย้ย ตอนที่ถูกจับขังในล็อกเกอร์ Mock
If you need to mock somebody, mock me.ถ้าคุณต้องการที่จะเยาะเย้ยใครสักคน เยาะเย้ยฉัน นิค!
Not exactly.นักธรณีวิทยาส่วนใหญ่ เยาะเย้ยสมมติฐานของ เวเกเนอ
DOA on 23rd. Perp laughin' his face off at the PD. Damn Miranda rights.ตายคาที่ตรงถนน 23 หัวเราะเย้ยตำรวจ ช่างหัวสิทธิผู้ต้องหา
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
We mock what we don't understand.คนเรามักเยาะเย้ย ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
Don't patronize me, please.อย่าเยาะเย้ยผมเลย ได้โปรด
I think a suspended sentence is unlikely.หัวหน้า ผมไม่ได้พยายามเยาะเย้ยคุณนะ
And they did it with all of you laughing in their face.และพวกเขาทำมันท่ามกลาง เสียงหัวเราะเยาะเย้ยของคุณ
(Men shouting and jeering)(ตะโกนชายและพูดเยาะเย้ย)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ
Humiliating. It's an abomination.ถูกเย้ยหยัน มันน่ารังเกียจมาก
You were always the popular one, and Shelley was the brainy one Lily was the fun one and Paige was the sexy one, and I was the big, fat one.-จะเยาะเย้ยฉันใช่ไหม -ฉันพูดจริง ทำไมละ? ทำไมฉันจะ, ทำไมผู้หญิงอ้วนๆจะทำไม่ได้?
It's called sarcasm, Dr. Rosen.เขาเรียกว่าคำพูดเย้ยหยัน คุณหมอโรเซ็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เย้ย*
Back to top