ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sarcasm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sarcasm*, -sarcasm-

sarcasm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sarcasm (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. acerbity, causticity, mordancy
English-Thai: HOPE Dictionary
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
English-Thai: Nontri Dictionary
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sarcasmคำประชดเหน็บแนม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which is why I've been able to detect an undercurrent of sarcasm in your voice.ทำให้ผมจับได้ว่า เมื่อกี๊ คุณแอบกัดผมเล็กๆ
Yeah, and I can detect that note of sarcasm there, Frank.ใช่ และผมรู้สึกถึงน้ำเสียงการประชดประชันนะ แฟรงค์
Yeah, I do. Because sarcasm is the refuge oflosers.ใช่ ผมรู้สึกอย่างนั้น เพราะเสียดสีเป็นพฤติกรรม ของพวกขี้แพ้
And the deflection through sarcasm thing you might want to put on the back burner for a while.แล้วก็หลีกเลี่ยงคำพูดถากถาง ที่ลูกอยากไว้ข้างหลัง
Your sarcasm worries me.กลุ้มกับวาจาแดกดันของเธอเหลือเกิน
Bitches, don't you know that sarcasm and cold water do not mix?ยัยบ้า ไม่รู้รึไง ว่าประชดกับเย็นชา ไปกันไม่ได้?
I'm using sarcasm to mock you.ฉันทำประชดเพื่อล้อเลียนนาย
Okay, if I could just take this time to share a few words of sarcasm with whoever it is that took this pen.เอาล่ะ ผมขอใช้เวลาตรงนี้ พูดถากถางอะไรซักหน่อย ถึงใครก็ตามที่เอาปากกาไป
You know, sarcasm is the lowest form of...คุณรู้มั้ย คำถากถางเป็นรูปแบบต่ำสุดของ...
I'm guessing the ability to use sarcasm is a good sign of health.ฉันว่าประชดได้แบบนี้คงไม่เป็นไรแล้วล่ะ
Huh, sarcasm from the man with the mother of all daddy issues.การถากถางจากผู้ชายที่มีปัญหากับพ่อตัวเอง
Keep your sarcasm to yourself.เก็บคำพูดเสียดสีเอาไว้เลย

sarcasm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, 反讽 / 反諷] irony; sarcasm; to satirize with opposites
戳心灌髓[chuō xīn guàn suǐ, ㄔㄨㄛ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˇ, 戳心灌髓] sarcasm

sarcasm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer
宣う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm)
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P)
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P)

sarcasm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sarcasm
Back to top