ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้ายแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้ายแรง*, -ร้ายแรง-

ร้ายแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้ายแรง (adv.) furiously See also: violently, intensely Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน
ร้ายแรง (adv.) furiously See also: violently, intensely, unrestrained Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน
ร้ายแรง (adj.) severe See also: grievous, serious Syn. รุนแรง, วิกฤต
ร้ายแรง (adj.) critical See also: crucial, serious Syn. อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
ร้ายแรง (v.) be critical See also: be crucial, be serious Syn. อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
ร้ายแรง (adv.) severely See also: harshly, seriously, forcefully Syn. มาก, สาหัส, แรง Ops. เบา, เล็กน้อย, น้อย
ร้ายแรง (adv.) heavily Syn. มาก, สาหัส, แรง Ops. เบา, เล็กน้อย, น้อย
ร้ายแรง (adj.) serious See also: fatal, critical
ร้ายแรง (adj.) serious See also: critical, capital Syn. อุกอาจ
ร้ายแรง (v.) be serious See also: be critical Syn. อุกอาจ
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: badly, severely, dangerously, critically Syn. รุนแรง, สาหัส, มหันต์
ร้ายแรง (adj.) serious See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical Syn. รุนแรง, สาหัส, มหันต์
ร้ายแรง (adv.) violently See also: ferociously, viciously, savagely Syn. รุนแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
ร้ายแรง (adj.) moribund See also: almost dead, critical Syn. ยิ่งนัก
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: fatally, bitterly Syn. ยิ่งนัก
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: very severe, grievous, severely Syn. รุนแรง, หนักหนา, สาหัส
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: very severe, grievous, severely Syn. รุนแรง, หนักหนา, สาหัส
ร้ายแรงมาก (adv.) badly See also: severely, seriously Syn. รุนแรงมาก, แย่มาก
ร้ายแรงมาก (adv.) severely See also: seriously, badly Syn. รุนแรงมาก, แย่มาก
English-Thai: HOPE Dictionary
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
pernicious anemian. โรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงเนื่องจากขาดvitamin B12
pestilence(เพส'ทะเลินซฺ) n. โรคติดต่อร้ายแรง,กาฬโรค,สิ่งที่เป็นภัย,สิ่งที่ชั่วร้าย
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
pestilential(เพส'ทะเลน'เชิล) adj. นำโรคติดต่อ,เกี่ยวกับโรคร้ายแรง,เกี่ยวกับกาฬโรค,เป็นภัย, Syn. epidemic,infectious
rinderpest(ริน'เดอะเพสทฺ) n. โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง/มีอาการไข้สูง/ท้องร่วงและอื่น ๆ ,โรคลงแดง, Syn. cattle plague
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
sleeping sicknessn. ชื่อโรคร้ายแรงในแอฟริกา, Syn. African trypanosomiasis
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
uncanny(อันแคน'นี) adj. ประหลาด,อัศจรรย์,น่าขนลุก,พิกล,รุนแรง,ร้ายแรง., See also: uncannily adv. uncanniness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
pernicious(adj) ร้ายแรง,เป็นอันตราย,เสียหาย,ถึงตาย
pestiferous(adj) นำโรคมาให้,แพร่เชื้อ,ร้ายแรง,เป็นภัย
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
untoward(adj) ไม่ดี,ร้ายแรง,ไม่เหมาะ,อับโชค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virulentร้ายแรง, รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grave dangerอันตรายร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravityน้ำหนัก, ความหนักเบา, ความร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent๑. ไม่ร้ายแรง๒. ไร้เดียงสา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignantร้าย, ร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misdemeanorความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misdemeanourความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pestiferous-นำโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilenceโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilential-ติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seriouslyอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Benignเนื้องอกชนิดธรรมดา,ไม่ร้ายแรง,เนื้องอกธรรมดา,ชนิดไม่ร้ายแรง,ไม่รุนแรง,ชนิดไม่รุนแรง,ไม่ร้าย,ชนิดไม่ร้าย [การแพทย์]
Carcinogen สารก่อมะเร็ง สารซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเป็นสารเคมี สิ่งไม่มีชีวิต (physical agent) หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งกระทำต่อเนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิตแล้วก่อให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรง เช่น สารหนู(arsenic) แคดเมียม(cadmium) และ โครเมียม(chromium) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
Malignantมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้ [การแพทย์]
Neuroleptic malignant syndromeกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท [TU Subject Heading]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grave (adj.) ร้ายแรง See also: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเคร่งขรึม Syn. critical, serious Ops. safe, secure
murderous (adj.) ร้ายแรง See also: รุนแรง, ซึ่งเป็นอันตรายถึงตาย, ซึ่งทำให้ถึงตายได้ Syn. devastating, fatal
slashing (adj.) ร้ายแรง
anthrax (n.) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (เช่น วัว ควาย) See also: โรคแอนแทร็คซ์
be in a jam (idm.) มีปัญหาร้ายแรง See also: โชคร้าย Syn. be out of
blunder (n.) การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า Syn. gaffe
bombard (vt.) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม Syn. assail, attack
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
cardinal sin (n.) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
chamber of horrors (n.) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
crisis (n.) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง See also: ช่วงวิกฤต Syn. crucial time, decisive time
crucial time (n.) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง See also: ช่วงวิกฤต Syn. decisive time
decisive time (n.) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง See also: ช่วงวิกฤต Syn. crucial time
extreme (adj.) ที่ร้ายแรงมาก See also: ที่รุนแรงมาก Syn. rigorous, severe, strict
fabrication (n.) การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. falsehood, untruth Ops. fact, truth, veracity
hurl out (phrv.) ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง) Syn. throw out
mortal sin (n.) บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
murrain (n.) โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง
no joke (idm.) เรื่องร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ)
no laughing matter (idm.) เรื่องร้ายแรง See also: สิ่งร้ายแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
Well, it isn't anything seriousเอาล่ะ ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're making serious accusations about boys I've known since they was kids.คุณกำลังทำ ข้อกล่าวหาที่ ร้ายแรง เกี่ยวกับ เด็กชาย l' ได้ รู้จักกันมา ตั้งแต่ พวกเขา เป็น เด็ก
The ifrit.อิฟริท (เป็นสัตว์อมตะหมายถึง ร้ายแรง หรือ ใต้โลกนรก)
And I'm telling you, boy, when I get serious, I stay fucking serious.และฉันบอกคุณเด็กเมื่อฉันได้รับ ร้ายแรง ฉันอยู่ที่ร้ายแรงร่วมเพศ
Severe, career-ending consequences.ร้ายแรง ถึงขั้นโดนไล่ออก
Much worse than Heather ever knew.ร้ายแรงกว่าที่ ฮีเตอร์ เคยโดนมาอีก
Is that a real danger?ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
Severe, career-ending consequences.ร้ายแรงถึงขั้นจบอาชีพ
That's terrible. If it's true, he's no son of mine!ร้ายแรงมาก ถ้ามันจริง เขาไม่ใช่ลูกฉัน
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา
I'm serious, kid. So am I.{\cHFFFFFF}ฉันร้ายแรงเด็ก ดังนั้นพ่ะย่ะค่ะ
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน
If you don't mind, I prefer having my misfortunes taken seriously.ถ้าไม่ว่านะ ฉันอยากให้ถือว่าความโชคร้าย ของฉันเป็นสิ่งร้ายแรงมากกว่า
She must've thought I had something awfully contagious.หล่อนคงมีความคิดว่า ฉันคงเป็นโรตติดต่อร้ายแรงบางอย่าง.
Severe shell shock. He thinks he's Ethel Merman.ช็อคขั้นร้ายแรง เขาคิดว่าเขาเป็นอีเธล เมอร์แมน
We don't know how serious it is, but Steve McCroskey thought you'd want to come over.เราไม่รู้ว่าร้ายแรงแค่ไหน แต่สตีฟ แม็คครอสคีย์ คิดว่าคุณอาจอยากมาที่นี่
But if you're serious about taking Rambo out clean, follow me...แต่ถ้าคุณร้ายแรงเกี่ยวกับจับ แรมโบ้ ตามผม
Listen Will, we've got some serious problems. The highway's been cut off.ฟังสิ วิล เรามีปัญหาร้ายแรง ทางหลวงปิด
It's deadly. - Then the Japanese are finished.มันร้ายแรง - แล้วญี่ปุ่นเสร็จแล้ว
Whenever a president is gonna get us into serious trouble they always use Lincoln.เมื่อใดก็ตามที่เป็นประธานจะ รับเราเข้าไป ปัญหาร้ายแรงที่พวกเขามักจะ ใช้ลิงคอล์น ฉันไม่ทราบว่า
There is a small pressure leak in the aft heating unit.มีการรั่วไหลของความดันขนาด เล็กที่อยู่ใน หน่วยความร้อนท้ายเรือ มัน เป็นอะไรที่ร้ายแรง
Maybe he made a bad mistake and looked at your face.บางทีเขาอาจจะทำผิดร้ายแรง และไปมองหน้านาย
Goddamn it, Faye! It's okay.- ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรอก
This could cause a major international incident.อาจก่อเรื่องร้ายแรงระหว่างประเทศ เธอรู้หรือเปล่า
I'm sorry, but we're going to need your rather serious help.ฉันขอโทษ แต่เรากำลังจะต้องการความช่วยเหลือของคุณค่อนข้างร้ายแรง
I've got 10,000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10,000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม
Say that after a major injury accident.เอาเป็นว่า หลังจากประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง
You can't be serious!คุณไม่สามารถจะร้ายแรง!
But they didn't know that it's filled with deadly gases and sulfuric acid rain. "แต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่า ว่ามันเต็มไปด้วย ก๊าซร้ายแรงและฝนกรดซัลฟูริก
Hi. Harry Dalton here. This is a very serious situation.สวัสดี แฮร์รี่ดัลตันที่นี่ นี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก
Don't look so serious.ดอนได้ตรวจดูทีร้ายแรงเพื่อ
I'm sure they did something really off.ฉันแน่ใจว่าพวกเขา ต้องทำอะไรร้ายแรงแน่ ๆ
I can think of nothing worse.เป็นความสูญเสียร้ายแรงที่สุด
Teacher, it's terrible what happenedอาจารย์คะ เกิดเรื่องร้ายแรงมากค่ะ
You were in a serious accident.คุณประสบอุบัติเหตุร้ายแรง
The worst of the injury, however, was sustained to the right leg... in the form of a spiral fracture.จุดที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขาขวากระดูกแตกเป็นรูปเกลียว
There have been three major disasters, and you were the only one unharmed.เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 3 ครั้ง มีคุณคนเดียวที่ไม่เป็นอันตราย
But through me, it would wield a power too great and terrible to imagine.ถ้าข้าทำ มันก็จะทวีอานุภาพ ร้ายแรงเกินกว่าเราจะคาดคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้ายแรง
Back to top