ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ferociously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ferociously*, -ferociously-

ferociously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ferociously (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. brutally, fiercely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าแข็ง (adv.) ferociously See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously Syn. เก่งกาจ, ฉกาจ, ห้าวหาญ
ฉกาจฉกรรจ์ (adv.) ferociously See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ
ห้าวหาญ (adv.) ferociously See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I did admire how you ferociously defended an unwinnable position by comparing your relationship to theTitanic.แต่ฉันชอบที่นายปกป้องตัวเอง จากการเป็นมวยรอง ด้วยการเปรียบความสัมพันธ์ของพวกนาย\ กับเรือไททานิคนะ
But there was a young man there... he was underprivileged, ferociously ambitious.แค่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เขาด้อยโอกาส แต่ทะเยอทะยานมากๆ
But... why, then, would they react so ferociously?แต่ทำไม พวกมันถึง ได้ทำรุนแรงขนาดนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ferociously
Back to top