หมวดคำภาษาอังกฤษ > โรงเรียน (School)

หมวด โรงเรียน (School)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

auditorium
n
บริเวณที่นั่งของผู้ชมในโรงละครหรือหอประชุม

bell
n
ระฆัง

blackboard
n
กระดานดำ

bookcase
n
ตู้หนังสือ

bookshelf
n
ชั้นหนังสือ

brush
n
แปรง

calendar
n
ปฏิทิน

canteen
n
โรงอาหาร

chair
n
เก้าอี้

chalk
n
ชอล์ก

classroom
n
ห้องเรียน

compasses
n
วงเวียน(เครื่องเขียน)

n
ร้านสหกรณ์

crayon
n
ดินสอสี

dictionary
n
พจนานุกรม

drawing
n
รูปวาด

eraser
n
ยางลบ

flag
n
ธง

flagpole
n
เสาธง

globe
n
แผนที่โลก

n
ป้อมยาม

gymnasium
n
โรงพลศึกษา

n
ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน)

janitor
n
ภารโรง

lab
lab
n
ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory)

library
n
ห้องสมุด

magazine
n
นิตยสาร

map
map
n
แผนที่

notebook
n
สมุด

noticeboard
n
กระดานปิดประกาศ

paint
n
สี

paper
n
กระดาษ

pen
pen
n
ปากกา

pencil
n
ดินสอ

playground
n
สนามเด็กเล่น

n
ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ

n
ไม้โปรแทรคเตอร์ สำหรับวัดมุมทางเรขาคณิต

ruler
n
ไม้บรรทัด

school bag
n
กระเป๋านักเรียน

school bus
n
รถโรงเรียน

n
อาคารเรียน

n
ห้องปฏิบัติการ

slider
n
สไลเดอร์

student
n
นักศึกษา

swimming pool
n
สระว่ายน้ำ

teacher
n
ผู้สอน

textbook
n
หนังสือเรียนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top