ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playground*, -playground-

playground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playground (n.) สนามเด็กเล่น Syn. playing field, yard
playground (n.) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ Syn. resort
English-Thai: Nontri Dictionary
playground(n) สนามเล่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Playgroundsสนามเด็กเล่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนามเด็กเล่น (n.) playground
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a kid I always sat alone in the playground after the other boys had gone,ตอนที่ผมยังเป็นเด็ก... ...ผมมักจะนั่งอยู่คนเดียวในสนามเด็กเล่น หลังจากเด็กคนอื่น กลับไปหมดแล้ว
About power lines over the playground where my daughter goes to school.ที่พาดผ่านสนามเด็กเล่น ใน ร.ร.ลูกสาวฉัน ช่วยโทรหา
This place is not a playground for children.ที่นี่ไม่ใช่ สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆนะ
I'm gonna build up a playground here after you are all goneฉันกำลังจะทำสนามเด็กเล่นที่นี่ หลังจากพวกเธอไปกันแล้ว
Yeah, you shoulda seen the playground hurt I laid down... playin' rock, paper, scissors, buddy.พวกแกต้องเห็นตอนชั้นเล่นเป่ายิ้งฉุบว่ะ
The right for our sons and daughters to go to school without fear of molestation by a bloodthirsty predator in the playground or in the classroom.สิทธิของลูกหลานของเรา ที่จะไปโรงเรียนโดยไม่ถูกรุกราน จากพวกนักล่ากระหายเลือดตามสนามหญ้า
Well, that shortcut through the playground sure saved us some time.นี่ ทางลัด ผ่านสนามเด็กเล่น ช่วงร่นเวลาได้
Orville, Orson--either way, he came home from the playground covered in bruises.ออวิลเล ออร์สัน เหมือนกันแหละ เขามาจากสนามเด็กเล่น
Missing person at a playground in the park yesterday.เมื่อวานมีคนหายตัวไป จา่กสนามเด็กเล่น
It's got an emergency exit over there, near the playground between Beverly and Church.มีทางออกฉุกเฉินตรงโน้น ใกล้สนามเด็กเล่น ระหว่างเบฝเวอร์รี่ กับ โบสถ์
Is the kitchen your playground of your love? !ครัวเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับความรักรึไงห๊ะ!
All right, you know what? You don't put a playground right next to a bar.จริงๆ สนามเด็กเล่นไม่ควรอยู่ติดกับบาร์

playground ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操场[cāo chǎng, ㄘㄠ ㄔㄤˇ, 操场 / 操場] playground; sports field
游戏场[yóu xì chǎng, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄔㄤˇ, 游戏场 / 遊戲場] playground
游乐场[yóu lè chǎng, ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄔㄤˇ, 游乐场 / 遊樂場] playground
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, 运动场 / 運動場] sports field; playground; exercise yard

playground ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレイグランド[, pureigurando] (n) playground
遊具[ゆうぐ, yuugu] (n) play equipment; playground equipment
遊園[ゆうえん, yuuen] (n) playground (for children); park
滑り台(P);滑台;すべり台[すべりだい, suberidai] (n) (1) (playground) slide; (2) (See 船台) (ship) launching platform; sliding bed; (P)
遊び場[あそびば, asobiba] (n) playground; (P)
運動場[うんどうじょう(P);うんどうば(P), undoujou (P); undouba (P)] (n) sports ground; playing field; playground; (P)

playground ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนาม[n.] (sanām) EN: ground ; lawn ; field ; yard ; playground ; court FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามเด็กเล่น[n. exp.] (sanām dek l) EN: playground FR: cour de récréation [f] ; terrain de jeu [m]
สนามแห่งการผจญภัย[n. exp.] (sanām haeng) EN: adventure playground FR:
สนามโรงเรียน[n.] (sanām rōngr) EN: playground FR: cour de récréation [f]

playground ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground
Spielplatzrutsche {f}playground slide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playground
Back to top