ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slider*, -slider-

slider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slider (n.) สไลเดอร์ See also: เครื่องเล่นเแบบลื่นไถลเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quite a slip and slider aren't ya?ค่อนข้างจะลื่นยั่งกะไสด์เดอร์เลยเนอะ
[Slider Clicking]เราจะคอยดูอยู่ ใส่ที่อุดหูด้วยล่ะ
He had an amazing slider.เค้าเล่นได้อย่างสุดยอดเลยล่ะ
So you still had the slider?แล้วนายยังไปวิ่งสไลด์อยู่รึเปล่า?
Beer, wings, sliders.เบียร์ ปีกไก่ ไก่ทอด
Yeah, it was some stuffy Hollis thing at the chancellor's with cocktail wieners and sliders and fancy dipping sauces.ใช่ .. มันคือะไรซักอย่างยัดไส้เนี่ยเเหล่ะ ที่ The Chancellor's กับ ค๊อกเทล wiener

slider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスラ[, insura] (n) (abbr) inside slider (baseball)
ウォータースライダー;ウオータースライダー[, uo-ta-suraida-; uo-ta-suraida-] (n) (See 水滑り台) water slide; water slider
スクロールバースライダ[, sukuro-ruba-suraida] (n) {comp} scroll bar slider
スライダ[, suraida] (n) {comp} slider
スライダー[, suraida-] (n) slider (usu. volume control); (P)
スライダーメモリ[, suraida-memori] (n) slider-memory

slider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สไลเดอร์ = สไลเดอร[n.] (salaidoē) EN: slider FR: toboggan [m]
เต่าแก้มแดง [n. exp.] (tao kaēm da) EN: red-eared slider ; red-eared terrapin FR:
เต่าญี่ปุ่น[n. exp.] (tao Yīpun) EN: red-eared slider ; red-eared terrapin FR:

slider ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurbeltrieb {m} [techn.]slider crank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slider
Back to top