ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gymnasium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gymnasium*, -gymnasium-

gymnasium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gymnasium (n.) โรงพลศึกษา See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม Syn. gym
English-Thai: HOPE Dictionary
gymnasium(จิมเน'เซียม) n., (pl. -siums,-sia) โรงพลศึกษา,โรงกายกรรม,โรงยิม, See also: gymnasial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasiumsอาคารยิมเนเซียม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงยิม (n.) gymnasium See also: gym
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All junior girls report to the gymnasium immediately!เด็กผู้หญิงทุกคนไปรายงานตัว ที่โรงยิมเดี๋ยวนี้ !
On assembly days, I arrange for the rest of the school to be fumigated, leaving the gymnasium the only place with breathable air.ในวันซ้อม ฉันจะรมควันทั่วโรงเรียน เหลือแต่โรงยิม ที่มีอากาศหายใจ
Klebold and Harris documented their hatred of the athletes at Columbine, but on the day, they targeted the cafeteria instead of the gymnasium because they were only interested in obtaining the highest possible body count.นักกีฬาของโคลัมไบน์ไว้ แต่วันนั้นพวกเขา เปลี่ยนเป้ามาเป็นโรงอาหาร แทนโรงพละเพราะ พวกเขาสนใจ
Well, you know, the problem with the gymnasium is, too many witnesses.ใช่ แต่ คุณก้อรู็้นิ ในโรยิมแบบนี้มันมีปัญหาคือ มีคนเห็นมากเกินไป
Joey, do you ever hang around the gymnasium?โจอี้ เคยไปเที่ยวที่ยิมเนเซียมมั้ย
All citizens are urged to attend the meeting... that will be held in the high school gymnasium...พลเมืองทั้งหมดอยู่ กระตุ้นให้เข้าร่วมประชุม ... ที่จะจัดขึ้น ในโรงยิมโรงเรียนมัธยม ...
The new venue being the school gymnasium,รายการใหม่ที่โรงยิมของโรงเรียน
Then there was somebody mentioning it in the gymnasium. A couple of cooks in the cafeteria were talking about it. Oh, thanks, you're making me feel a lot better.เราก็จะตายกันที่นี่ มาเถอะ ประตู ประตู
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ
Whoever is growing a patch of cannabis behind the gymnasium, congratulations.แล้วใครก็ตามที่มีที่ดินปลูกกัญชาเล็กๆหลังโรงยิม ยินดีด้วย คุณเพิ่งได้ตั๋วเที่ยวเรือสำราญ.
I picked up the little present you left in the gymnasium.ฉันเก็บของขวัญเล็กๆที่เธอทิ้งไว้ในโรงยิมได้น่ะ
In a gymnasium, a Soviet Olympic wrestler named Sacha Jordorovich, meets for the first time, the only female Chess Grandmaster of her era.ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ใน กรอซนี่, ที่ฝึกโอลิมปิก นักยิมนาสติคสาวคนหนึ่งได้พบกับนักมวยปล้ำโอลิปิค \ ชื่อว่า ซาช่า อะโดโล่ เชงกอฟ เพียงการพบกันครั้งแรก

gymnasium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健身房[jiàn shēn fáng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ, 健身房] gym; gymnasium
体育场馆[tǐ yù chǎng guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 体育场馆 / 體育場館] gymnasium
体育馆[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, 体育馆 / 體育館] gym; gymnasium; stadium

gymnasium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギムナジウム[, gimunajiumu] (n) gymnasium (ger
ジムナジウム[, jimunajiumu] (n) gymnasium
体育館[たいいくかん, taiikukan] (n) gymnasium
稽古場[けいこば, keikoba] (n) training room (hall); gymnasium
ジム[, jimu] (n) gym; gymnasium; (P)
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground

gymnasium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารยิมเนเซี่ยม[n. exp.] (ākhān yimnē) EN: gymnasium FR: gymnase [m]
โรงยิม[n. exp.] (rōng yim) EN: gymnasium FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f] ; palais des sports [m]
โรงยิมเนเซี่ยม[n. exp.] (rōng yimnēs) EN: gymnasium FR: salle de sport [f] ; palais des sports [m]

gymnasium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnhalle {f}gymnasium; gym

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gymnasium
Back to top