ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paper*, -paper-

paper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paper (n.) กระดาษ See also: แผ่นกระดาษ Syn. lamina, sheet
paper (n.) หนังสือพิมพ์ Syn. journal, daily journal, tabloid
paper (n.) สิ่งพิมพ์ See also: เอกสาร, รายงาน Syn. document, essay, newsprint
paper (n.) ข้อสอบ
paper (n.) กระดาษบุฝาผนัง See also: วอลเปเปอร์ Syn. wallpaper
paper (vt.) ติดกระดาษบุฝาผนัง See also: ติดวอลเปเปอร์
paper (vt.) ห่อด้วยกระดาษ See also: ปิดด้วยกระดาษ
paper bag (n.) กระเป๋าสตางค์ See also: กระเป๋าเงิน Syn. carryall
paper cutter (n.) เครื่องตัดกระดาษ Syn. blade
paper money (n.) เงินธนบัตร (คำสแลง)
paper napkin (n.) กระดาษเช็ดปาก Syn. napkin
paper over (phrv.) ปิดกระดาษปิดผนังที่ด้านบนของ Syn. paint over, plaster over
paper over (phrv.) ปกปิด See also: ซ่อน Syn. plaster over
paper shop (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer
paper tiger (n.) ผู้อ่อนแอ (ทั้งที่ภายนอกดูเข้มแข็ง) See also: เสือกระดาษ
paper-pusher (sl.) ข้าราชการ See also: ผู้ทำงานในสำนักงาน, เสมียน
paperback (n.) หนังสือปกอ่อน Syn. softcover, pocketbook
paperboard (n.) กระดาษแข็ง Syn. cardboard, pasteboard
papered (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. full-blooded, pedigreed
papers (n.) เอกสาร Syn. documents, report
paperwork (n.) งานเอกสาร Syn. staff-work
English-Thai: HOPE Dictionary
paper(เพ'เพอะ) n. กระดาษ, See also: papery adj.
paper clipn. ลวดหนีบกระดาษ
paper currencyn. ธนบัตร
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
paper moneyn. ธนบัตร
paper pulpn. เยื่อกระดาษ
paper shreddern. เครื่องฉีกกระดาษ
paper tapeแถบกระดาษเทปกระดาษเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในสมัยแรก ๆ โดยทั่วไป แถบกระดาษที่เคยนิยมใช้มีขนาดกว้าง 0.75 ถึง 1 นิ้ว แถบกระดาษม้วนหนึ่ง ๆ ยาว 30 - 1000 ฟุต ม้วนอยู่บนล้อวงกลม ลักษณะการบันทึก ใช้วิธีการเจาะเป็นรูกลม ๆ มีความจุประมาณ 10 ล้านตัวอักขระต่อเทป 1 นิ้ว ปัจจุบัน ไม่มีใครรู้จักแล้ว เพราะแก้ไขยาก ใช้ซ้ำไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองมาก ในการอ่านข้อมูลบนแถบกระดาษ ใช้เครื่องอ่านแถบกระดาษ เรียกว่า paper tape reader ในการบันทึก ใช้เครื่องเจาะแถบกระดาษ ซึ่งเรียกว่า paper tape punch ซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง สามารถเจาะได้ประมาณ 10 - 150 แถวต่อวินาที
paper tape punchเครื่องเจาะแถบกระดาษเครื่องเจาะเทปกระดาษหมายถึง เครื่องเจาะแถบกระดาษให้เป็นรู เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เครื่องเจาะนี้จะต้องได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วในการเจาะประมาณ 15 - 150 แถวต่อวินาที ดู paper tape ประกอบ
paper tape readerเครื่องอ่านแถบกระดาษเครื่องอ่านเทปกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการอ่านรูที่เจาะบนแถบกระดาษ แล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านี้ ทำได้โดยใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหารประมวลผลต่อไปดู paper tape ประกอบ
paper tigern. เสือกระดาษ
paper-thinadj. บางเหมือนกระดาษ
paper-white b/w vga monitจอวีจีเอขาวดำหมายถึง จอภาพวีจีเอ (VGA) ชนิดขาวดำ จอภาพชนิดนี้สามารถจะแสดงความแก่/อ่อนของสีเทาได้อีก 4, 6, 8 หรือบางทีถึง 32 สีด้วยกัน จอนี้ แม้จะแสดงได้เพียงขาว เทา ดำ แต่ก็ยังดีกับสายตามากกว่าจอสีชนิดเลว ๆ
paperback(เพ'เพอะแบค) n. หนังสือปกอ่อน
paperboardn. กระดาษแข็ง,กระดาษการ์ด.
paperernn. ช่างติดกระดาษฝาผนัง.
paperweight(เพ'เพอะเวท) n. ที่ทับกระดาษ
paperworkn. งานเสมียน,งานหนังสือ
papery(เพ'เพอะรี) adj. คล้ายกล่อยกระดาษ,บาง,เป็นแผ่น., See also: paperiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
paper(adj) ทำด้วยกระดาษ
PAPER paper clip(n) ลวดหนีบกระดาษ
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papers, secondเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paperกระดาษ [TU Subject Heading]
Paper bag industryอุตสาหกรรมผลิตถุงกระดาษ [TU Subject Heading]
Paperbackหนังสือปกอ่อน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Paperwork (Office practice)งานหนังสือ (ปฏิบัติการสำนักงาน) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกไม้จีน (n.) Chinese paper flower
ตราภูมิ (n.) an official paper granting immunity from taxes and convee
กระดาษ (n.) paper
ถุงกระดาษ (n.) paper bag
คลิปหนีบกระดาษ (n.) paper clip
เครื่องตัดกระดาษ (n.) paper cutter
กระดาษข่อย (n.) paper made from the fibres of streblus asper
กระดาษเช็ดปาก (n.) paper napkin See also: napkin
เทปกระดาษ (n.) paper tape
เสือกระดาษ (n.) paper tiger
ปกอ่อน (adj.) paperback See also: paperbound, softcover
หนังสือปกอ่อน (n.) paperback See also: pocketbook, papercover, softcover book Ops. หนังสือปกแข็ง
กระดาษกรอง (n.) filter paper
กระดาษก๊อบปี้ (n.) carbon paper See also: copy, a copying press
กระดาษชำระ (n.) toilet paper See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue
กระดาษทราย (n.) sandpaper See also: emery paper, abrasive paper
กระดาษทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษชำระ
กระดาษปอนด์ (n.) fine printing paper
กระดาษฟาง (n.) straw paper See also: coarse paper, rice paper
กระดาษลอกลาย (n.) stencil paper See also: waxed sheet
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm writing a paper on himฉันกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับเขา
Paper is made from woodกระดาษทำมาจากไม้
Are you reading the paper?คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือ?
Give me more paperขอกระดาษฉันอีกหน่อย
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
I'm gonna go grab the paperฉันกำลังจะไปหยิบหนังสือพิมพ์
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก
I didn't get a chance to see a paper this morning.ฉันไม่ได้รับโอกาสที่จะเห็นกระดาษเช้านี้
He didn't know whether yesterday's paper was a fiction too.กระดาษเมื่อวานนี้เป็นนิยาย ด้วย แต่ชายชรา
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน
He's going to sell his own paper tomorrow in Bombay, sir.พรุ่งนี้เขาจะขาย นสพ.ของเขาในบอมเบย์ด้วย
Of course, the people who came up with the numbers on the paper aren't here.แน่นอนว่าคนที่ขึ้นมาด้วย ตัวเลขบนกระดาษไม่ได้ที่นี่
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง
While you're at it, why don't you give me a nice paper cut and pour lemon juice on it?และตอนที่นายทำแบบนั้น ทำถึงไม่... ส่งมีดอาบยาพิษมาด้วยเลยล่ะ
Right. So they own the paper now.ใช่แล้ว พวกเขาเป็นเจ้าของโฉนดแล้ว
If you need to write something down, use a single sheet of paper on a hard surface.ถ้าคุณต้องการที่จะเขียนบางสิ่งบางอย่างลงใช้กระดาษแผ่นเดียวบนพื้นแข็ง

paper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸人[zhǐ rén, ㄓˇ ㄖㄣˊ, 纸人 / 紙人] paper doll; papercut silhouette
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, 纸币 / 紙幣] bank notes; paper currency
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, 走马灯 / 走馬燈] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, 记事本 / 記事本] notebook; paper notepad; laptop computer
回纹针[huí wén zhēn, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ ㄓㄣ, 回纹针 / 回紋針] paper clip
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
折纸[zhé zhǐ, ㄓㄜˊ ㄓˇ, 折纸 / 摺紙] paper folding
[gǔ, ㄍㄨˇ, 榖] paper mulberry tree
碎纸机[suì zhǐ jī, ㄙㄨㄟˋ ㄓˇ ㄐㄧ, 碎纸机 / 碎紙機] paper shredder
钞票[chāo piào, ㄔㄠ ㄆㄧㄠˋ, 钞票 / 鈔票] paper money; a bill (e.g. 100 yuan)
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, 纸巾 / 紙巾] paper napkin
餐巾纸[cān jīn zhǐ, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ ㄓˇ, 餐巾纸 / 餐巾紙] paper napkin; serviette
纸浆[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, 纸浆 / 紙漿] paper pulp
纸带[zhǐ dài, ㄓˇ ㄉㄞˋ, 纸带 / 紙帶] paper tape
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, 纸煤儿 / 紙煤兒] paper taper used to light cigarette etc
纸老虎[zhǐ lǎo hǔ, ㄓˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, 纸老虎 / 紙老虎] paper tiger
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, 纸钱 / 紙錢] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead
方格纸[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ, 方格纸 / 方格紙] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters)
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, 裁纸机 / 裁紙機] trimmer; paper cutter
白皮书[bái pí shū, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, 白皮书 / 白皮書] white paper (e.g. containing proposals for new legislation); white book
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 朝日新闻 / 朝日新聞] Asahi Shimbun (Japanese newspaper)
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
白卷[bái juàn, ㄅㄞˊ ㄐㄩㄢˋ, 白卷] blank exam paper
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, 商报 / 商報] business newspaper
复写纸[fù xiě zhǐ, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˇ ㄓˇ, 复写纸 / 複寫紙] carbon paper
硬纸[yìng zhǐ, ˋ ㄓˇ, 硬纸 / 硬紙] cardboard; stiff paper
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 卷] chapter; examination paper
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong

paper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アート紙[アートし, a-to shi] (n) coated paper; art paper
アイボリー板紙[アイボリーいたがみ, aibori-itagami] (n) ivory paper
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin
エメリーペーパー[, emeri-pe-pa-] (n) emery paper
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
カーボン紙[カーボンかみ;カーボンし, ka-bon kami ; ka-bon shi] (n) carbon paper
カレッジペーパー[, karejjipe-pa-] (n) college paper
クレープペーパー[, kure-pupe-pa-] (n) crape paper
コーテッドペーパー[, ko-teddope-pa-] (n) coated paper
コート紙[コートし, ko-to shi] (n) coated paper
コットンペーパー[, kottonpe-pa-] (n) cotton paper
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper
ジャッジペーパー[, jajjipe-pa-] (n) judge paper
シルボン紙[シルボンし, shirubon shi] (n) lens-cleaning paper
ゼラチンペーパー[, zerachinpe-pa-] (n) gelatin paper
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
ドローイングペーパー[, doro-ingupe-pa-] (n) drawing paper
ノーカーボン紙[ノーカーボンし, no-ka-bon shi] (n) non-carbon paper
パー[, pa-] (n) (1) par; (2) (See ぱあ・1) paper (in rock-paper-scissors game); (3) apiece (eng
パーチメントペーパー[, pa-chimentope-pa-] (n) parchment paper
パーチメント紙[パーチメントし, pa-chimento shi] (n) parchment paper
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan)
パラフィン紙[パラフィンし, parafin shi] (n) paraffin paper
ブロマイド紙[ブロマイドし, buromaido shi] (n) bromide paper
ペーパーカンパニー[, pe-pa-kanpani-] (n) paper company (i.e. existing "only on paper")
ポイ[, poi] (n) paper scoop used in goldfish scooping
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts
ホワイトペーパー[, howaitope-pa-] (n) {comp} white paper
マーキングペーパー[, ma-kingupe-pa-] (n) marking paper
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form)
リトマス紙[リトマスし, ritomasu shi] (n) (See リトマス試験紙) litmus paper
リトマス試験紙[リトマスしけんし, ritomasu shikenshi] (n) litmus paper
レースペーパー[, re-supe-pa-] (n) (abbr) lace paper doily
レザペパ[, rezapepa] (n) (See レザーレット) coated paper; leatherette paper
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed
レポート[れぽーと, repo-to] report, paper
ロール用紙[ロールようし, ro-ru youshi] roll paper
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper
用紙トレイ[ようしトレイ, youshi torei] paper tray
用紙切れ[ようしきれ, youshikire] out of paper
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic)
紙詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper
連続紙[れんぞくし, renzokushi] continuous forms, continuous forms paper
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper)
単紙[たんし, tanshi] cut sheet (paper)
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper

paper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาร์ต = อ๊าร์ต[n.] (āt) EN: art paper FR:
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper FR: feuille de papier [f] ; feuille [f]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūakta) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
ชนิดของกระดาษ[n. exp.] (chanit khøn) EN: type of paper FR:
ดอกไม้จันทน์[n.] (døkmāijan) EN: paper flowers used in cremation rites ; wooden flowers used in cremation rites FR:
ดอกไม้ไหว[n.] (døkmāiwai) EN: paper flowers with quivering stems FR:
เฟื่องฟ้า[n.] (feuangfā) EN: bougainvillea ; Paper flower ; Peper Flower ; Kertas FR: bougainvillée [f] ; bougainvillier [m]
หางปลา[n.] (hāngplā) EN: paper fan FR:
แก้วกระดาษ[n. exp.] (kaēo kradāt) EN: paper cup FR: gobelet en carton [m]
การลดปริมาณการใช้กระดาษ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization of paper consumption FR: minimisation de l'utilisation de papier [f]
การรีไซเคิลกระดาษ[n. exp.] (kān rīsaikh) EN: paper recycling FR: recyclage du papier [m]
ขนาดกระดาษ[n. exp.] (khanāt krad) EN: paper size FR: format de papier [m]
ขยำกระดาษเป็นก้อน[v. exp.] (khayam krad) EN: crumple up paper FR:
คลิป[n.] (khlip) EN: clip ; bulldog clip ; paper clip FR:
คลิปหนีบกระดาษ[n. exp.] (khlip nīp k) EN: paper clip FR:
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination question ; examination problems ; examination paper FR: question d'examen [f]
เครื่องบินกระดาษ[n. exp.] (khreūangbin) EN: paper plane ; paper aeroplane FR: avion en papier [m]
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: paper chromatography FR: chromatographie sur papier [f]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box FR: boîte [f] ; cassette [f]
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed  Cyperus papyrus FR: Cyperus papyrus
ก๊อบปี้ [= ก๊อปปี้][n.] (kǿppī) EN: copy ; carbon paper FR: copie [f]
กระบวนการผลิตกระดาษ[n. exp.] (krabūankān ) EN: paper production process ; paper making process FR: processus de fabrication du papier [m]
กระดาษ[n.] (kradāt) EN: paper FR: papier [m]
กระดาษแอมโมเนีย[n. exp.] (kradāt aēmm) EN: ammonia paper ; diazo paper FR:
กระดาษอนามัย[n. exp.] (kradāt anām) EN: toilet paper FR:
กระดาษอาร์ต[n. exp.] (kradāt āt) EN: coated paper ; art paper FR: papier couché [m]
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at r) EN: printing paper ; photographic paper FR: papier photographique [m]
กระดาษอัดสำเนา[n. exp.] (kradāt at s) EN: duplicating paper FR: papier calque [m]
กระดาษบาง[n. exp.] (kradāt bāng) EN: thin paper FR: papier fin [m]
กระดาษชำระ[n.] (kradātchamr) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue FR: papier toilette [m] ; papier hygiénique [m] ; papier-cul [m] = papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษเช็ดปากเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel FR: serviette en papier [f]
กระดาษเช็ดตูด[n. exp.] (kradāt chet) EN: toilet paper FR: papier toilette [m] ; papier hygiénique [m] ; papier-cul [m] = papier cul [m] (vulg.)
กระดาษดีบุก[n. exp.] (kradāt dību) EN: silver paper FR:
กระดาษฟาง[n.] (kradātfāng) EN: straw paper ; rice paper FR: papier de paille [m]
กระดาษฟอกขาว[n. exp.] (kradāt føk ) EN: wood free paper FR:

paper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefälligkeitspapier {n}accommodation paper
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Anzeigenblatt {n}advertising paper
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness
Anzeigenpapier {n}announcement paper
Antikdruckpapier {n}antique paper
Aquarellpapier {n}watercolour paper [Br.]; watercolor paper [Am.]
Asbestpapier {n}asbestos paper
Bakelitpapier {n}bakelite paper
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper
Silberpapier {n}silver paper
Bitumenpapier {n}asphalt-saturated paper
Bonboneinwickelpapier {n}candy wrapping paper
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
Packpapier {n}brown paper
Buntpapier {n}coloured paper
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Diagrammpapier {n}chart paper
Tagungsberichte {pl}conference paper
Endlospapier {n}continuous paper
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper
Deckentapete {f}celing paper
Büttenrandpapier {m}deckle edge paper
Zeichenpapier {n}drawing paper
Schmirgelpapier {n}emery paper
Prüfungsarbeit {f}examination paper
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant
Abschlussarbeit {f}final paper
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper
Glanzpapier {n}glossy paper
Kunstdruckpapier {n}glossy paper
Millimeterpapier {n}graph paper
Hadernpapier {n}rag paper
Büttenpapier {n}handmade paper
Japanersatzpapier {n}japan imitation paper
Klopapier {n}loo paper
Marmorpapier {n}marble paper
Millimeterpapier {n}scale paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paper
Back to top