ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joy*, -joy-

joy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joy (n.) ความสุขสันต์ See also: ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ Syn. delight, pleasure, bliss Ops. sadness, sorrow
joy (n.) สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข Syn. delight
joy juice (sl.) เหล้า See also: สุรา
joybox (sl.) เปียโน
joyfu (adj.) สดใสร่าเริง See also: เบิกบานใจ, สำราญ Syn. jolly, joyous Ops. mournful, depressing
joyful (adj.) ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส Syn. joyous, happy, elated Ops. sad, unhappy
joyfully (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน Syn. happily, cheerfully Ops. unhappily
joyfulness (n.) การมีความสุขอย่างมาก See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี Syn. happiness, ecstasy Ops. unhappiness, misery
joyfulness (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Ops. gloom, sadness
joyfulness (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
joyless (adj.) ที่ไม่มีความสุข See also: ที่ไม่ร่าเริง, ที่ไม่เบิกบานใจ, ที่ไม่สนุกสนาน Syn. miserable, sad, depressed Ops. joyous, joyful, merry
joyous (adj.) สนุกสนาน See also: เบิกบาน, มีความสุข Syn. joyful, merry Ops. joyless, sad, unhappy
joyously (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. contentedly, joyfully
joyousness (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
joystick (n.) คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
joystick (n.) คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
joystickก้านควบคุม หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joyความร่าเริง [TU Subject Heading]
Joystick ก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปลื้มใจ (n.) joy See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี
ความปลื้มใจ (n.) joy See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี
ความเพลิดเพลิน (n.) joy See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment Syn. อานนท์, ความยินดี, ความปลื้มใจ
ความเพลิดเพลิน (n.) joy See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment Syn. อานันท์, ความยินดี, ความปลื้มใจ
ปิติ (n.) joy See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ Ops. โศกเศร้า, โทมนัส
ปีติ (n.) joy See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ Ops. โศกเศร้า, โทมนัส
ยินดี (n.) joy See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation Syn. ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ Ops. โศกเศร้า, โทมนัส
อานนท์ (n.) joy See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
อานันท์ (n.) joy See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
ระรื่น (adj.) joyful See also: happy, delightful, cheerful Syn. ระรื้น
รื่นเริง (adj.) joyful See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง
เริงร่า (adj.) joyful See also: cheerful, happy
ครื้นเครง (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ชื่น (adv.) joyfully See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully Syn. เบิกบาน, ยินดี
ยินดี (adv.) joyfully See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully Syn. เบิกบาน
รื่นรมย์ (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
อย่างสนุก (adv.) joyfully See also: merrily, cheerfully Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน Ops. อย่างเบื่อหน่าย
อย่างเบิกบาน (adv.) joyfully See also: merrily, cheerfully Syn. อย่างสนุกสนาน Ops. อย่างเบื่อหน่าย
เบิกบานใจ (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
เริงร่า (adv.) joyfully See also: jovially, cheerfully, playfully
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You must have enjoyed yourselfคุณต้องสนุกกับตัวเองมั่ง
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I enjoyed it for awhileฉันสนุกกับมันเพียงชั่วครู่
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
Enjoy your holidays!ขอให้สนุกกับวันหยุดของคุณนะ!
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
I've really enjoyed your company todayฉันสนุกจริงๆ ที่คุณมาเป็นเพื่อนในวันนี้
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
Are you enjoying yourself?คุณรู้สึกสนุกไหม?
Enjoy it while you canสนุกกับมันขณะที่คุณทำได้
Enjoy it while you canสนุกกับมันในขณะที่คุณทำได้
I always enjoy chatting with youฉันชอบคุยกับคุณเสมอ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง
And you will do it with joy or not do it at all.และต้องทำด้วยความยินดี ไม่งั้นก็อย่าทำ
I cry for joy and sadness.ฉันร้องไห้ด้วยค- วามสุขและความเศร้า
"the only joy she found was in her daily ride."ความสุขอย่างเดียวที่เธอมี ก็คือช่วงเวลาที่เธอขี่ม้า
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา
I wish you joy of the milk-blooded coward, Cathy.ฉันหวังให้เธอมีความสุขกับ เด็กขี้ขลาดไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ แคทธี
My mother started the Joy Luck Club, having met all these women in church,แม่ของฉันเริ่มตั้งจอยลักค์คลับขึ้น จากที่ได้พบกับผู้หญิงเหล่านี้ในโบสถ์
Their connection with each other had more to do with hope than joy or luck.ความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ละคน มีมากกว่าแค่ความหวัง... มากกว่าความสุขหรือโชคดี

joy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, 否极泰来 / 否極泰來] extreme sorrow turns to joy (成语 saw)
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, 先睹为快 / 先睹為快] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
喜不自胜[xǐ bù zì shèng, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄕㄥˋ, 喜不自胜 / 喜不自勝] unable to contain one's joy (成语 saw)
喜不自禁[xǐ bù zì jīn, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄧㄣ, 喜不自禁] unable to contain one's joy (成语 saw)
欣喜若狂[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 欣喜若狂] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, 喜报 / 喜報] announcement of joyful news
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 眉开眼笑 / 眉開眼笑] beaming with joy; to be all smiles
其乐不穷[qí lè bù qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 其乐不穷 / 其樂不窮] boundless joy
其乐无穷[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ˊ ㄑㄩㄥˊ, 其乐无穷 / 其樂無窮] boundless joy
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
[xī, ㄒㄧ, 僖] cautious; merry; joyful; surname Xi
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 乐趣 / 樂趣] delight; pleasure; joy
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)
[yóu, ㄧㄡˊ, 逌] distant; joyous; satisfied
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, 欢欣鼓舞 / 歡欣鼓舞] elated and excited (成语 saw); overjoyed
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, 享有] enjoy (rights, privileges etc)
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 垄断 / 壟斷] enjoy market dominance; monopolize
慢慢吃[màn màn chī, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔ, 慢慢吃] Enjoy your meal!; Bon appetit!
喜形于色[xǐ xíng yú sè, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ, 喜形于色 / 喜形於色] face light up with delight (成语 saw); to beam with joy
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
[chūn, ㄔㄨㄣ, 春] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
福气[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, 福气 / 福氣] good luck; to enjoy good fortune
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, 喜悦 / 喜悅] happy; joyous
喜盈盈[xǐ yíng yíng, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, 喜盈盈] happy; joyful
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, 有意思] interesting; meaningful; enjoyable; fun
卓越网[Zhuó yuè wǎng, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄨㄤˇ, 卓越网 / 卓越網] Joyo.com
喜吟吟[xǐ yín yín, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, 喜吟吟] joyful; happy
喜乐[xǐ lè, ㄒㄧˇ ㄌㄜˋ, 喜乐 / 喜樂] joy
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 悰] joy

joy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
喜びに輝く目[よろこびにかがやくめ, yorokobinikagayakume] (n) eyes sparkling with joy
喜色満面[きしょくまんめん, kishokumanmen] (exp) being all smiles with joy
快哉を叫ぶ[かいさいをさけぶ, kaisaiwosakebu] (exp,v5b) to shout with exultation; to shout for joy
悲喜こもごも;悲喜交交;悲喜交々[ひきこもごも, hikikomogomo] (n,adj-no) bittersweet; having mingled feelings of joy and sorrow; joy and sorrow alternating in one's heart
欣喜雀躍[きんきじゃくやく, kinkijakuyaku] (n,vs) jump up for joy
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy
随喜の涙を流す[ずいきのなみだをながす, zuikinonamidawonagasu] (exp,v5s) to cry tears of joy; to weep for joy
面目躍如[めんもくやくじょ(uK), menmokuyakujo (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with evident joy of having lived up to one's reputation; having an effect of bolstering one's reputation
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
エンジョイ[, enjoi] (n,vs) enjoy; (P)
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
ジョイ[, joi] (n) joy; (P)
ジョイフル[, joifuru] (n) joyful
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
レバー[, reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P)
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying)
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief)
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment
享楽[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
印刷標準字体[いんさつひょうじゅんじたい, insatsuhyoujunjitai] (n) (See 常用漢字) standard printed form (of kanji); any of 1,022 non-joyo kanji commonly used in print
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P)
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P)
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions

joy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
ดุษฎี[n.] (dutsadī) EN: pleasure ; joy ; exultation FR:
หรรษ-[pref.] (hansa-) EN: joy ; pleasure FR: joie [f]
หรรษา[n.] (hansā) EN: joy ; pleasure FR: joie [f]
ขณิกาปีติ[n.] (khanikāpīti) EN: momentary joy ; instantaneous joy FR:
คู่บ้าน[n. exp.] (khū bān) EN: pride and joy of one's home ; pride and joy of one's village FR:
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
กระโดดโลดเต้น[v.] (kradōtlōtte) EN: dance and jump with joy ; jump up and down FR:
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy FR: sauter de joie ; bondir de joie
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy FR:
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
น้ำเปลี่ยนนิสัย[n. exp.] (nām plīen n) EN: joy juice FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ประโมทย์[n.] (pramōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
โสมนัส[n.] (sōmmanat) EN: happiness ; joy ; delight FR: joie [f] ; gaieté [f]
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
ตีปีก[v. exp.] (tī pīk) EN: jump of joy ; get all excited (over sth) FR:
อ่านสนุก[v. exp.] (ān sanuk) EN: enjoy reading FR:
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: enjoy FR:
อารามดีใจ[adj.] (ārām dījai) EN: overjoyed FR:
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
แช่ม[adj.] (chaem) EN: merry ; amiable ; joyful FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter

joy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaßverderber {m}kill joy
freudestrahlend {adj}radiant with joy
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Dotterbülbül {m} [ornith.]Joyful Greenbul
Genießbarkeit {f}enjoyableness
Freude {f} (über)joy (at)
Freude {f}joyousness
genießbar {adv}enjoyably
Joystick {m} [comp.]joystick
Schwarzfahrt {f}joy ride
freudig {adj} | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful
überglücklich {adj} | überglücklicher | am überglücklichstenoverjoyed | more overjoyed | most overjoyed
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joy
Back to top