ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleasantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleasantly*, -pleasantly-

pleasantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasantly (adv.) อย่างน่ายินดี See also: อย่างเพลิดเพลิน Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี Syn. gallantly
pleasantly (adv.) ด้วยความสบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อบอุ่น (v.) be pleasantly warm See also: be warm as toast Syn. อุ่นสบาย
อุ่นสบาย (v.) be pleasantly warm See also: be warm as toast
รวยรื่น (adv.) pleasantly See also: nicely Syn. ชื่นใจ, สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Missing style, but I was pleasantly surprised.ขาดสไตล์ แต่ฉันเซอร์ไพรซ์อย่างน่ายินดี
I have never been more pleasantly surprised.ฉันไม่เคยรู้สึกเซอร์ไพรส์น่ายินดีมากไปกว่านี้เลย
I was pleasantly surprised to see you on because you're a Central Post Office employee.ผมแปลกใจมากที่ได้เห็นคุณ เพราะคุณเป็นพนักงานของเรา
And be pleasantly surprised by the people already in our life.และคนรอบๆ ตัวเรานั่นแหละ จะทำให้เราประหลาดใจ
If you expect nothing from people, then you go through life being pleasantly surprised.ถ้าเธอไม่คาดหวังอะไรจากคนอื่นนะ แล้วชีวิตเธอก็จะพบกับเรื่องเซอร์ไพรซ์มากมายเลย
You're back. I'm pleasantly surprised.นายกลับมาแล้ว ฉันรู้สึกประหลาดใจ
Want that kind of to release breath ball and so on young to be pleasantly surprised.เธ™เธฒเธขเธญเธขเธนเนˆเน„เธซเธ™ เธ—เธณเน„เธกเธขเธฑเธ‡เน„เธกเนˆเธกเธฒเธญเธตเธ
I was pleasantly surprised! It was good.อ่านแล้วประทับใจเลยละค่ะ มันเยี่ยมมาก
I was pleasantly surprised by the appearance of coriander, fenugreek and masala.ผมิปติเมื่อ ได้เห็นส่วนผสมของผักชี เฟนูกรีกและมาซาล่า

pleasantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凉快[liáng kuai, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨㄞ˙, 凉快 / 涼快] nice and cold; pleasantly cool
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 春风满面 / 春風滿面] pleasantly smiling; radiant with happiness
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy

pleasantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこっと[, nikotto] (adv) (See ニコニコ) pleasantly smiling
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
秋涼し[あきすずし, akisuzushi] (adj-f) (arch) (しく adjective) (See 秋涼・しゅうりょう・1) pleasantly cool (as in the arrival of autumn)
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool
快便[かいべん, kaiben] (n) (pleasantly smooth) defecation
肌寒い(P);膚寒い[はださむい(P);はだざむい, hadasamui (P); hadazamui] (adj-i) chilly; unpleasantly cold; (P)
酔い心地[よいごこち, yoigokochi] (n) (pleasantly) intoxicated

pleasantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
กล่าวเกลี้ยง[v.] (klāoklīeng) EN: speak pleasantly FR:
เมาสุรา[adj.] (mao surā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR: ivre ; bourré (fam.) ; sous l'influence de la boisson
เมายา[adj.] (mao yā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR:
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure FR:
รวยรื่น[adv.] (rūayreūn) EN: pleasantly ; nicely FR:
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably FR:
ยิ้มแย้ม[v.] (yimyaēm) EN: smile pleasantly FR: sourire
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:

pleasantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unangenehm {adv}unpleasantly
widerlich {adv}unpleasantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleasantly
Back to top