ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delightfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delightfully*, -delightfully-

delightfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delightfully (adv.) อย่างยินดี See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว
For example, I'm sure he'd be delightfully taken aback if you clean your apartment.ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ เรื่องอื่นละ อย่างเช่นฉันว่าเขาคง ตะลึงเลยละ
This is the most delightfully cruel thing we've done to Sheldon since we left that fake message from Stephen Hawking on his voice mail.นี่เป็นเป็นเรื่องโหดร้ายที่สนุกที่สุดที่เราเคยทำใส่เชลดอน ตั้งแต่ตอนที่เราแกล้งทิ้งข้อความเก๊ๆจากสตีเฟน ฮอว์คิง ใส่วอยซ์เมล์เขาเลย
This has been delightfully philosophical and all that, but would you mind handing me that radio?ทั้งหมดนี่เป็นปรัชญาที่เพลิดเพลินมาก แต่ช่วยส่งวิทยุนั่นมาให้หน่อยได้ไหม
Delightfully mysterious or bat-crap crazy?ลึกลับครื้นเครง หรืออีบ้า?

delightfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēntājar) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully FR: adorablement

delightfully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genussvoll; reizend {adv}delightfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delightfully
Back to top