ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cramped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cramped*, -cramped-

cramped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cramped (adj.) คับแคบ Syn. narrow, confined
cramped (adj.) ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่ Syn. crowded
cramped (adj.) ที่อ่านยาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อึดอัด (v.) feel cramped Ops. ปลอดโปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, you shouldn't go crazy in a cramped plane like this, okay?นี่ จะอัดกัน ก็อย่ามาอัดกันบนเครื่องบินแบบนี้สิ
I've got a car but it's gonna be a bit cramped now. Has anyone got transport?เน€เธฎเน‰เธขเธžเธฃเธฃเธ„เธžเธงเธ
Apologies for the cramped conditions. Di, stay on David's lap.เนเธฅเธฐเน€เธกเธทเนˆเธญเธ–เธถเธ‡เธชเธฑเธ›เธ”เธฒเธซเนŒเธ—เธตเนˆเนเธญเธ™เธ”เธตเน‰เธเธฅเธฑเธšเธกเธฒ
The panorama is typically cramped New York City view of nothing:ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย
It's getting a bit cramped in here, so off you go. Did a grand job, Angus.ในนี้มันคับแคบไปหน่อยนะ พวกเธอน่าจะออกไปทำงานข้างนอกนะ แองกัส
That's why your leg cramped up.เธอถึงเป็นตะคริวที่ขาแบบนี้ไง
The only thing missing in that cramped little office was a hamster wheel and wood chips.เรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศน่ะเล็กน้อย เหมือนหนูแฮมสเตอร์ในกรงล้อกับเศษไม้
Won't it be a little cramped now that we have Paige?มันจะไม่แคบไปหรอ ตอนนี้เรามีเพจด้วยนะ
When I drag myself out of the relative comforts of my cramped office, it means that it's urgent.ซีลีย์ บูธ ตอนที่ฉันลากสังขารออกมา จากที่ทำงานของฉัน มันแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉิน
It's a little cramped in there.มันแคบไปหน่อยนะ ในนั้นอะ
The dragons don't care for cramped spaces, so they'll just hang out with you.มังกรไม่เกี่ยงพื้นที่แคบ ให้มันอยู่กับพวกเจ้า
He longed to bust out of that cramped little universe.เขาอยากจะหน้าอกออก ของจักรวาลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คับแคบ

cramped ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, 跼] cramped; narrow
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped

cramped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized

cramped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cramped
Back to top