ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrench

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrench*, -wrench-

wrench ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrench (vi.) ดึงและบิดอย่างแรง
wrench (vt.) ดึงและบิดอย่างแรง Syn. wrest
wrench (n.) ประแจเลื่อน (เครื่องมือ)
wrench from (phrv.) บิดจาก See also: ดึงจาก, ทำให้เคลื่อนออกจาก Syn. wrench off, wrest off
wrench off (phrv.) ดึงให้เคลื่อน See also: บิดจาก Syn. wrench from, wrest off
English-Thai: HOPE Dictionary
wrench(เรนชฺ) vt.,vi. บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ไข,ทำเคลื่อน,ทำเคล็ด n. ประแจ,คีม,การบิด,การขับ,การขันชะเนาะ,การไข,อาการเคล็ดยอกที่เจ็บปวด,อาการกลัดกลุ้มใจอย่างแรงและฉับพลัน, Syn. twist,jerk,pain
English-Thai: Nontri Dictionary
wrench(vt) บิดอย่างแรง,ขันชะเนาะ,ไข,ทำให้เคล็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุญแจปากตาย (n.) wrench See also: spanner Syn. ประแจปากตาย
ประแจ (n.) wrench See also: spanner, key Syn. กุญแจ
ประแจปากตาย (n.) wrench See also: spanner
กุญแจเลื่อน (n.) monkey wrench See also: adjustable spanner, shifting spanner Syn. ประแจเลื่อน
ประแจเลื่อน (n.) monkey wrench See also: adjustable spanner, shifting spanner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me the wrench and nails, man!ส่งตะปูกับกุญแจเลื่อนมาหน่อย!
Malena always has someone throwing a wrench in the works!มาเลน่าทำให้คนยอมสละทุกอย่าง
What the hell you doing? ! Put the wrench down!ทำบ้าอะไรอยู่น่ะ วางคีมลงเดี๋ยวนี้นะ
I've got a hammer and a socket wrench stuffed up my ass.ฉันมีฆ้อนกับกุญแจกระบอกที่ก้น
Yeah, look, he put a wrench in my pocket.ใช่ ดูสิ มีประแจในกระเป๋าเสื้อผมด้วย
That's why the wrench worked.มิน่า ประแจถึงใช้ได้ผล
There was something about removing my bollocks with a monkey wrench if she ever saw them again.เห็นว่าจะตัดไข่ชั้น ด้วยกุญแจเลื่อนอะไรนี่แหละ ถ้าจานแกเห็นอีกที
We have been planning this party for days, but you threw a major monkey wrench into things by moving out.เราวางแผนเรื่องงานวันเกิด กันมาตั้งหลายวัน แต่คุณกลับทำให้มันล่ม ด้วยการย้ายออกมา
Is that the wrench you use to break windows?ประแจนั่นใช่มั้ยที่นายใช้ ตีกระจกรถ
I-I-I got nothing left. I hit my hand with a wrench today,ผมไม่เหลือแรงแล้ว วันนี้ทำประแจหล่นใส่มือด้วย
But you have a long history of throwing a wrench in everything, so let's just stick to the rules.แต่นายมีประวัติเป็นหางว่าว เกี่ยวกับการทำพังไปทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น...
Certainly throw a wrench into their plans, huh?เน€เธฃเธฒเธˆเธฐเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เน€เธ‚เน‰เธฒเน„เธ›เธ‚เธฑเธ”เธ‚เธงเธฒเธ‡ เธเธฒเธฃเธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ‚เธญเธ‡เธžเธงเธเธกเธฑเธ™เน„เธ”เน‰

wrench ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, 扳子] spanner; wrench
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, 扳手] spanner; wrench; lever (on a machine)
螺旋钳[luó xuán qián, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 螺旋钳 / 螺旋鉗] wrench

wrench ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench
オープンエンドスパナ[, o-pun'endosupana] (n) {comp} open-end wrench
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench
パイプレンチ[, paipurenchi] (n) pipe wrench
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away)
胸を締め付ける;胸を締めつける[むねをしめつける, munewoshimetsukeru] (exp,v1) to constrict one's chest; to wring one's heart; to wrench one's heart
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth)
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch
六角レンチ[ろっかくレンチ, rokkaku renchi] (n) (See 六角穴付ボルト) hexagonal wrench; allen key
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing

wrench ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench FR: tordre ; torsader
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist FR: resserrer ; visser
กุญแจเลื่อน[n.] (kunjaēleūoe) EN: monkey wrench ; adjustable spanner ; adjustable wrench FR: clé anglaise [f]
กุญแจปากตาย[n.] (kunjaēpāktā) EN: wrench ; spanner ; open spanner FR: clé plate [f]
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained FR: se disloquer ; se tordre
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner FR: clé plate [f]
ประแจบล้อก[n. exp.] (prajaē blǿ ) EN: socket wrench ; box wrench FR:
ประแจเลื่อน[n. exp.] (prajaē leūo) EN: adjustable wrench ; monkey wrench ; adjustable spanner FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]
ประแจปากตาย[n. exp.] (prajaē pāk ) EN: open end wrench ; open spanner FR: clé plate double embout [f]

wrench ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
Schraubenschlüssel {m}adjustable wrench
Gabel-Ringschlüssel {m}combination wrench
Kombischlüssel {m}combination wrench
Ring-Maulschlüssel {m}combination wrench
Hahnenfußschlüssel {m}crowfoot wrench
Elektriker-Maulschlüssel {m}ignition wrench
Schlagschrauber {m} [techn.]impact wrench
Kerbzahnschlüssel {m}serrated wrench
Maulschlüssel {m}open-end wrench
Nippelspanner {m}spoke wrench
Rohrschlüssel {m}pipe wrench
Freilaufsteckschlüssel {m}ratchet socket wrench
Radschlüssel {m}ratchet wrench
Ratschen-Gewindeschneidkluppe {f}ratchet tap wrench
Doppelratschenschlüssel {m}reversible ratchet wrench
Sechskant-Winkelschraubendreher {m} [techn.]Allen wrench
Steckschlüssel {m}socket wrench
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening
Bandschlüssel {m}strap wrench
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrench
Back to top