ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bloodthirsty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bloodthirsty*, -bloodthirsty-

bloodthirsty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodthirsty (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal
bloodthirsty (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. starving
bloodthirsty (adj.) นองเลือด See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม Syn. cruel
English-Thai: HOPE Dictionary
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
English-Thai: Nontri Dictionary
bloodthirsty(adj) กระหายเลือด,โหดร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าเลือด (adj.) bloodthirsty See also: cruel, blood crazed
บ้าเลือด (v.) be bloodthirsty See also: be cruel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He gets the audience into a fractured, frenzied, bloodthirsty state. I can't follow that....กระหายเลือด ผมไม่อยากต่อจากเขา
Leader of a bloodthirsty pirate crew... Now that you mention it...มาริโอที่เป็นศพไปแล้ว ก็เริ่มเคลื่อนไหวมาซะงั้น
Harry, you've seen the way that bloodthirsty beast of hers...แฮร์รี่ เธอก็เห็นวิธีที่ไอ้ สัตว์กระหายเลือดนั่นมันคอยดักซุ่มยังไง
You know, casper the bloodthirsty ghost.รู้ไหม... แคสเปอร์ผีกระหายเลือดไง
I just don't think he's the bloodthirsty asshole you make him out to be.แต่ไม่เชื่อว่า พระองค์กระหายเลือดเหมือนคุณหรอก เลิกพูดได้แล้ว
The right for our sons and daughters to go to school without fear of molestation by a bloodthirsty predator in the playground or in the classroom.สิทธิของลูกหลานของเรา ที่จะไปโรงเรียนโดยไม่ถูกรุกราน จากพวกนักล่ากระหายเลือดตามสนามหญ้า
She's a bloodthirsty woman.ยังไงซะ- นางก็เป็นผู้หญิงกระหายเลือดสินะ
And right now, it is bloodthirsty and war-hungry, because that's who General Krantz is.และตอนนี้ มันเป็นพวกบ้าเลือด และกระหายสงคราม นั่นแหละ คือสิ่งที่ไอ้ นายพล คร้านทซ์เป็น
I know that every single one of them is a vicious, bloodthirsty killer.ฉันรู้ว่า ทุกๆ ตัวในนั้น เป็นฆาตกรป่าเถื่อน
What, I'm high-maintenance, bloodthirsty and old as dirt?ทำไม เพราะฉันเรื่องมาก บ้าเลือด แล้วก็แก่เหนียงยานงั้นเหรอ?
We got three bloodthirsty brats in the building.เรามีเด็กเหลือขอ กระหายเลือด 3 คนในนี้
It dooms its victim to turn at the stroke of midnight, into a vicious and bloodthirsty beast.ที่ทำให้เหยื่อเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน กลายร่างไปเป็นสัตว์ร้าย และกระหายเลือด

bloodthirsty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
血に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage

bloodthirsty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าเลือด[adj.] (bāleūat) EN: bloodthirsty FR:
กระหายเลือด[adj.] (krahāi leūa) EN: bloodthirsty FR: assoiffé de sang

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bloodthirsty
Back to top