ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jabber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jabber*, -jabber-

jabber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jabber (n.) การใช้คาถาที่ไร้สาระ See also: การพูดเสกเป่าอย่างไม่มีความหมาย Syn. gibberish, double talk, drivel
jabber (vi.) พูดพร่ำ See also: พูดเรื่อยเปื่อย Syn. blabber, clack
jabber (vi.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant
jabber (vt.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant
English-Thai: HOPE Dictionary
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.

jabber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
ジャバ[, jaba] (n) {comp} Java; jabber
ジャバー[, jaba-] (n) {comp} jabber
ジャバ制御[ジャバせいぎょ, jaba seigyo] (n) {comp} jabber control
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering
鴃舌[げきぜつ, gekizetsu] (n) barbarian jabbering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバ[じゃば, jaba] Java, jabber
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] jabber
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] jabber control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jabber
Back to top