ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skinner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skinner*, -skinner-

skinner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skinner (n.) ผู้ลอกหนัง
English-Thai: HOPE Dictionary
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So Rawlings, Lowry, Skinner and Porter will have to go after the zeppelin.รอลลิงส์ โลว์รี สกินเนอร์กับพอร์เตอร์ ต้องจัดการเรือเหาะ
You will create for me a new line of Chef Skinner frozen foods.แกจะสร้างสินค้าตัวใหม่ ของอาหารแช่แข็งสกินเนอร์ให้ฉัน
Well, we had to let Skinner and the health inspector loose, and of course they ratted us out.เราจำต้องปล่อยสกินเนอร์ และเจ้าหน้าที่อนามัยไป และแน่นอน พวกเขาแจ้งจับเรา
Shame Mr Skinner doesn't want to press charges.เสียดายที่คุณสกินเนอร์ไม่เอาความ
Well, sir, Mr Skinner feels it would be better not to prosecute an individual that has committed a blatant offense.คุณสกินเนอร์ไม่ต้องการเอาความ กับผู้กระทำความผิดอุกอาจ
Mr Skinner to the Manager's office. Manager's office. Mr Skinner.คุณสกินเนอร์ขอเชิญที่อ็อฟฟิตคะ อ๊อฟฟิตผู้จัดการ คุณสกินเนอร์
The skinner has anton.สกินเนอร์ จับแอนทอนไป
Anton briggs the skinner victim?แอนทอน บริกส์ เหยื่อสกินเนอร์น่ะเหรอ?
And yes the skinner victim.และใช่ เหยื่อสกินเนอร์
Why the fuck would the skinner wanna kill miguel prado?สกินเนอร์จะอยากฆ่า มิเกล พราโด ทำไม?
So the only evidence we got from the car that skinner stole is a frigging leaf?งั้น หลักฐานเดียวที่เรามี จากรถที่สกินเนอร์ขโมยมาเป็นใบไม้เรอะ?
Hey,I'm gonna wrap this thing up,get you two guys back on the skinner case.ฉันจะรีบจบเรื่องนี้ ให้พวกคุณกับไปทำคดีสกินเนอร์

skinner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skinner
Back to top