ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

serene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *serene*, -serene-

serene ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
serene (adj.) สงบนิ่ง See also: เยือกเย็น Syn. calm, impassive, peaceful Ops. agitated, disturbed
serene (adj.) ปลอดโปร่ง See also: ซึ่งไม่มีเมฆ Syn. calm, quiet Ops. sleep
English-Thai: HOPE Dictionary
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
English-Thai: Nontri Dictionary
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม.จ. (n.) His Serene Highness See also: Her Serene Highness Syn. หม่อมเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง
A beautiful, brave and serene creature.มันสวยงาม กล้าหาญ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบนิ่ง
I can't believe how serene it is.ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันสงบเงียบได้ยังไง
And once I'm Her Serene Highness of Monaco, all meddling will be prohibited.แล้วเมื่อไหร่ที่ฉันได้เป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโค ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องต้องห้าม
"For the man sound of body and serene of mind,"สำหรับมนุษย์ เสียงของร่างกาย และจิตใจที่สงบ
We grew up together, but my station always prevented me from being a suitable choice for Her Serene Highness, at least--เราโตมาด้วยกัน แต่ตำแหน่งของฉัน มักจะถูกกีดขวางจากตัวเลือกที่น่าลงตัว อย่างน้อยก็สำหรับฝ่าบาท
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด
When he is unable to perform the ceremony, her serene highness will have no choice but to ask me to step in.เมื่อเขาไม่สามารถประกอบพิธีได้ เซรีน่าผู้สูงส่งของเธอก็ไม่มีทางเลือก แต่ที่จะถามฉันถึงขั้นตอนใน
His Serene Highness, King Leopold of Belgium, has extended an invitation to Lord Greystoke to take a royal tour of the Congo Free State to visit the schools and churches he's built to acknowledge the success of his anti-slavery initiativesใต้ฝ่าพระบาท กษัตริย์ลีโอโพลด์แห่งเบลเยียม ขอส่งคำเชิญมายังลอร์ดเกรย์สโตค ให้เดินทางไปยังมลรัฐคองโก
Please send my apologies to His Serene Highness.ช่วยกราบทูลขออภัยไปยังฝ่าบาทด้วย
An open letter to His Serene Majesty,จดหมายเปิดผนึกถึงใต้ฝ่าพระบาท
I have chicken entrails to read. Then let me slay them and make your day serene.ข้าไม่ต้องการเรื่องยุ่งยาก ข้ามีเรื่องในไก่เพื่อทำนาย

serene ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, 幽深] serene and hidden in depth or distance
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 幽雅] serene and elegant; (of music) ethereal
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安祥] serene; composed; unruffled
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安详 / 安詳] serene
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, 详和 / 詳和] serene; calm
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 平静 / 平靜] tranquil; undisturbed; serene

serene ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
天空海濶;天空海闊[てんくうかいかつ, tenkuukaikatsu] (n) the open sky and the serene sea; as open as the sky and serene as the sea; magnanimous
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
幽静[ゆうせい, yuusei] (adj-na) profoundly quiet; serene
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day
晴朗[せいろう, seirou] (adj-na,n) clear; fair; fine; serene
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol)
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something)
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful
清澄[せいちょう, seichou] (adj-na,n) clear; serene; (P)
澄み切る[すみきる, sumikiru] (v5r,vi) to be serene; (P)
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity

serene ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness) FR:
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngī) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene FR: silencieux
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า serene
Back to top