ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pelt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pelt*, -pelt-

pelt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pelt (vt.) ระดมยิง See also: โจมตีอย่างรุนแรง
pelt (vi.) ต่อยหรือตีอย่างรุนแรง Syn. hit, smite, slap, smack
pelt (n.) หนังสัตว์ See also: ผิวหนัง Syn. fur, hair, skin, wool
pelt along (phrv.) วิ่งอย่างเร็วไปตาม (บางสิ่งเช่น ถนน)
pelt at (phrv.) ขว้างใส่
pelt down (phrv.) ตกอย่างหนัก See also: เทลงมา (ฝน) Syn. pelt with, pour down
pelt out (phrv.) วิ่งออกไปอย่างเร็ว
pelt with (phrv.) รัว (คำถาม) See also: รัว (ยิง), รัวใส่ Syn. pelt at
pelt with (phrv.) (ฝน) ตกหนัก See also: กระหน่ำ Syn. pelt down, pout down
peltry (n.) ขนสัตว์ Syn. fleece, pelt
English-Thai: HOPE Dictionary
pelt(เพลทฺ) vt. ระดมยิง,ระดมขว้าง,โจมตีอย่างดุเดือด,วิ่ง,ต่อยหรือตีอย่างดุเดือด,ฝนตกอย่างกระหน่ำ,ลอกหนัง n. การต่อย,การยิง,การตี,การพัดอย่างดุเดือด,การตกอย่างกระหน่ำ,การกระหน่ำ,หนังสัตว์,ผิวหนัง, Syn. strike,beat,rush,speed
English-Thai: Nontri Dictionary
pelt(n) ผิวหนัง,ขนแกะตัดสั้น,หนังสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peltate-รูปโล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peltate-palmateแบบฝ่ามือก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะโด (n.) Channa micropeltes See also: a large variety of snakehead mullet Syn. ปลาชะโด
ปลาชะโด (n.) Channa micropeltes See also: a large variety of snakehead mullet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah,but right before that, you were wondering whether you would choose lisbon or van pelt as your concubine in that little fantasy kingdom you like to go to sometimes.โอ้ แต่ก่อนหน้านั้น คุณกำลังคิดว่าจะเลือกลิสบอน หรือแวนเพล เป็นนางบำเรอในจิตนาการ ที่คุณชอบนึกถึงบ่อยๆ
When i told van pelt to go and check out the jewelry box, you overheard and you went there first.ตอนที่ผมบอกแวนเพล ให้ไปค้นกล่องนั่น คุณได้ยินแล้วไปจัดการก่อน
He had a rough summer. ♪ The Mentalist 3x ♪ Red Sky at Night Original Air Date on September 23, 2010 Rigsby and Van Pelt are canvassing the area around the abduction site.ช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร ริกส์บี้ กับ แวน เพลท์ กำลังหาเสียงอยู่
She likes to shave the sheep for the pelt for the sex, sexuals, yes.ฉันเหลือทนแล้วนะ แคทเธอรีน
But the pelt of a dead one wards off disease.เเต่ถ้าตายแล้วไล่โรคภัย
Van Pelt and I are gonna take the three-four corner.แวน เพลกับฉันจะไปด้านหลัง
Grace Van Pelt with the CBI.ฉัน เกรซ แวน เพลท จาก CBI
And let me tell you something, I snagged a pelt or two.จะบอกให้ฟังนะ ชั้นแทะไม้ได้เยอะเลยแหละ
I delivered the pelt that gave you control of the Dutch.ฉันเอาหนังสัตว์มาให้นาย ทำให้นายได้ควบคุมดัทช์
Was Debbie Pelt jealous of your relationship with her boyfriend?ว่าเดบบี้ เพลท์ไม่พอใจ ในความสัมพันธ์ของคุณ กับแฟนหนุ่มของเธอหรือเปล่า?
I came to talk to the sheriff about the Debbie Pelt case.ฉันมาคุยกับนายอำเภอ เรื่องคดีของเด็บบี้
I will have Van Pelt come down here with crime scene photos.เอารูปสถานที่เกิดเหตุมาให้

pelt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错别字[cuò bié zì, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 错别字 / 錯別字] misspelt or mispronounced characters
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 莕] Nymphoides peltatum
毛皮[máo pí, ㄇㄠˊ ㄆㄧˊ, 毛皮] pelt
生皮[shēng pí, ㄕㄥ ㄆㄧˊ, 生皮] pelt; raw hide
卢布[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, 卢布 / 盧布] rouble, Russian currency; also spelt ruble

pelt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗皮;あら皮[あらかわ, arakawa] (n) bark; husk; untanned pelt
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis)
ポドフィルム[, podofirumu] (n) mayapple (Podophyllum peltatum) (lat
ミルク蛇[ミルクへび;ミルクヘビ, miruku hebi ; mirukuhebi] (n) (uk) milk snake (Lampropeltis triangulum)
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P)
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower
毛皮[けがわ(P);もうひ, kegawa (P); mouhi] (n,adj-no) (1) fur; skin; pelt; (2) (けがわ only) kanji "fur" radical; (P)
獣皮[じゅうひ, juuhi] (n) hide; pelt; animal skin
[かわ, kawa] (n) (1) (See 革) skin; hide; pelt; fur; (2) rind; peel; husk; bark; (3) shell; sheath; wrapping; (P)
義義[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps)

pelt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะราง [n.] (arāng) EN: Peltophorum dasyrachis FR: Peltophorum dasyrachis
ชะโด[n.] (chadō) EN: great snakehead ; giant snakehead ; Channa micropeltes FR: Channa micropeltes
ชิง[n.] (ching) EN: Licuala spinosa ; Licuala peltata FR: Licuala spinosa ; Licuala peltata
ชิ่ง[n.] (ching) EN: Licuala spinosa ; Licuala peltata FR: Licuala spinosa ; Licuala peltata
เอ็นลื่น[n. exp.] (en leūn) EN: Merremia peltata FR: Merremia peltata
กะพ้อ[n.] (kaphø) EN: Licuala peltata ; Licuala spinosa FR:
ก่อ[n.] (kø) EN: Channa micropeltes FR:
โล่[v.] (lō) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m] ; écu [m] ; targe [f] ; pelta [f] ; pelte [f]
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: Channa micropeltes FR: Channa micropeltes
ม้าทลายโรง[n.] (māthalāirōn) EN: Neuropeltis racemosa FR: Neuropeltis racemosa
นนทรี[n.] (nonsī) EN: Peltophorum FR: Peltophorum
นนทรี[n.] (nonsī) EN: copperpod ; golden flamboyant ; yellow flamboyant ; yellow flame tree ; yellow poinciana ; Peltophorum pterocarpum FR: arbre de feu [m] ; flamboyant jaune [m] ; flamboyant de l'Inde [m] ; Peltophorum pterocarpum
นนทรีป่า[n. exp.] (nonsī pā) EN: Peltophorum dasyrhachis FR: Peltophorum dasyrhachis
ปาล์มเจ้าเมืองตรัง[n. exp.] (pām jāo Meū) EN: Licuala peltata FR: Licuala peltata
ปัดน้ำ[n. exp.] (pat nām) EN: Drosera peltata FR: Drosera peltata
ปลาชะโด[n.] (plā chadō) EN: large snakehead mullet ; giant snakehead ; giant mudfish ; snakehead Channa micropeltes ; Channa micropeltes FR:
โปง[n.] (pōng) EN: Brownlowia peltata FR: Brownlowia peltata
แสงอาทิตย์[n.] (saēng-āthit) EN: Xenopeltis unicolor FR: Xenopeltis unicolor
หญ้าไฟตะกาด[n. exp.] (yā fai takā) EN: Drosera peltata FR: Drosera peltata
ย่านขลง[n. exp.] (yān khalong) EN: Coptosapelta flavescens FR: Coptosapelta flavescens
หยาดน้ำค้าง[n. exp.] (yātnāmkhāng) EN: Drosera peltata FR: Drosera peltata

pelt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überprüfung {f} | doppelte Überprüfung
Dinkel {m}spelt
Aufzeichnung {f} mit doppelter Dichte [comp.]double density recording
Waldpeltops {m} [ornith.]Lowland Peltops Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pelt
Back to top