ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*twist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twist, -twist-

*twist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brain-twister (sl.) ปริศนา See also: ปัญหา
tongue twister (n.) การพูดไม่ออก See also: การพูดติดขัด
twist (vt.) บิดเป็นเกลียว
twist (vi.) บิดเป็นเกลียว
twist (vi.) ผิดรูปร่าง
twist (vt.) ทำให้ผิดรูปร่าง
twist (vt.) ทำให้บาดเจ็บ
twist around (phrv.) หมุนรอบ See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว
twist around (phrv.) บิดเบือน Syn. turn around
twist round (phrv.) หมุนรอบ See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว
twist round (phrv.) บิดเบือน Syn. turn around
twisted (adj.) ที่ผิดศีลธรรม
twister (n.) ผู้ทำให้ผิดรูปร่าง
twistiness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่จริงใจ Syn. fishiness, shadiness
twisty road (n.) ทางคดเคี้ยว See also: ถนนคดเคี้ยว
untwist (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน Syn. untangle
untwist (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้พัวพัน Syn. untangle
untwist (vi.) คลาย See also: หย่อน, หลวม
untwist (vt.) คลายเกลียวออก Syn. extract, unhitch, unstopper
untwist (vt.) คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: แก้ออก, คลายออก Syn. undo, loose, untwine
untwist (a rope) (vt.) ทำให้คลาย See also: ทำให้หย่อน, ทำให้หลวม Ops. twist (a rope)
English-Thai: HOPE Dictionary
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
twist(n) การบิด,การปั่น,หัวโค้ง,สกรู,ปม,เส้นไหม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tongue twisterบทบิดลิ้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
twisted curveเส้นโค้งบิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายพก (n.) two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front
กระบิด (v.) twist See also: wrench, wrest, yank Syn. บิด
ขันชะเนาะ (v.) twist a rope tight by means of a stick
ตีเกลียว (v.) twist (a rope) See also: splice
บิด (v.) twist See also: wring, wrench
บิด (v.) twist See also: writhe
บิด (v.) twist See also: wrench
บิดเบน (v.) twist Syn. บิดเบือน
บิดเบี้ยว (adj.) twisted See also: distorted Syn. หงิกงอ
บูดเบี้ยว (adj.) twisted See also: distorted, grimacing, contorted Syn. เบ้, เบี้ยวบูด
สร้อยเหลียวหลัง (n.) twisted chain See also: twisted necklace
เกลียว (v.) twist See also: twine, interweave, twirl, twiddle, wind, kink Syn. บิด
เบ้ (v.) twist See also: distort, contort Syn. บิด, เบี้ยว Ops. ตรง
เบี่ยง (v.) twist See also: turn, bend Syn. เอียง
เหลียวหลัง (n.) twisted chain See also: twisted necklace Syn. สร้อยเหลียวหลัง
เอียง (v.) twist See also: turn, bend Syn. เบี่ยง
เอี้ยว (v.) twist See also: turn, bend Syn. เบี่ยง, เอียง
แพลง (v.) twist See also: sprain, wrench Syn. บิด, พลิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ
I'm tellin' you, everything that's gone on has been twisted and turned!I'm tellin' you, everything that's gone on has been twisted and turned!
Those reporters twist everything I say.{\cHFFFFFF}ผู้สื่อข่าวเหล่านั้นบิด ทุกอย่างที่ฉันพูด
You cheap, twisted ingrate.{\cHFFFFFF}คุณราคาถูก, เนรคุณบิด
A twisto bikey, scoot jockey.คนบ้าวิ่งรถจ็อคกี้วิ่งหนี
Shooter raked his fingers through her blond hair and twisted it tight.มือปืนกวาดนิ้วของเขาลงบน ผมสีบลอนด์ของเธอและม้วนแน่น
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า,
Our boys came out here, enjoyed the local salmon, which, with a little lemon twist, is just to die for...เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ล้มเหลวที่จะอธิบายเหตุการณ์ได้ พวกน้องใหม่ของเรา ถูกส่งมานี่ ให้ตายซิ... ..
Honey, will you get me some baggies and, uh, twistix from the kitchen?ฮันนี่คุณจะได้รับฉัน baggies และเอ่อ twistix จากห้องครัว?

*twist* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
[jù, ㄐㄩˋ, 粔] cakes made from rice flour twisted into rings
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 纶 / 綸] classify; silk thread; twist silk
[yū, ㄩ, 纡 / 紆] cord; twist; surname Yu
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
[zhěn, ㄓㄣˇ, 紾] crooked; obstinate; twist a cord
双绞线[shuāng jiǎo xiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 双绞线 / 雙絞線] unshielded twisted pair; UTP
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, 龙卷风 / 龍捲風] tornado; hurricane; twister; cyclone
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped
歪嘴[wāi zuǐ, ㄨㄞ ㄗㄨㄟˇ, 歪嘴] twisted mouth; wry mouth
波折[bō zhé, ㄅㄛ ㄓㄜˊ, 波折] twists and turns
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
盘盘[pán pán, ㄆㄢˊ ㄆㄢˊ, 盘盘 / 盤盤] twisting and turning
盘陀[pán tuó, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, 盘陀 / 盤陀] twisted; spiral; uneven stones
盘陀路[pán tuó lù, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, 盘陀路 / 盤陀路] twisting path; tortuous road
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother
蜷曲[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, 蜷曲] twisted; coiled; curled
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, 一波三折 / 一波三摺] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns
羊肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 羊肠小径 / 羊腸小徑] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine)
[táo, ㄊㄠˊ, 綯] bind; cord; twist
别嘴[biè zuǐ, ㄅㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˇ, 别嘴 / 彆嘴] mouthful (awkard speech); tongue-twister
[nǐng, ㄋㄧㄥˇ, 拧 / 擰] mistake; to twist
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 捩] tear; twist
绕口令[rào kǒu lìng, ㄖㄠˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 绕口令 / 繞口令] tongue-twister

*twist* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting)
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth)
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
上手捻り[うわてひねり, uwatehineri] (n) twisting overarm throw (sumo)
二枚蹴り[にまいげり, nimaigeri] (n) ankle-kicking twist down (sumo)
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)
合掌捻り[がっしょうひねり, gasshouhineri] (n) clasped-hand twist down (sumo)
大逆手[おおさかて, oosakate] (n) backward-twisting overarm throw (sumo)
小手返し[こてがえし, kotegaeshi] (n) {MA} Aikido technique, wherein the opponent is brought down by twisting his or her arm away from the body
捩じ曲がる;ねじ曲がる[ねじまがる, nejimagaru] (v5r) (See 捩じ曲げる) to be twisted; to be wrapped; to be distorted
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r,vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P)
捻じ伏せる;ねじ伏せる;捩じ伏せる;捻伏せる;捩伏せる[ねじふせる, nejifuseru] (v1,vt) to hold down; to twist one's arm
捻り;拈り;撚り[ひねり, hineri] (n) (1) twist; spin; (2) ingenuity; sophistication (e.g. of writing style); (3) (See お捻り・おひねり) wrapped offering (of money); (4) twisting throw (sumo)
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
曲々;曲曲[きょくきょく, kyokukyoku] (adj-t,adv-to) (obsc) winding; twisting; zigzagging
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
曲がりくねる;曲りくねる[まがりくねる, magarikuneru] (v5r,vi) to bend many times; to turn and twist; to zigzag
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)
根性が曲がる[こんじょうがまがる, konjougamagaru] (exp,v5r) to have a perverse character; to have a twisted personality
水引[みずひき, mizuhiki] (n) (1) decorative Japanese cord made from twisted paper; (2) Antenoron filiforme; Polygonum filiforme
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn
縒り合わせる;撚り合わせる;縒り合せる;撚り合せる[よりあわせる, yoriawaseru] (v1,vt) to intertwine; to twist together
腸捻転[ちょうねんてん, chounenten] (n) volvulus; twisted loop in intestine
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P)
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony)
[かん, kan] (n) (1) ring; link; (2) open spirals of heavy metal wire twisted into a kettle and used to lift it (tea ceremony)
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] (n) {comp} Unshielded Twisted Pair; UTP
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP

*twist* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
เบ้[v.] (bē) EN: twist FR:
เบ้[adj.] (bē) EN: wry ; twisted ; skewed ; skew FR:
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūa) EN: twist a story FR: déformer une histoire
เบี้ยว[n.] (bīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench FR: tordre ; torsader
บิดเบน[v. exp.] (bit bēn) EN: twist FR:
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist FR: déformer ; dénaturer ; distordre (r.)
บิดเบือน[adj.] (bitbeūoen) EN: twisted FR: déformé
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted FR: déformé
บิดครึ่งรอบ[n. exp.] (bit khreung) EN: half twist FR:
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
บิดรอบ[X] (bit røp) EN: twist around FR:
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted FR: déformé
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort FR:
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist ; tie FR: nouer ; resserrer
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist FR: resserrer ; visser
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
คางเบือน[n.] (khāngbeūoen) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
คดเคี้ยว[adj.] (khotkhīo) EN: twisting ; windling ; meandering ; sinuous FR: sinueux ; tortueux
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
เกลื่อนความ[v.] (kleūoenkhwā) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
เกลียว[adj.] (klīo) EN: threaded ; twisted FR:
กระบิด[v.] (krabit) EN: twist FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
เป๋[adj.] (pē) EN: twisted ; slanted ; distorted FR:
เป็นเกลียว[adj.] (pen klīo) EN: twisted ; helical ; spiral FR:
ผงอน[v.] (pha-ngøn) EN: twist ; turn FR:
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained FR: se disloquer ; se tordre
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: twist ; contort FR:
ปลาเบี้ยว[n. exp.] (plā bīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
ปลาคางเบือน[n. exp.] (plā khāngbe) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
เรื่องสั้นหักมุม[n. exp.] (reūangsan h) EN: story with a twist ending FR:
เสความ[v.] (sēkhwām) EN: twist words ; pervert ; twist ; convolute FR:

*twist* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kriminell; verbrecherisch {adj} | krimineller | am kriminellsten | eine kriminelle Neigungcriminal | more criminal | most criminal | a criminal twist
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device
Zungenbrecher {m}tongue twister
Torsionswinkel {m}angle of twist
Twist {m} | Twist tanzen; twistentwist | to dance the twist; to twist
verbogen {adj} | verbogener | am verbogenstentwisted | more twisted | most twisted
Orangennscheibe {f}twist of orange
Spiralbohrer {m}twist drill
Schicksalswende {f}twist of fate
Zitronenscheibe {f}twist of lemon
Doppelkabel {n}twisted pair cable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *twist*
Back to top