ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splice*, -splice-

splice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splice (vt.) ต่อเข้า See also: ประกบเข้า Syn. join, unite
splice (vt.) แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. couple
splice (n.) การต่อกัน See also: การประกบกัน Syn. joint, link
splice together (phrv.) ต่อเข้าด้วยกัน See also: ฟั่นเป็นเกลียวเข้าด้วยกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
splice(สไพลซฺ) v.,n. (การ) ต่อ,ต่อเข้า,ประกบเข้า,ฟันเกลียวให้เข้ากัน,ร่วมกัน,การแต่งงาน., See also: splicer n., Syn. unite,joining
English-Thai: Nontri Dictionary
splice(vt) ต่อเข้ากับ,ผูกต่อกัน,ประกบ,ทำให้ติดกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาม (v.) splice See also: string then by splicing, mend, unite, solder together Syn. ทาบ, ประกบ, ต่อ
เข้าปากไม้ (v.) splice See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join Syn. เข้าไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to splice it back before I return the film.ฉันต้องต่อมันคืน ก่อนที่ฉันจะคืนฟิล์มไป.
Why didn't you splice these when you gave the films back?ทำไมคุณไม่ต่อมันเข้าด้วยกัน เมื่อคุณส่งฟิล์มพวกนี้กลับไปล่ะ ?
Because I don't need to know how to rebuff the advances of a genetic splice between Barbie and Shakira.เพราะผมไม่ต้องเรียนรู้ การปฏิเสธ... บาร์บี้หรือชากีร่า มันไม่มีวันเกิดขึ้น
Ra's wanted me to splice animal DNA to human...ราต้องการให้ผมประกบดีเอ็นเอของสัตว์มนุษย์ ...
How is it possible for a single splice to destroy an entire fleet of shadows?มันเป็นวิธีการที่เป็นไปได้สำหรับการประกบเดียว ที่จะทำลายกองเรือทั้งหมดของเงา?
But now if you can believe anything, Jupiter, you can believe that the life of one splice matters very little to me compared to the lives of my subjects.แต่ตอนนี้ถ้าคุณจะเชื่ออะไร พฤหัสบดี คุณสามารถเชื่อว่าชีวิต หนึ่งเรื่องที่ประกบกันน้อยมากที่จะฉัน เมื่อเทียบกับชีวิตของอาสาสมัครของฉัน
Splice the mainbrace, lads! We're going home!เตรียมแจกเหล้าเลยเด็กๆ เราจะกลับบ้านแล้ว
"Tail rope, eye splice, M-1, handy billy, pliers, irons..."เทลโรป อายลไปลช์ เอ็ม -1 เเฮนดี้บิลลี่ คืม เหล็ก...
Where shall i splice, my pretties?ตรงไหน ฉันต่อเรื่องกับเพรนทิสได้มั๊ย
The splicer that bred him had to sell him to the legion for a loss.เชือกที่เขามีมารยาทที่จะขายเขา เพื่อพยุหะสำหรับการสูญเสีย
Human DNA spliced with indigenous species to evolve a fertile population.ดีเอ็นเอคนแต่งงานกับสายพันธุ์พื้นเมือง ที่จะพัฒนาประชากรที่อุดมสมบูรณ์
I'm a splice. You don't understand what that means, but...ผมประกบกัน คุณไม่เข้าใจ สิ่งที่หมายถึง แต่...

splice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプライス[, supuraisu] (n,vs) splice
スプライサー[, supuraisa-] (n) splicer
継ぎ手;継手[つぎて, tsugite] (n) a coupler; a splice; a successor; an heir

splice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาม[v.] (dām) EN: splice ; brace ; patch FR:
กบ[v.] (kop) EN: splice FR:
ตัดต่อ[v.] (tattø) EN: edit ; splice FR:

splice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzusammensetzung {f}butt joint [Br.]; butt splice [Am.]
Augspleiß {m}eye splice
Stoßlösung {f}splice separation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splice
Back to top