ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twirl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twirl*, -twirl-

twirl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twirl (vt.) วน See also: หมุนวน, หมุนรอบ, เวียนรอบ
twirl (n.) การบิด See also: การขันชะเนาะ
twirl (n.) การปั่น See also: การทำให้หมุน
twirler (n.) ผู้ปั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
twirl(ทเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุนอย่างรวดเร็ว,ปั่น,บิดอย่างเร็ว,ขว้างลูก,หางตวัดของตัวอักษร., See also: twirler n., Syn. whirl
English-Thai: Nontri Dictionary
twirl(n) การหมุน,การควง,การบิด,การตวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And twirl around the floorข้าจะหมุนไปรอบๆพื้นห้อง
Yeah, I don't twirl the interns.ได้ ฉันจะไม่จับอินเทิร์นหมุน
Every minute you waste teaching us to twirl these poles is time you could have spent beating those pirates yourself.ทุกนาทีที่เจ้าเสียไปในการสอนเรา ควงไม้งี่เง่านี่ คือเวลาที่เจ้าอาจจะใช้จัดการ พวกโจรสลัดนั่นด้วยตัวเองได้
All I did was twirl a flag. It was stupid.ทั้งหมดที่ฉันไม่ได้ขว้างลูกธง มันเป็นความโง่
Tanya, Fievel... will you stop that twirling, twirling?ธานย่า, ไฟเวิล พวกเธอจะเลิกแกว่งหาง ซะทีได้มั้ย
I mean, you're, like, all chaotic and twirly, you know?เธอทำเหมือนมันโกลาหล สั่นระริก
You don't see Ross getting all chaotic and twirly every time they come.รอสไม่เห็นต้องโกลาหลหรือ สั่นระริกทุกครั้งที่พ่อแม่มา
Whatever twirls your beanie. Come on, mate.โทษทีที่รัก ไปอยู่เล้าไก่ตรงโน้นก่อนนะ
How about twirlier than a party dress but seriously, it fucked with him.ชั้นน่ะเวียนหัวกับคำถากถางของหล่อนๆนะยะ แล้วชั้นก็ได้เค้า
It'll work a hellof a lot better than that little pigstick you've been twirling around.มันใช้ดีกว่า เล่มเล็กที่คุณควงอยู่นั่น
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา
Letters were his enemies, they would dance before his eyes, moving and twirling, jumping and prancing, giving him a hard time.ตัวหนังสือคือศัตรูเขา ที่เต้นรำตรงหน้าเขา เคลื่อนไหว วน และกระโดดโลดเต้น ทำให้เขาลำบากใจมากๆ

twirl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 捻] twirl (in the fingers)
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 捻 / 撚] twirl (in the fingers)
转圈[zhuàn quān, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩㄢ, 转圈 / 轉圈] rotation; encircling; to rotate; to twirl; to run around

twirl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バトントワラー;バトントワーラー(ik)[, batontowara-; batontowa-ra-(ik)] (n) baton twirler
捻くる;拈くる[ひねくる, hinekuru] (v5r,vt) to twirl; to spin; to fiddle with; to change wording
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about

twirl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปั่น[n.] (kān pan) EN: twirling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twirl
Back to top