ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprain*, -sprain-

sprain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprain (n.) อาการเคล็ด See also: การเคล็ดขัดยอก Syn. wrench
sprain (vt.) ทำให้เคล็ด See also: บิด, เคล็ด Syn. twist, wrench
English-Thai: HOPE Dictionary
sprain(สเพรน) n. การบิด,การเคล็ด. vt. บิด,เคล็ด,ทำเคล็ด., Syn. twist,strain
English-Thai: Nontri Dictionary
sprain(n) การบิด,อาการเคล็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sprain fracture; fracture, avulsionกระดูกลิ, กระดูกหักติดเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดยอก (v.) sprain See also: feel sore, feel stiff, feel pain Syn. ปวดเมื่อย, เคล็ด, ยอก
เคล็ด (v.) sprain See also: twist, wrench Syn. ขัด, ยอก
กอเอี๊ยะ (n.) Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop staring. You'll sprain your eyes.นี่ เลิกจ้องซะทีสิพี่ ตาจะถลนออกมาอยู่แล้ว
Don't sprain your ankle on the way down.นักสืบมือดีของคุณก็อยากได้เงินเดือนเพิ่มบ้างนะ
I'm a doctor, I know how to sprain people.ฉันเป็นหมอ ฉันรู้ว่าจะทำให้คนเกิดอาการเคล็ดได้ยังไง
It's okay. Maria drove me to emergency. It's just a bad sprain.ไม่เป็นไร มาเีรีย ขับรถไปส่งฉันที่โรงพยาบาลแล้ว แค่เคล็ดน่ะ
If he had any compassion, he would've sprained his ankle.ถ้าเขามีความเมตตาสักนิด เขาควรทำให้ตัวเองข้อเท้าเคล็ด
She's clumsy and sprains her ankle often.เธอซุ่มซ่ามเลยทำข้อเท้าแพลงบ่อย
You don't know that. It could be a sprain.นายไม่รู้เรื่องหรอก มันอาจจะแค่ปวดธรรมดา
I don't think you've broken it. I think it's just sprained.ผมว่ากระดูกไม่หักหรอก มันแค่เคล็ดนิดหน่อย
I think I sprained it.ฉันคิดว่าแค่ขัดยอกเท่านั้น
I think I sprained my wrist.หนูว่า ข้อมือหนูซ้นนะ
The doctor said it was just a sprain.หมอบอกว่าลุกแค่แขนเคล็ดเอง
Your ankle seems to be fine. Just a mild sprain, this should help.ข้อเท้าคุณค่อยยังชัวแล้ว แค่เคล็ดนิดหน่อย ไอ้นี่คงช่วยได้

sprain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan

sprain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
挫き[くじき, kujiki] (n) sprain
挫く[くじく, kujiku] (v5k) to crush; to break; to sprain
挫ける[くじける, kujikeru] (v1,vi) to be crushed; to be broken; to be sprained
挫骨[ざこつ, zakotsu] (n,vs) spraining of a bone joint
捻挫[ねんざ, nenza] (n,vs) sprain; (P)
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)

sprain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดยอก[n.] (khatyøk) EN: muscular pain ; sore muscles ; sprain FR:
เคน[v.] (khēn) EN: sprain FR:
ข้อเคล็ด[n. exp.] (khø khlet) EN: sprain FR:
ข้อแพลง[n. exp.] (khø phlaēng) EN: sprain FR:
ข้อเท้าแพลง[n. exp.] (khø thāo ph) EN: ankle sprain FR:
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained FR: se disloquer ; se tordre
ยอก[v.] (yøk) EN: strain ; sprain FR: ressentir une douleur
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained FR: se faire une entorse
เคล็ด[v.] (khlet) EN: be sprained FR: se fouler
ข้อเท้าเคล็ด[n. exp.] (khø thāo kh) EN: sprained ankle FR:
ซ้น[v.] (son) EN: be sprained ; be dislocated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprain
Back to top