ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*colorful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น colorful, -colorful-

*colorful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colorful (adj.) ที่มีชีวิตชีวา See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน Syn. colourful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colorful (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
colorfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
colorfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
English-Thai: HOPE Dictionary
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีสีสัน (v.) be colorful See also: be lively Syn. มีชีวิตชีวา Ops. ไร้สีสัน
มีสีสัน (adj.) colorful See also: lively Syn. มีชีวิตชีวา Ops. ไร้สีสัน
สีจัดจ้าน (adj.) colorful See also: gay, vivid Syn. ฉูดฉาด Ops. สีซีด
สีฉูดฉาด (adj.) colorful See also: gay, vivid Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน Ops. สีซีด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world is so colorful whenever A-Hong's around, no matter where we are.เมื่อมีอาหงคอยอยู่ใกล้ๆ ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตาม อาหง
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย
Well, all these places have very colorful histories.สถานที่เหล่านั้นมี ประวัติที่สวยงามนะครับ
Some uncovered colorful histories.บ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่ชื้นใจ
"mrs. Van de kamp's colorful stories of her upbringingสูตรอาหารที่น่าสนใจของคุณนายแวน ดี แคมป์ ที่เธอได้ฝึกฝนไว้นั้น
Something colorful with impact.สีสันสดใส จูงใจ ใช่แล้วครับ
Because we all know about your very, very colorful past.เพราะว่าเราต่างก็รู้ ว่าที่ผ่านมาคุณมีเสน่ห์มากๆๆๆ
Hey, ordinarily, uh, right about now, you'd be telling me to fuck off in some colorful and creative way.เฮ้ โอเค เมื่อกี้นี้ นายบอกฉันว่าอย่านอกเรื่อง ในคำพูดที่ดีกว่านี้
Okay, Sir Barclay, hypothetically speaking, why would someone like yourself and your incredibly colorful and well-coordinated team do this to our store?โอเค ท่านบาร์เคลย์ นี่มันน่าสงสัยนะ ทำไมคนหลงตัวเองอย่างนาย และลิ้วล้อของนาย
He went with a more colorful nutcracking analogy.เขาพูดเปรียบเปรยคล้ายกับการทำให้ถั่วแตกน่ะ
I would've used more colorful language, but like you said, he's only 6.ที่จริงชั้นก็อยากจะใช้คำให้สวยหรูกว่านี้นะ แต่ก็อย่างที่คุณบอก เค้าแค่6ขวบ
Gas inhalation always leaves the deceased With a rosy, colorful afterglow....การดูดแก๊สเข้าไปมักจะทำให้ศพ มีผิวสีชมพูที่ดูเปล่งปลั่ง

*colorful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五彩宾纷[wǔ cǎi bīn fēn, ˇ ㄘㄞˇ ㄅㄧㄣ ㄈㄣ, 五彩宾纷 / 五彩賓紛] colorful
富色彩[fù sè cǎi, ㄈㄨˋ ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, 富色彩] colorful
丰富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 丰富多彩 / 豐富多彩] richly colorful

*colorful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラフル[, karafuru] (adj-na,n) colorful; colourful; (P)
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story
絢文[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern
色打掛[いろうちかけ, irouchikake] (n) colorful wedding kimono

*colorful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
มีสีฉูดฉาด[adj.] (mī sī chutc) EN: colorful FR: bariolé
สีฉูดฉาด[adj.] (sī chutchāt) EN: colourful ; colorful (Am.) FR:
สีจัดจ้าน[adj.] (sī jatjān) EN: colourful ; colorful (Am.) FR:

*colorful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *colorful*
Back to top