ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้า*, -หน้า-

หนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนา (adj.) bushy See also: shaggy Syn. ครึ้ม, ดก
หนาตา (adj.) dense See also: congested, crammed Syn. มากมาย Ops. บางตา
หนาทึบ (adj.) dense See also: thick Syn. หนาแน่น Ops. โปร่ง
หนา (n.) thorn See also: prickle, barb, prick, spine, sting
หนามข้อง (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามจาย
หนามจาย (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามข้อง
หนามาก (adj.) very thick Ops. บาง
หนามเตย (n.) bezel
หนา (adj.) cold See also: cool, frigid, gelid, frozen Syn. เย็น Ops. ร้อน
หนา (v.) be cold See also: feel cold, be cool, be freezing, be frozen Syn. เย็น, หนาวเย็น, หนาวเหน็บ, เหน็บหนาว, Ops. ร้อน
หนาวสั่น (v.) tremble See also: shiver, quiver, shake Ops. ร้อนวูบ
หนาวเย็น (v.) be cold See also: be freezing, be frigid, be frozen, be chilly, be cool,
หนาวเหน็บ (v.) shiver See also: tremble Syn. เหน็บหนาว Ops. ร้อนอบอ้าว, ร้อน
หนาวใจ (v.) be afraid See also: be in fear, be lonely Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงา, เหงาใจ
หนาหู (adv.) as heard immensely
หนาหูหนาตา (adv.) grow thicker See also: be plenty Syn. หนาตา, มาก, มากมาย Ops. เบาบาง
หนาเตอะ (adj.) very thick Syn. หนามาก Ops. บาง
หนาแน่น (v.) overcrowd See also: be dense, be crowded Syn. คับคั่ง, แออัด
หนาแน่น (adv.) abundantly See also: plentifully, densely Syn. คับคั่ง, แออัด
English-Thai: HOPE Dictionary
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
acanthaกระดูกสันหลัง,หนา
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนา
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
algid(แอล' จิด) adj. หนาว, เยือกเย็น. -algidity, algidness n. (cold, chilly)
algor(แอล' กอร์) n. ความหนาวสะท้าน, ความเยือกเย็น (coldness, chill)
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
anorak(อา' นะราค) n. เสื้อกันหนาวที่มีส่วนที่เป็นหมวกคลุม
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
argali(อาร'กะลี) n., (pl. -li) แพะป่ามีเขาหนาและเป็นเกลียว., Syn. argal
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
awn(ออน) n. หนาม,หนวดรวงข้าว,หนามพืช.
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนา
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนา
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
boldface(โบลด'เฟส) n. ตัวพิมพ์หนา adj. มีตัวพิมพ์ที่หนา
box coatn. เสื้อคลุมหนา
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
brumal(บรู'มัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนา
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
buff(บัฟ) n. หนังหนาสีเหลืองอ่อน vt. ลดกำลัง
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)
calk(คอล์ค) calked,calking,calks} n. caulk,ส่วนยื่นบนรองเท้าใช้ป้องกันการลื่นตก,หนามเหล็กบนฝ่าเท้า vt. ติดหนามเหล็กของฝ่าเท้า
chaparral(แชพอะแรล') n. ต้นโอ๊กเตี้ย,พุ่มไม้หนา
English-Thai: Nontri Dictionary
awn(n) หนา
baize(n) ผ้าสักหลาดหนา
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนา
hibernal(adj) ในฤดูหนา
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
briar(n) ไม้หนา
brier(n) ไม้หนา
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนา
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนา
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
gorse(n) ไม้หนา
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
hibernate(vi) จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนา
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
intensify(vt) ทำให้แรงขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,เพิ่มขึ้น
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
matted(adj) เป็นขมวด,เป็นก้อนหนา
overcoat(n) เสื้อคลุมกันหนา
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
populous(adj) มีประชากรหนาแน่น,มีพลเมืองมาก,เต็มไปด้วยผู้คน
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denseหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thorn; spineหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acanthaceous-มีหนาม, -มีเงี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annulate๑. มีแอนนูลัส๒. มีกลุ่มเซลล์ผนังหนา, มีแถวเซลล์ผนังหนา [อับสปอร์ของเฟิร์นและมอสส์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
areole๑. ช่องร่างแห๒. ขุมหนาม [กระบองเพชร] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boldfaceตัวเส้นหนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bur; burrผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burr; burผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
callous-หนังหนาด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
callus๑. หนังหนาด้าน [มีความหมายเหมือนกับ callosity; keratosis; tyloma]๒. กระดูกซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chillอาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clathrate-เซลล์ผนังหนา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative density indexดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
densityความหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinateมีหนามทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subcalorism; frigorismภาวะหนาวเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hibernaculumตางัน, หน่องัน [ฤดูหนาว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mucronateเป็นติ่งหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nacre wall; nacreous wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nowhere denseทุกที่ไม่หนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pachydermaหนังหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paint filmความหนาของสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rigor๑. อาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ chill]๒. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigidity ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shiver๑. สั่น (เช่น หนาว)๒. อาการสะท้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spicular; spinescentเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinal๑. -ลำกระดูกสันหลัง๒. -เงี่ยงกระดูก, -หนาม, -ยอดแหลม, -จะงอย๓. -เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. -ไขสันหลัง, -สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine๑. ลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ column, spinal; column, vertebral; rachis; vertebrarium]๒. เงี่ยงกระดูก, หนาม, ยอดแหลม, จะงอย๓. เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. ไขสันหลัง, สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabularรูปแบนหนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thick filmฟิล์มหนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]
Concentricหนาสม่ำเสมอกันเป็นวงกลม [การแพทย์]
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Burrรูปเป็นหนามแหลม [การแพทย์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Chillการสั่น,หนาวสั่น,หนาวสะท้าน [การแพทย์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
Eburnationกระดูกหนาขึ้นและเป็นมันเหมือนงาช้าง [การแพทย์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heavy Fraction ส่วน(ขยะ)หนัก ส่วนของขยะที่มีความหนาแน่นสูง โลหะ แก้ว ก้อนหิน เซรามิกส์ ดู Light Fraction [สิ่งแวดล้อม]
Lamination การแยกชั้น, การแบ่งชั้น การที่น้ำแยกเป็นชั้นตามความแตกต่างของ คุณสมบัติ เช่น แบ่งตามอุณหภูมิ, ความหนาแน่น, เรียกอีกอย่างว่า Stratification [สิ่งแวดล้อม]
nebulaเนบิวลา, กลุ่มแก๊สและฝุ่นซึ่งอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นในอวกาศ มีอยู่ 2 ชนิด เนบิวลาสว่างและเนบิวลามืด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nuclear winterฤดูหนาวนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
photosphereโฟโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศที่ติดกับผิวของดวงอาทิตย์ มีความหนาประมาณ 400 กิโลเมตรอุณหภูมิส่วนที่ติดผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 10,000 K ส่วนที่ติดกับชั้นโครโมสเฟียร์ประมาณ 4,200 K แก๊สที่อยู่ในชั้นนี้จะแผ่รังสีออกสู่อวกาศ ได้แก่ รังสีเอกซ์รังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่าง และคลื่นควา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ชั้นแร่วางตัวค่อน ข้างราบ หนา และมีขนาดใหญ่ โดยการเปิดอุโมงค์แล้ว ปล่อยเสาหินค้ำไว้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tenth value layer ความหนาลดรังสีลงเหลือหนึ่งในสิบ, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านให้เหลือ 1 ใน 10 ของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Thick filmsฟิล์มหนา [TU Subject Heading]
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
ventricleห้องล่างของหัวใจ, ห้องล่างของหัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีผนังเป็นกล้ามเนื้อหนา รับโลหิตมาจากห้องบนของหัวใจเพื่อส่งไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wedgeลิ่ม, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Winter monsoonมรสุมฤดูหนาว [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deep (adj.) หนา Syn. thick
pycno (n.) หนา See also: ข้น
thick (adj.) หนา Ops. slim, thin
thicken (vi.) หนาขึ้น See also: หนาแน่นขึ้น Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick Ops. thaw, weaken
thicken up (phrv.) หนาขึ้น See also: หนาขึ้น
thick (adj.) หนาทึบ See also: ยากที่จะมองผ่านไปได้ Syn. dense Ops. thin
thickset (adj.) หนาทึบ See also: แน่นหนา Syn. stout, stubby
prickie (n.) หนาSee also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickle (n.) หนาSyn. spine, spike
spicula (n.) หนาSyn. spicule
spicule (n.) หนา
spine (n.) หนาSyn. prickle, thorn
thorn (n.) หนาSyn. barb, spine
bezel (n.) หนามเตย See also: หนามเตยที่ยึดเพชรพลอย, กระเปาะ Syn. bevel
cold (adj.) หนาว (อากาศ) See also: หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก Syn. cool, chilly, frigid, icy, freezing, frosty, nippy, snappy, gelid, bitter, glacial Ops. hot, warm, heated
freezing (adj.) หนาว (อากาศ) See also: หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก Syn. cool, chilly, frigid, icy, frosty, nippy, snappy, gelid, bitter, glacial Ops. hot, warm, heated
arctic (adj.) หนาวจัด See also: หนาวมาก Syn. frigid, frozen
bitter (adj.) หนาวจัด See also: หนาวมาก Syn. freezing
freezing (adj.) หนาวจัด See also: หนาวมาก
freezing (adj.) หนาวจัด See also: เย็นจัด Syn. frozen, frosty Ops. hot, torrid
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's heavy workมันเป็นงานที่หนักหนามาก
It's foggyมีหมอก ร้อน หนา
It's stormyมีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I used to get served by this tall, broad guy, with, like, a wormy face.คนขายของคุณรูปร่างสูง หนา ที่ ดู หน้าอบอุ่น
A big, thick, juicy...อันใหญ่ หนา และก็ชุ่มฉ่ำ
A little bit thicker than an exam glove.หนากว่า ถุงมือยางที่ใช้ตรวจโรคนิดหน่อย
The thicker the better, the darker the better. No whites. Can't use 'em.หนาดีกว่าเข้มที่ดีกว่า ไม่มีคนผิวขาว ไม่สามารถใช้ 'em
Soft and squishy. Kind of plush and cuddly.หนานุ่ม น่ากอด ในแผ่นดินนี้
A hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata
This cactus-gram stings even worse than your abandonment.หนามตะบองเพชรพวกนี้ทิ่มเจ็บกว่าตอนที่คุณทิ้งเราไปอีก
Besides, everybody needs a taste of their own medicine once in a while.หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งสิ
It's retributionหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
Fight fire with fire. It makes sense.หนามยอกเอาหนามบ่ง ก็มีเหตุผล
I see... no thanks.หนายๆ... ไม่เอาดีกว่า,ขอบคุณ
You said there was one!หนายบอกว่ามีเครื่องนึงไง!
Said he dumped you.หนายบอกว่าเขาทิ้งคุณไง
It's cool. It's cool. The Californian blue...dummy.หนาว อากาศอืมครืมจัง
Any cold, wet thing, I don't really...หนาวๆ เปียกๆ ฉันไม่ชอบเท่าไหร่...
Freezing, covered in dirt.หนาวก็หนาว แถมยังคลุกฝุ่น
He can't be cold. Why the extra layer? Maybe he's trying to hide something.หนาวก็ไม่หนาว เขาอาจซ่อนอะไรอยู่ก็ได้
What are you doing here in this cold weather?หนาวขนาดนี้เธอมาทำอะไรที่นี่
It's freezing. Why are we walking?หนาวจะตายชัก เดินทำไมให้เมื่อย
Jesus. It's fucking freezing.หนาวจะตายห่าอยู่แล้ว
I'm cold. Hold me close.หนาวจัง กอดฉันแน่นๆหน่อยสิ
I feel cold. I can't move my legs anymore.หนาวจัง ขยับขาไม่ได้แล้ว
Why don't you stay for some tea?หนาวจัง คุณจะดื่มอะไรก่อนไปมั๊ย?
You know what happenedหนาวชิบหายเลย แกเคยเจอมันแล้ว รู้มั้ย เกิดอะไรขึ้น
It's cold lsn't he a fucking bastard?หนาวชิปเป๋ง ไอ้หมอนั่นมันเลวจริงๆเลยนะ
Look cold, want a ride?หนาวนะ ไปด้วยกันมั้ย
A bit nippy, yeah, by the fire, indoors.หนาวนิดหน่อย ใช่ ข้างเตาผิง
Aren't you cold? Were you asleep? I'm sorryหนาวมั๊ย ง่วงนอนรึุ้เปล่า โทดทีน้า
Are you cold? - I brought you something warm.หนาวมั้ยข้าเอาอะไรอุ่นๆมาให้
Was it uncomfortable at Winterfell?หนาวมากไหม ในวินเทอร์เฟล
The cold don't change the rules, does it?หนาวยังไงก็ต้องทำตามกฎ
Chills, and... Ickiness.หนาวสั่น หนาวเหน็บไปหมด
Are you cold? I'm still cold.หนาวหรือเปล่า ฉันยังหนาวอยู่เลย
Nor freezing cold Will stop...หนาวเหน็บอุรา หยุดฉัน...
This cold air is making my elbow hurt. Let's go in.หนาวแบบนี้ทำฉันเจ็บข้อศอก เข้าบ้านเถอะ
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
It's in the winter that you see the northern lights, isn't it?เเล้วก็ไม่ใช่ในฤดูหนาวที่จะเห็นเเสงเหนือได้ด้วยใช่มั้ย
No current runs through the wires.ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านลวดหนามนี้อีกแล้ว

หนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้า
Back to top