ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frosty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frosty*, -frosty-

frosty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frosty (adj.) ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง) Syn. freezing, frozen, icy Ops. hot, scorching, torrid
frosty (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: เย็นชา
frosty one (sl.) เบียร์
English-Thai: HOPE Dictionary
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
English-Thai: Nontri Dictionary
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never thought about Frosty The Snowman like that.ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับเพลงตุ๊กตาหิมะในทำนองนั้น
You don't like it that he likes FROSTY THE SNOWMAN.คุณไม่ชอบเพลงFROSTY THE SNOWMAN ที่เขาชอบ
Well, I like FROSTY THE SNOWMAN!เอ่อ,ฉันชอบFROSTY THE SNOWMAN!
When we watch Frosty the Snowman, he roots for the sun.ตอนเราดูเร่อง เจ้าฟรอสตี้ ตุ๊กตาหิมะ เขาเข้าข้างดวงอาทิตย์
For that, I'll spew on Volkoff and Frosty the Snow Bitch.ฉันเปิดโปงวอลคอฟกับนังแสบฟรอสตี้
Seems serena's getting frosty with her motherท่าทางเซรีน่ากับแม่ จะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
After the frosty treatment I got from Anne this afternoon,หลังจากการรักษาความเย็นไว้ ฉันได้รับมันจากแอนเมื่อบ่ายนี้
The Frosty story isn't fun.เรื่องตุ๊กตาหิมะมันไม่สนุก
The bud of a new relationship popping through the frosty ground.ความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มก่อตัว โผล่ออกจากพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็ง
You might remember Crowley and me were frosty back in the day?จำได้ไหมว่าฉันกับคราวลีย์ เคยไม่ลงรอยกันในตอนนั้น
One was by a Frosty Swirl... uh, Wayne's favorite.อยู่ในฟรอสตี้ สวิร์ล อือ เวนน์ชอบที่นั่น
Of course. Two frosty non-caffeinated root beers coming right up.แน่นอน รูทเบียร์ไร้คาเฟอีน 2 ก้อน

frosty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, 霜天] freezing weather; frosty sky
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, 霜晨] frosty morning
霜白[shuāng bái, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˊ, 霜白] frosty

frosty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath
霜夜[しもよ, shimoyo] (n) frosty night
霜雰[そうふん, soufun] (n) frosty air

frosty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปึ่ง[adj.] (peung) EN: icy ; frosty ; sullen FR:
ปึ่งชา[adj.] (peungchā) EN: icy ; frosty ; sullen FR:
เย็นฉ่ำ[adj.] (yencham) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious FR:
เย็นเจี๊ยบ[adj.] (yenjīep) EN: ice-cold ; very cold ; icy; frosty FR:
เย็นเยือก[adj.] (yenyeūak) EN: freezing cold ; biting cold ; frosty FR: glacial

frosty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frostig {adj} | frostiger | am frostigstenfrosty | frostier | frostiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frosty
Back to top