ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

torrid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *torrid*, -torrid-

torrid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
torrid (adj.) ที่มีอารมณ์รุนแรง (โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ) Syn. ardent
torrid (adj.) ที่ร้อนจนทำให้แห้งเกรียมได้ (ใช้กับอากาศ) Syn. blazing, fiery
torrid (adj.) ที่ถูกเผาจนแห้งเกรียม
Torrid Zone (n.) ส่วนผิวโลกที่อยู่ด้านข้างเส้นศูนย์สูตร
torridness (n.) ความร้อน Syn. hotness
English-Thai: HOPE Dictionary
torrid(ทอ'ริด) adj. ร้อนจัด,ร้อนระอุ,ร้อนอบอ้าว, (อารมณ์) รุนแรง,ร้อนแรง., See also: torridity n. torridness n. torridly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
torrid(adj) อยู่ในแถบร้อน,ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She had a torrid affair with a Hollywood movie star.เค้ามีสัมพันธ์กับดาราฮอลลีวู้ด
It's been a torrid first 45 minutes. Change is surely afoot at halftime.เป็น 45 นาทีที่ดุเดือดจริงๆ ครับ ต้องดูว่าครึ่งหลังจะปรับแผนมาสู้กันยังงัย
Apart from our torrid passion, of course --ไม่นับความปรารถนาที่ร้อนแรงของเรา และแน่นอนที่สุด--
These dreams were filled with torrid caresses... with passionate kisses... and with soft cries of ecstasy.ความฝันนี้ถูกเติมเต็มด้วยกอดที่เร่าร้อน จูบที่น่าหลงไหล และเสียงครางด้วยความสุขสมเบา ๆ
One wild night of torrid lovemaking that soothes my soul and inflames my loins.นวดคอ ... ...แล้วเธอให้เครื่องดื่มฉัน
Meaning you had a torrid love affair with a terrorist.หมายความว่าคุณเป็นชู้รักที่ร้อนแรง กับผู้ก่อการร้าย
I suppose you consider it your job to break this torrid story.ฉันคิดว่า คุณรู้อยู่แล้วว่างานของคุณ คือการรายงานเรื่องแบบนี้
Oh, do I have one last torrid romance in me?แม่ยังต้องการอะไรอีก?
But Thomas's wife, long rumored to be the cheating sort, had begun a torrid affair with her husband's closest friend, a promising young officer in His Majesty's Navy.แต่ภริยาของโทมัส มีข่าวลือหนาหูมานาน ข่าวลือประเภทคบชู้สู่ชาย มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวทางเพศที่รุนแรง

torrid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酷热[kù rè, ㄎㄨˋ ㄖㄜˋ, 酷热 / 酷熱] torrid heat

torrid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระอุ[adj.] (kra-u) EN: baking hot ; torrid FR:
กระอุก[adj.] (kra-uk) EN: baking hot ; torrid FR:
เร่าร้อน[adj.] (raorøn) EN: sexy ; passionate ; ardent ; torrid ; sultry FR:
ระอุ[adj.] (ra-u) EN: very warm ; very hot ; torrid FR: très chaud ; torride
ร้อนจัด[adj.] (røn jat) EN: very hot ; broiling ; torrid FR: brûlant ; torride ; caniculaire
อากาศร้อนจัด[n. exp.] (ākāt røn ja) EN: very hot FR: chaleur torride [f] ; chaleur caniculaire [f]
ร้อนระอุ[adj.] (røn ra-u) EN: intensely hot ; baking hot FR: bouillant ; torride

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า torrid
Back to top