ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prickle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prickle*, -prickle-

prickle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prickle (n.) หนาม Syn. spine, spike
prickle (vt.) แทงเบาๆ Syn. sting, tingle
English-Thai: HOPE Dictionary
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
English-Thai: Nontri Dictionary
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tincture of prickle poppy?ทิงเจอร์ ของหนามต้นป๊อปปี้
Move over, Mr Pricklepants.หลบหน่อยสิ คุณพริคเกิ้ล แพนส์
See, there's Woody, Pricklepants, Trixie, Rex, wait ...นั่น วูดดี้ คุณเม่น ทริกซี่ เร็กซ์ เดี๋ยว..
Pricklepants, you're not helping!คุณเม่น อย่าทำให้คนอื่นกลัวสิ

prickle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクチク;ちくちく[, chikuchiku ; chikuchiku] (n,vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle
刺状突起[しじょうとっき, shijoutokki] (n) prickle (of plants)
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle

prickle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting FR: épine [f] ; picot [m]

prickle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenhalsschlüpfer {m} [ornith.]Spectacled Prickletail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prickle
Back to top