ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slim*, -slim-

slim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slim (adj.) ผอมเพรียว See also: เพรียว, สะโอดสะอง, เอวบางร่างน้อย Syn. slender
slim (adj.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
slim (vi.) ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร Syn. diet
slim (vt.) ทำให้ลดขนาดลง See also: ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด Syn. slenderize
slim down (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: บางลง
slime (n.) เลน See also: โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน Syn. mud, ooze, sludge
slime (n.) น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์ See also: สารเหนียวที่คัดหลั่งจากสัตว์ Syn. mud, sludge
slime (vt.) ละเลงด้วยโคลน See also: ป้ายด้วยโคลน
slimline (adj.) บอบบาง See also: สะโอดสะอง
slimy (adj.) บอบบาง See also: สะโอดสะอง
English-Thai: HOPE Dictionary
slim(สลิม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ยาวเรียว,บอบบาง,ผอมบาง,ไม่เต็มที่,เล็กน้อย., See also: slimly adv. slimness n.
slime(สไลมฺ) n. โคลน,เลน,ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) ,ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
slimmish(สลิม'มิช) adj. ค่อนข้างยาวเรียว,ค่อนข้างอรชร,ค่อนข้างบอบบาง,ไม่เต็มที่
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน,คล้ายเลน,เต็มไปด้วยโคลนเลน,เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว,ลื่นไหล,เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
English-Thai: Nontri Dictionary
slim(adj) น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
slime(n) เลน,โคลนเหนียว,น้ำลาย,น้ำเมือก
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องแกล้ง (adj.) slim See also: slender, emaciated Syn. อ้อนแอ้น Ops. บึกบึน
เพรียว (adj.) slim See also: slender Syn. เปรียว, เพรียวลม Ops. เทอะทะ
ความผอมเพรียว (n.) slimness See also: slenderness, meagerness Syn. ความแบบบาง Ops. ความอ้วน
ความเพรียวลม (n.) slimness See also: slenderness, meagerness Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง Ops. ความอ้วน
ความแบบบาง (n.) slimness See also: slenderness, meagerness Syn. ความผอมเพรียว Ops. ความอ้วน
คนมุสลิม (n.) Muslim See also: Moslem, Islam Syn. ชาวอิสลาม
จุฬาราชมนตรี (n.) chief of the Muslim in Thailand
ชาวมุสลิม (n.) Muslim See also: Moslem, Islam Syn. ชาวอิสลาม, คนมุสลิม
มัสมั่น (n.) spicy Muslim curry Syn. แกงมัสมั่น
มุสลิม (n.) Muslim See also: Moslem Syn. ชาวมุสลิม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet you Slim would give you one of her pups to raise.สลิมคงยกลูกหมาสักตัวให้นายแน่
Carlson, do you think he's gonna find Slim in the barn with his wife?คาร์ลสัน นายว่าเขาจะเจอสลิม อยู่กับเมียเขาในโรงนามั้ย
Pickings are pretty slim in the yard.pickings จะสวยบางในสนาม
Hey, yo, check out this fake Slim Shady, man.เฮ้ย โย่ ดูไอ้แร็พเผือกซิวะเพื่อน
What's the slim probability of us meeting each other?ยิ่ง เป็นไปได้น้อยมาก ที่เรามาเจอกันและกัน
What's the slim probability of us meeting each other?มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะ ที่เราสองคนจะได้พบกันอีก
Fifty laps down, and The King is still holding a slim lead.ห้าสิบรอบตัวและ พระมหากษัตริย์ยังคงถือนำบาง
I used to be slim in my school days.ฉันเคยผอมในตอนที่ฉันยังเรียนหนังสืออยู่
Eyes as big as an Italian woman, nose as sharp as a Greek girl legs as slim as a Chinese girl, teeth as beautiful as an American girl complexion as good as a British girl and...ตากลมโตต้องผู้หญิงอิตาเลี่ยน จมูกได้รูปต้องผู้หญิงกรีก ขาเรียวสวยต้องผู้หญิงจีน ฟันเรียงสวยต้องผู้หญิงอเมริกา ผิวพรรณที่ดีต้องสตรีชาวอังกฤษ แล้วก็...
Okay, slim the nose, add about twenty years, a little Botox...เพิ่มอายุซัก 20 ปี ใส่โบท็อกซ์เข้าไปนิด ช่าย ใช่
By breaking the all-time record, you've won $100 in quarters and a year's supply of Slim Jim's.จากทำลายทุกสถิติ คุณได้รับ 100 ดอลล่าห์ และค่าใช้จ่ายของSlim Jim 1 ปี
...you'll find a slim volumes, secret doors and private lockers...เธอควรหาเล่มที่เล็กลงอย่างเช่น "ประตูลับและลิ้นชักส่วนตัว"..

slim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, 伊曼] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque)
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, 伊马姆 / 伊馬姆] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque)
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, 回教] Islamic faith, Muslim
清真[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, 清真] Islamic; Muslim
闺房[guī fáng, ㄍㄨㄟ ㄈㄤˊ, 闺房 / 閨房] lady's chamber; boudoir; harem (in ancient Muslim states)
穆斯林[Mù sī lín, ㄇㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄣˊ, 穆斯林] Muslim
斋月[Zhāi yuè, ㄓㄞ ㄩㄝˋ, 斋月 / 齋月] Ramadan (Muslim month of fasting)
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, 古尔邦节 / 古爾邦節] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, 回回] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims)
大开斋[dà kāi zhāi, ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄓㄞ, 大开斋 / 大開齋] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan)
瘦削[shòu xuē, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝ, 瘦削] slim
瘦长[shòu cháng, ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ, 瘦长 / 瘦長] slim
粘菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 粘菌] slime mold (Myxomycetes)
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, 苗条 / 苗條] slim, slender, graceful
黏菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 黏菌] slime mold (Myxomycetes)
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, 摩尔 / 摩爾] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules)

slim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P)
美腰[びこし, bikoshi] (n) slim waist; beautiful waistline
肉が減る[にくがへる;ししがへる, nikugaheru ; shishigaheru] (exp,v5r) (See 肉が落ちる) to slim down; to lose weight
肉が落ちる[にくがおちる, nikugaochiru] (exp,v1) to slim down; to lose weight
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P)
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara
イスラム教徒[イスラムきょうと, isuramu kyouto] (n) Muslim
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
スライム[, suraimu] (n) slime
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban
にちゃにちゃ[, nichanicha] (adv,n,vs) slimy
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P)
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P)
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender
ワクフ[, wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara
回教徒[かいきょうと, kaikyouto] (n) Muslim believer
変形体[へんけいたい, henkeitai] (n) plasmodium (form within the life cycle of myxomycete slime molds)
変形菌[へんけいきん, henkeikin] (n) myxomycete; slime mold
婆婆鰈[ばばがれい;ババガレイ, babagarei ; babagarei] (n) (uk) slime flounder (Microstomus achne)
滑り[ぬめり, numeri] (n) (uk) viscous liquid; slime; mucus; (P)
滑り易い[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily
滑多鰈[なめたがれい;ナメタガレイ, nametagarei ; nametagarei] (n) (uk) (See 婆婆鰈) slime flounder (Microstomus achne)
滑滑;滑々[ぬめぬめ;ヌメヌメ, numenume ; numenume] (adv) (1) (uk) slimy; slippery; (vs) (2) (uk) to have a sheen
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P)
粘土質[ねんどしつ, nendoshitsu] (n,adj-no) slimy; clay-like
粘菌[ねんきん, nenkin] (n) (See 変形菌) myxomycete; slime mold
細胞性粘菌[さいぼうせいねんきん, saibouseinenkin] (n) cellular slime mold
繊細[せんさい, sensai] (adj-na,n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P)
馬幇[まばん, maban] (n) (obsc) caravan (e.g. of Hui Muslims in China)

slim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight FR: mince ; fin ; étrit
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin FR: svelte
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; slim ; delicate ; lissome FR:
กล้องแกล้ง[adj.] (klǿngklaēng) EN: slim ; slender FR:
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aen) EN: slender ; slight ; slim ; delicate ; willowy FR: élancé ; svelte
ผอม[adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim FR: maigre ; émacié
ผอมเพรียว[adj.] (phøm phrīo) EN: slim FR:
เพรียว[adj.] (phrīo) EN: slim ; slender ; tapering FR: élancé ; svelte
เปรียว[adj.] (prīo) EN: slim ; slender FR:
รูปร่างอ้อนแอ้น[n. exp.] (rūprāng øn-) EN: willowy figure ; slim appearance ; slender appearance FR:
สะโอดสะอง[adj.] (sa-ōtsa-ong) EN: slender ; slim ; willowy FR: svelte ; élancé
ชาวอิสลาม[n. prop.] (chāo Itsalā) EN: Muslim FR: musulman [m]
ชาวจีนฮ่อ[n. prop.] (chāo Jīn Hø) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
ชาวมุสลิม[n. prop.] (chāo Mutsal) EN: Muslim ; Moslem ; Muslim people FR: musulman [m]
ชาวไทยมุสลิม[n. prop.] (chāo Thai ) EN: Thai-Muslim folk FR:
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux
ฮ่อ[n. prop.] (Hø ) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
อิสลามิกชน[X] (Itsalāmikac) EN: Muslim ; Moslem FR:
จีนฮ่อ[n. prop.] (Jīnhø ) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
แกงมัสมั่น[n. exp.] (kaēng matsa) EN: massaman curry ; Muslim curry  FR: curry massaman [m] ; curry musulman [m]
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
แกงมัสมั่นหมู[xp] (kaēng matsa) EN: pork massaman curry ; Muslim-style curry with pork and potatoes FR:
แกงมัสมั่นเนื้อวัว[xp] (kaēng matsa) EN: beef massaman curry ; Muslim-style curry with beef and potatoes FR:
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab ; Muslims FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
ครำ[X] (khram) EN: slime ; slosh ; slush ; mire FR:
โลกมุสลิม[n. exp.] (lōk Mutsali) EN: Muslim world ; Islamic world FR: monde musulman [m]
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry ; southern Thai style curry (with cinnamon, cardomans, peanuts) ; massaman curry FR:
มัสรู่[n.] (matsarū) EN: Muslim curry FR:
มุสลิม[n. prop.] (Mutsalim) EN: Muslim ; Moslem FR: musulman [m]
มุสลิม[adj.] (Mutsalim) EN: Muslim FR: musulman
มุสลิมะห์[n. prop.] (Mutsalima) EN: muslima ; Muslim women FR: musulmane [f]
ศาสนาอิสลาม[n. exp.] (sātsanā Its) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[n. exp.] (sātsanā Mut) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)

slim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moslem {m}; Muslim
schleimig {adj} | schleimiger | am schleimigstenslimy | slimier | slimiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slim
Back to top