gel

แปลว่า


n เจลสำหรับแต่งผม
ความหมายเหมือนกับ: jelly
คำที่เกี่ยวข้อง: ครีมแต่งผม , สิ่งที่เหมือนวุ้นแข็ง
vi กลายเป็นเจล
คำที่เกี่ยวข้อง: กลายเป็นวุ้น
vi เข้ากันได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ประสานกันได้