ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jelly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jelly*, -jelly-

jelly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jelly (n.) วุ้นฝรั่ง See also: เยลลี่
jelly (n.) สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น
jellyfish (n.) แมงกะพรุน See also: กะพรุน
English-Thai: HOPE Dictionary
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
English-Thai: Nontri Dictionary
jelly(n) วุ้น,เยลลี่
jellyfish(n) แมงกะพรุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jellyเจลลี [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Jellyfishแมงกะพรุน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉาก๊วย (n.) a kind of Chinese vegetable jelly black in color
กะพรุน (n.) jelly-fish Syn. แมงกะพรุน
วุ้น (n.) jelly-like substance
แมงกะพรุน (n.) jellyfish Syn. กะพรุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Diets are no use. It's those jelly doughnuts.ไดเอ็ทมันจะไปช่วยอะไรได้ ถ้าเค้ายังสวาปามเยลลี่ กับโดนัทอยู่ยังเงี้ย
I grew up listening to Tom Turpin, Eubie Blake, Jelly Roll Morton.ผมโตมากับเพลงของ ทอม เทอร์พิ้น ยูบี้ เบลค, เจอร์รี่ โรลล์ มอร์ทัน
I hope this Jelly Roll Morton guy is as good as they sayเจลลี่ มอร์ตันคงเก่งอย่างที่เขาลือ
Is it Christmas already? Come on, Jelly Roll show us what jazz is all aboutถึงคริสต์มาสแล้วเหรอนี่ เจลลี่ โรล โชว์สิแจ๊สเป็นยังไง
I don't know how Jelly Roll Morton spend the rest of that trip locked in his cabinฉันสูบไม่เป็น เจลลี่ โรล มอร์ตัน เก็บตัวอยู่ในห้องตลอดการเดินทาง
When making a peanut butter and jelly sandwich, you must first apply the peanut butter, not the jelly, to the bottom half of the bread.เมื่อลุงกำลังทำเนยถั่ว และแยมผลไม้ ลุงต้องใช้เนยถั่วเป็นอันดับแรก ไม่ใช่แยม ทาลงไปตรงกลางขนมปัง
Now if I could only launch a rocket with jelly doughnuts.ทีนี้พ่อก็ปล่อยจรวด ไปกับเยลลี่โดนัทได้เท่านั้น
You leave my baby alone, you-- Okay, Tommy, here's your jelly sandwich, hold the peanut butter.แกปล่อยลูกฉันไปเถอะ แก... โอเค ทอมมี่ นี่เยลลี่แซนด์วิชของเธอ
This videotape shows her feeding my child peanut butter and jelly directly from the jar.วีดีโอเทปนี้จะเปิดตอนที่ เธอกำลังป้อนอาหารลูกฉัน เนยถั่วกับเยลลี่โดยตรงจากขวด
Because you started talking about her jelly rolls.เพราะว่าแกเริ่มคุยกับเธอเรื่อง Jelly roll
It's silly. I'm sure she doesn't have jelly rolls.ไร้สาระน่า ชั้นแน่ใจว่าเธอไม่มี jelly roll หรอก
What did I say? No jelly rolls.ชั้นพูดอะไรนะ ไม่มี Jelly roll

jelly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
果子冻[guǒ zi dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄉㄨㄥˋ, 果子冻 / 果子凍] jelly
水母[shuǐ mǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄨˇ, 水母] jellyfish
[zhé, ㄓㄜˊ, 蜇] jellyfish
蜂王浆[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, 蜂王浆 / 蜂王漿] royal jelly

jelly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼリービーンズ;ジェリービーンズ[, zeri-bi-nzu ; jieri-bi-nzu] (n) jelly beans; jellybeans; jelly bean; jellybean
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game)
フルーツゼリー[, furu-tsuzeri-] (n) fruit jelly
ロールケーキ[, ro-ruke-ki] (n) jelly roll; jelly cake
ロイヤルゼリー;ローヤルゼリー[, roiyaruzeri-; ro-yaruzeri-] (n) royal jelly
心天;心太[ところてん, tokoroten] (n) (1) {food} gelidium jelly strips (made from agar-agar); (2) (uk) (vulg) (gay slang) prostate orgasm
櫛水母[くしくらげ;クシクラゲ, kushikurage ; kushikurage] (n) (uk) (See 有櫛動物) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora)
蜜豆[みつまめ, mitsumame] (n) {food} mixture of boiled beans, jelly cubes, fruit pieces and molasses
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora)
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P)
ぷよぷよ[, puyopuyo] (n) jelly-like
ぷるん;プルン[, purun ; purun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるんぷるん) shaking like a jelly; jellylike
ぷるんぷるん;プルンプルン[, purunpurun ; purunpurun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるん) shaking like a jelly; jellylike
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum
凝り[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See 凝る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮凝り) jellied fish broth
晒し飴[さらしあめ, sarashiame] (n) sweet rice jelly; (whitish) rice candy
海月;水母[くらげ(gikun);すいぼ(水母);クラゲ, kurage (gikun); suibo ( kurage ); kurage] (n) (1) (uk) jellyfish; (2) (くらげ, クラゲ only) medusa
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula)
越前水母[えちぜんくらげ, echizenkurage] (n) (uk) Nomura's jellyfish (Nemopilema nomurai)
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples

jelly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉาก๊วย[n.] (chaokūay) EN: grass jelly ; leaf jelly FR:
เห็ดหูหนูขาว[n. exp.] (het hūnū kh) EN: white jelly fungus FR:
ขนมลูกชุบ[n. exp.] (khanom lūk ) EN: green peanut in jelly FR:
ขนมวุ้นกะทิ[n. exp.] (khanom wun ) EN: Thai coconut jelly FR:
เลือดไก่[n. exp.] (leūat kai) EN: curdled blood of fowls ; blood jelly FR: sang de volaille caillé [m]
เลือดหมู[n. exp.] (leūat mū) EN: curdled blood of hogs ; blood jelly FR: sang de porc caillé [m]
นมผึ้ง[n. exp.] (nom pheung) EN: royal jelly FR: gelée royale [f]
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm FR:
รอยัลเจลลี่[n. exp.] (røyan jēllī) EN: royal jelly FR: gelée royale [f]
รอยัลเยลลี่[n. exp.] (røyan yēlal) EN: royal jelly FR: gelée royale [f]
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut cream ; Thai jelly with coconut cream FR: gelée à la crème de coco [f]
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass FR: gelée [f] ; gélatine [f]
วุ้นกะทิ[n. exp.] (wun kathi) EN: coconut milk jelly ; Thai coconut jelly FR:
วุ้นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (wun maphrāo) EN: coconut agar jelly ; coconut agar-agar FR:
วุ้นผลไม้สด [n. exp.] (wun phonlam) EN: jelly fresh fruit ; mixed fruits in gelatin FR:
วุ้นสังขยา[n. exp.] (wun sangkha) EN: Thai custard jelly FR:
แยมโรล[n. exp.] (yaēm rōn) EN: jam roll ; jelly roll FR:
เยลลี่[n.] (yēllī) EN: jelly FR: gelée [f]
เยลลี่สับปะรด[n. exp.] (yēllī sappa) EN: pineapple jelly FR: gelée d'ananas [f]
กะพรุน[n.] (kaphrun) EN: jelly-fish FR: méduse [f]
แมงกะพรุน[n.] (maēngkaphru) EN: jellyfish FR: méduse [f]
แมงกะพรุนกล่อง[n. exp.] (maēngkaphru) EN: box jellyfish FR:
แมงกะพรุนน้ำจืด[n. exp.] (maēngkaphru) EN: freshwater jellyfish ; Phetchabun's famous freshwater jellyfish FR:

jelly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly
Gallert {n}jelly
Gummibärchen {n}jellybaby
Zipfelmütze {f}jelly bag cap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jelly
Back to top