ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hugely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hugely*, -hugely-

hugely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hugely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. gigantically, vastly
hugely (adv.) อย่างมาก See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ Syn. exceedingly, considerably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบ้อเร่อ (adv.) hugely See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม
ใหญ่หลวง (adv.) hugely See also: gigantically, enormously, colossally, vastly Syn. มาก, มหาศาล

hugely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
ขนานใหญ่[adv.] (khanān yai) EN: heavily ; hugely ; largely ; mass FR:
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hugely
Back to top