ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jellied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jellied*, -jellied-

jellied ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jellied (adj.) ซึ่งเป็นเมือก See also: เหมือนน้ำมูก Syn. gelatinous

jellied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果子酱[guǒ zi jiàng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄐㄧㄤˋ, 果子酱 / 果子醬] marmalade; jellied fruit

jellied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See 凝る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮凝り) jellied fish broth
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jellied
Back to top