ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nip*, -nip-

nip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Nip (n.) ชาวญี่ปุ่น See also: คนญี่ปุ่น
nip (vt.) หนีบ See also: บีบ, คีบ Syn. nibble, pinch, snap
nip (vt.) ขลิบ See also: ตัด, เด็ด
nip (n.) การหนีบ See also: การคีบ, การบีบ, การหยิก, การงับ
nip (n.) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
nip and tuck (sl.) ใกล้จะทันกัน See also: เกือบทันกัน, ใกล้กันมาก, รดต้นคอ
nip in (phrv.) รีบหลบเข้า (ข้างใน) See also: รีบเข้าไป
nip in (phrv.) เย็บ (เสื้อผ้า) ให้แคบหรือเล็กลง
nip off (phrv.) เล็ม See also: ตัด
nip off (phrv.) รีบออก
nip something in the bud (idm.) ยุติได้ตั้งแต่เริ่มแรก See also: ทำให้สิ้นสุดลงได้ในช่วงแรก
nip something in the bud (idm.) เลิก (ตั้งแต่เริ่ม)
nipa (n.) ต้นจาก
nipah (n.) ต้นจาก
nipper (n.) เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)
nipper (sl.) เด็กเล็กๆ
nippers (n.) คีมสำหรับตัด
nipping (adj.) ค่อนข้างหนาว (อากาศ) Syn. crisp, frosty, snappy Ops. hot
nipple (n.) หัวนม See also: สิ่งที่คล้ายหัวนม Syn. mamilla, mammilla, pap, teat, tit
Nippon (n.) ญี่ปุ่น Syn. Nihon, Japan
Nipponese (n.) ชาวญี่ปุ่น Syn. Japanese
nippy (adj.) ค่อนข้างหนาว (อากาศ) Syn. crisp, frosty, nipping, snappy Ops. hot
nippy (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว Syn. brisk, hasty, quick
nippy (adj.) จัดจ้าน (รสชาติ) Syn. acute, sharp
English-Thai: HOPE Dictionary
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
nipple(นิพ'เพิล) n. หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด,ปลายเข็มที่ใช้แทงชนวนปืน., Syn. tit,teat
nippon(นีพอน',นิพ'พอน) n. คำญี่ปุ่นที่หมายถึงญี่ปุ่น
nipponese(นิพ'พอนีซ,นิพอนนีส') n.,adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น,ชาวญี่ปุ่น pl. Nipponese
nippy(นิพ'พี) adj. เสียว,แสบ,หนาวเหน็บ,กัดกร่อน,แคล่วคล่อง, Syn. biting,chilly
English-Thai: Nontri Dictionary
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
nipper(n) ก้ามปู,เครื่องหนีบ,เครื่องตัด
nippers(n) คีม,ปากคีบ
nipple(n) หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด
Nippon(n) ประเทศญี่ปุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nipple; grease nippleหัวอัดจารบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nipplesหัวนม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุน (v.) take a nip of drug or opium
ตัดไฟต้นลม (v.) nip something (calamity/vice) in the bud Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม, ตัดไฟหัวลม
ตัดไฟหัวลม (v.) nip something (calamity/vice) in the bud Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม
ตัดไฟแต่ต้นลม (v.) nip something (calamity/vice) in the bud Syn. ตัดไฟหัวลม
จาก (n.) nipa palm
ชิด (n.) nipa palm See also: Arenga pinnata Syn. ลูกชิด
ลูกชิด (n.) nipa palm See also: Arenga pinnata
หัวนม (n.) nipple See also: teat
ชักใย (v.) manipulate behind the scene See also: pull the strings behind the scene
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
นกปากซ่อม (n.) snipe
นมตาบอด (n.) breasts with hollow nipples Syn. นมบอด
นมตาสะแก (n.) kind of breast with protruded nipples
นมบอด (n.) breasts with hollow nipples
นมหนู (n.) jet nipple See also: nozzle, jet
ปากซ่อม (n.) snipe Syn. นกปากซ่อม
สัพพัญญู (n.) omnipotence See also: providence Syn. พระพุทธเจ้า
หัวผักกาด (n.) turnip
เชิด (v.) manipulate See also: direct from behind the scene, make someone act in one´s own behalf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to have to nip this one in the bud.ฉันเสียใจ แต่เรื่องนี้ฉันไม่ยอม
My little nip and tuck derriere is gonna be in a sling if anything happens to that statue, those clothes or the royal jewels.คนสวยของฉัน ต้องมาห้อยอยู่บนสลิง ถ้าเกิดว่า หุ่น ชุดเสื้อผ้า หรือเครื่องเพชรราชวงศ์เป็นอะไรไปล่ะก็
Don't you know it's illegal... to hire fucking border jumpers, you nip bastard?/ ไม่รู้รึไงว่านี่มันผิดกฏหมาย... ให้ที่อยู่กับพวกต่างด้าว / แกเป็นพวกไองั่งงั้นเหรอ?
I'll ask you three to just nip the rest of them back into their cage.พวกเธอสามคน จัดการเอาที่เหลือใส่กรงนะ
That's why I gotta nip this thing in the bud.อ้าว แล้วนี่ทำไมข้าต้องมาเหน็บแนมเขาด้วยล่ะ
So, if we want to keep the investigation here, we need to nip this in the bud, make an example of our would-be vigilante.เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากให้คดีอยู่ในมือเรา เราต้องหนีบมันให้อยู่ ต้องสร้างตัวอย่างให้พวก อยากเป็นศาลเตี้ยทั้งหลาย
Oh, you know, I was thinking I'd just nip it in the bud before it gets worse.โอ้ คุณรู้ไหม ฉันกำลังคิดว่าฉัน จะทำแท้ง ก่อนที่มันจะแย่กว่านี้
Oh, she was calm. yeah, better nip that in the bud.โอ้ เธอนิ่งมากเหรอ ตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่า
Mrs. Dixon has been taking the nip bottles of liquor out of her mini-bar, and doesn't want to pay for it.ฉันไม่เคยแตะต้องไอ้พวกนั้นเลย
He just went in for a little nip and tuck.เขาเพิ่งจะไปดึงหน้ามา
I'm telling you, we don't nip this now,ฉันจะบอกนายให้ ตอนนี้พวกเราไม่อยากเข้าไปยุ่ง
It's sharp as razors. That'll nip your thumb off in a jiffy.มันคมเหมือนมีดโกน มันสามารถตัดนิ่วคุณออกจากกันได้ในพริบตา

nip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎo, ㄧㄠˇ, 咬] bite; nip
全权[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 全权 / 全權] full powers; total authority; plenipotentiary powers
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
[guā, ㄍㄨㄚ, 栝] Juniperus chinensis; measuring-frame
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 桧 / 檜] Juniperus chinensis
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, 一个萝卜一个坑 / 一個蘿蔔一個坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses
乳头[rǔ tóu, ㄖㄨˇ ㄊㄡˊ, 乳头 / 乳頭] nipple
奶嘴[nǎi zuǐ, ㄋㄞˇ ㄗㄨㄟˇ, 奶嘴] nipple; teat (on baby's bottle)
奶头[nǎi tóu, ㄋㄞˇ ㄊㄡˊ, 奶头 / 奶頭] nipple; teat (on baby's bottle)
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 日本电报电话公司 / 日本電報電話公司] Nippon Telegraph and Telephone; NTT
[áo, ㄠˊ, 螯] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis
全知全能[quán zhī quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, 全知全能] omniscient and omnipotent
全能[quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, 全能] omnipotent; all-round; strong in every area
无所不在[wú suǒ bù zài, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, 无所不在 / 無所不在] omnipresent
无所不能[wú suǒ bù néng, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, 无所不能 / 無所不能] omnipotent
万能[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, 万能 / 萬能] omnipotent
欧洲防风[Ōu zhōu fáng fēng, ㄡ ㄓㄡ ㄈㄤˊ ㄈㄥ, 欧洲防风 / 歐洲防風] parsnip
全权大使[quán quán dà shǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄕˇ, 全权大使 / 全權大使] plenipotentiary ambassador
全权代表[quán quán dài biǎo, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 全权代表 / 全權代表] a plenipotentiary (representative)
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser
狙击手[jū jī shǒu, ㄐㄩ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, 狙击手 / 狙擊手] sniper; marksman
[zhuī, ㄓㄨㄟ, 鵻] snipe; turtle-dove
[bo, ㄅㄛ˙, 卜] turnip
[fú, ㄈㄨˊ, 菔] turnip
[fēng, ㄈㄥ, 葑] turnip
[mán, ㄇㄢˊ, 蔓] turnip; Brassica campestris
蔓菁[mán jing, ㄇㄢˊ ㄐㄧㄥ˙, 蔓菁] turnip; wild cabbage
[bo, ㄅㄛ˙, 卜 / 蔔] turnip
芜菁[wú jīng, ˊ ㄐㄧㄥ, 芜菁 / 蕪菁] turnip
萝卜[luó bo, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 萝卜 / 蘿蔔] turnip
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 镊 / 鑷] tweezers; forceps; nippers; pliers; to nip; to pick up with tweezers; to pluck out
镊子[niè zi, ㄋㄧㄝˋ ㄗ˙, 镊子 / 鑷子] tweezers; nippers; pliers
刺柏[cì bǎi, ㄘˋ ㄅㄞˇ, 刺柏] Chinese juniper
单极[dān jí, ㄉㄢ ㄐㄧˊ, 单极 / 單極] unipolar

nip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
負けず劣らず[まけずおとらず, makezuotorazu] (adv,adj-no) evenly balanced or talented; nip and tuck
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae)
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes)
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa)
アラ[, ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus)
オートマニピュレーター[, o-tomanipyure-ta-] (n) auto-manipulator
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
シンボル操作[シンボルそうさ, shinboru sousa] (n) symbol manipulation
スナイパー[, sunaipa-] (n) sniper
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae)
チョキチョキ[, chokichoki] (adv) snipping sound; cutting sound; to cut
ちょっきり[, chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML
トリトマ[, toritoma] (n) red-hot poker (Kniphofia uvaria) (lat
ニッパ椰子[ニッパやし, nippa yashi] (n) nipa palm
パースニップ[, pa-sunippu] (n) (See アメリカ防風) parsnip
フォックスフェイス[, fokkusufeisu] (n) (1) nipplefruit (Solanum mammosum) (wasei
ぷにぷに[, punipuni] (adj-f) squishy
マカロニペンギン[, makaronipengin] (n) macaroni penguin (Eudyptes chrysolophus)
マジックハンド[, majikkuhando] (n) magic hand; manipulator
マニピュレーション[, manipyure-shon] (n) manipulation
マニピュレータ;マニピュレーター[, manipyure-ta ; manipyure-ta-] (n) manipulator
マニピュレイト[, manipyureito] (n) manipulate
マニュアルマニピュレーター[, manyuarumanipyure-ta-] (n) manual manipulator
ユニプロセッサ[, yunipurosessa] (n) {comp} uni-processor
一極[いっきょく, ikkyoku] (n) monopole; singular pole; unipole
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n,adj-no,adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P)
乳輪;乳りん[にゅうりん, nyuurin] (n,adj-no) areola mammae (circular area around nipple); areola
乳頭[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) (mammary) nipple; teat
五倍子蜂;没食子蜂[ふしばち, fushibachi] (n) (obsc) gall wasp (any insect of family Cynipidae)
人形を使う;人形を遣う[にんぎょうをつかう, ningyouwotsukau] (exp,v5u) to manipulate puppets; to pull wires
人形使い;人形遣い[にんぎょうつかい;にんぎょうづかい, ningyoutsukai ; ningyoudukai] (n) (See 使い・つかい・4) puppet operator; puppet manipulator; puppeteer
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides)
伊吹[いぶき;イブキ, ibuki ; ibuki] (n) (uk) Chinese juniper (Juniperus chinensis)
伊吹柏槙[いぶきびゃくしん;イブキビャクシン, ibukibyakushin ; ibukibyakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis)
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection
文字操作[もじそうさ, mojisousa] character manipulation

nip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off FR: cueillir ; couper avec les ongles
กัด[v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble FR: mordre
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over ; pick with pincers/shopsticks ; take up FR: pincer ; serrer
คลิปหนีบกระดาษ[n. exp.] (khlip nīp k) EN: paper clip FR:
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māi nīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.) FR: pince à linge [f]
แหนบ[v.] (naēp) EN: pinch ; nip ; clamp FR:
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp FR: pincer ; serrer
ซด[v.] (sot) EN: sip ; nip ; imbibe FR: siroter (fam.) ; déguster ; savourer ; boire à petites gorgées
ตัดไฟหัวลม[xp] (tat fai hūa) EN: nip sth in the bud FR:
ตัดไฟต้นลม[xp] (tat fai ton) EN: nip sth in the bud FR:
ตัดไฟแต่ต้นลม[xp] (tat fai tāe) EN: nip sth in the bud FR: couper le mal à la racine
ถุน[v.] (thun) EN: take just enough ; take a zip ; take a nip (of) FR:
ตัวหนีบกระดาษ[n. exp.] (tūa nīp kra) EN: clip FR:
หยิก[v.] (yik) EN: pinch ; nip FR: pincer ; serrer
อัคนิพ่าห์[n.] (akniphā =ak) EN: smoke FR: fumée [f]
เอาเลือดกับปู[v.] (aoleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves FR:
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว[n. exp.] (bai prakøp ) EN: unipinnate compound leaf FR:
บทกวีนิพนธ์[n.] (botkawīniph) EN: poetry ; poem FR: poème [m]
ชักใย[v. (loc.)] (chakyai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene FR: tirer les ficelles ; manipuler
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
ดุษฎีนิพนธ์[n.] (dutsadīniph) EN: dissertation ; doctoral thesis FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม[n. exp.] (ēkakkhrarāt) EN: ambassador extraordinary and plenipotentiary FR:
หาเลือดกับปู[v. (loc.)] (hāleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
หัวบัว[n.] (hūabūa) EN: nipple FR:
หัวไชเท้า[n. exp.] (hūa chai th) EN: white turnip FR:
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple FR: mamelon [m]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: teat ; nipple (Am.) FR: tétine [f]
หัวผักกาด[n.] (hūa phak kā) EN: turnip ; raddish FR: navet [m]
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm ; Nypa fruticans FR: Nypa fruticans
กาฝากอกเพลิง[n. exp.] (kāfāk ok ph) EN: Dicaeum ignipectum FR: Dicaeum ignipectum
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch FR: pince [f] ; chélicère [m]
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; recours [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การจัดกระทำ[n. exp.] (kān jat kra) EN: manipulation FR:
การหนีไป[n. exp.] (kān nīpai) EN: FR: fuite [f] ; exode [m]
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai P) EN: FR: La fuite en Égypte [f]
การปั่นหุ้น[n. exp.] (kān pan hun) EN: securities manipulation FR:

nip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Andenbekassine {f} [ornith.]Andean Snipe
Aucklandschnepfe {f} [ornith.]Sub-Antarctic Snipe
Gewinderohrnippel {n} [techn.]barrel nipple
Rohrstutzen {m}pipe bracket; pipe socket; nipple
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple
Datenbearbeitungssprache {f} [comp.]data manipulation language
Membrandurchführungstülle {f}diaphragm bushing nipple
Riesenbekassine {f} [ornith.]Giant Snipe
Abschmiernippel {n}grease nippel
Schmiernippel {n}grease nipple
Straßenjunge {f}gutter snipe
Bildbearbeitung {f}image processing; image editing; picture manipulation
Kaiserbekassine {f} [ornith.]Imperial Snipe
Zwergschnepfe {f} [ornith.]Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)
Japanbekassine {f} [ornith.]Japanese Snipe
Wacholderwein {m}juniper wine
Wacholdersirup {m}juniper syrup
Wacholderstrauch {m} [bot.]juniper tree
Zwerghöhenläufer {m} [ornith.]Least Seed Snipe
manipulierbar {adj}manipulable
Stellgröße {f} (im Regelkreis)manipulated variable; regulating variable
Manipulation {f} | Manipulationen
Manipulationstechnik {f}manipulative technique
Manipulationstherapie {f} [med.]manipulative therapy
Manipulation {f} [med.]manipulative treatment
Manipulant {m}; Manipulantin
manipulativ {adj} | manipulativer Eingriff [med.]manipulative | manipulative operation
Nepalbekassine {f} [ornith.]Wood Snipe
Nippel {n}nipple
Schmiernippel {n}nipple head
flink; flott {adj}nippy [Br.]
frisch; beißend {adj} (Wind)nippy (wind)
Nobelbekassine {f} [ornith.]Noble Snipe
Goldschnepfe {f} [ornith.]Painted Snipe
Rohrnippel {n}pipe nipple
Gumminoppenbelag {m}rubber nipple coating
Schnipsel {n} | Schnipsel
Einsiedlerbekassine {f} [ornith.]Solitary Snipe
Weißflecken-Goldschnepfe {f} [ornith.]South American Painted Snipe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nip
Back to top