fur

แปลว่า


n ขนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: fleece , pelt , peltry
n ผ้าขนสัตว์
คำที่เกี่ยวข้อง: เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์
n สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์