ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fright*, -fright-

fright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fright (n.) การสะดุ้งตกใจ See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน Syn. fear, scare
fright (n.) ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
fright (n.) สิ่งที่น่าเกลียด See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frighten (vi.) หวาดกลัว See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten (vt.) เขย่าขวัญ See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว Syn. scare, terrify
frighten away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. scare away
frighten from (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ Syn. frighten out of
frighten into (phrv.) ทำให้หวาดระแวงในเรื่อง Syn. intimidate into, scare into, terrify into
frighten off (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. frighten away
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. scare out of
frighten someone out of his wits (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, scare out of, terrify out of
frighten someone to death (idm.) ทำให้กลัวอย่างมาก See also: หวาดระแวงอย่างมาก
frighten to (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. scare out of, terrify out of
frightened (adj.) น่าตกใจ See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว Syn. afraid, alarmed
frightening (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. distressing, startling
frightening (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightening (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. terrible
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
frightening (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, fearful Ops. happy, joyful
frightening person (n.) คนที่น่ากลัว
frightful (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, frightening, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightful horrific (adj.) น่าสะพรึ่งกลัว See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก Syn. terrible Ops. pleasant
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
frightfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, badly, fatally, fearfully
English-Thai: HOPE Dictionary
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
English-Thai: Nontri Dictionary
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตกใจ (n.) fright See also: startle, surprise Syn. ความตื่นตระหนก, ความตระหนกตกใจ
ความตระหนกตกใจ (n.) fright See also: startle, surprise Syn. ความตื่นตระหนก
ความตื่นตระหนก (n.) fright See also: startle, surprise Syn. ความตระหนกตกใจ
ข่มขวัญ (v.) frighten See also: intimidate, threaten, terrorize Syn. ขู่, ข่มขู่ Ops. ปลอบขวัญ
น่าเกลียดน่ากลัว (v.) frighten See also: scare, terrify, alarm Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
เขย่าขวัญ (v.) frighten See also: shock, scare, petrify, startle, terrify
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนี (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนีดีฝ่อ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ตกใจ (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ใจหาย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย
ตระหนก (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ผวา (v.) frightened See also: startled, shocked, scared
หวาด (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, ผวา
อย่างตกใจ (adv.) frightenedly See also: startlingly
ตกใจ (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตระหนก (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A charming woman, Mr. Hagen. Although she gave me quite a fright for a moment there.เสน่ห์เธอแรงมาก คุณเฮเก้น ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันกลัวว่า
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน
You gave me a fright there.คุณทำให้ผมตกใจเลยล่ะ
#Your dick suffer from stage fright #จ้อนแกเจ็บปวดจากความน่าเกลียด
Maybe we can have a fright nightบางทีเราน่าจะจัดค่ำคืนสยองขวัญนะ
I'm asking the questions here, fright night.ฉันเป็นคนตั้งคำถาม เจ้าคืนสยอง
Welcome to Fright Night.ขอต้อนรับสู่ Fright Night
Welcome to Fright Night, for real!ขอต้อนรับสู่ Fright Night แบบของจริง
Marie Osmond, Adora Belle Freida Fright Doll.มาร์รี่ ออสมอนด์ อะโดร่า เบลล์ ฟรีด้า ตุ๊กตาน่ากลัว
Hi. Yes. I'm callin' to order the Marie Osmond Adora Belle Freida Fright Doll.หวัดดี ฉันโทรมาสั่งซื้อตุ๊กตา แมรี่ ออสมอนด์ อะโดร่า เบลล์ ฟรีด้
Please, fright depends on an element of surprise.นี่นะ ความกลัวเกิดจากการเซอร์ไพรส์
Give him a fright so he never takes my car again!ให้เขาตกใจ ดังนั้นเขาจึงไม่เคยใช้รถของฉันอีกครั้ง!

fright ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, 惊怕 / 驚怕] alarmed; frightened
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 兇惡] fierce; ferocious; frightening
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使骇怕 / 使駭怕] frighten
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 恫] frighten
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 悚] frightened
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 惶] frightened
[hè, ㄏㄜˋ, 猲] frightened; terrified
惊骇[jīng hài, ㄐㄧㄥ ㄏㄞˋ, 惊骇 / 驚駭] fright
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark
[xī, ㄒㄧ, 譆] oh (denoting fright)
惊惧[jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, 惊惧 / 驚懼] panic; fright
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened

fright ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror
畏怖[いふ, ifu] (n,vs) awe; fear; fright
舞台負け[ぶたいまけ, butaimake] (n) stage fright
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
フライト[, furaito] (n,vs) (1) flight; (2) fright; (P)
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
怖じ気;怖じけ[おじけ, ojike] (n) (uk) (See 怖気) fear; dread; fright; willies; funk
怖気[おぞけ, ozoke] (n) (See 怖じ気) fear; dread; fright; willies
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children)
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow

fright ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความตื่นตระหนก[n. exp.] (khwām teūn ) EN: fright FR:
ความตกใจ[n.] (khwām tokja) EN: fright ; fear FR: peur [f]
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
เกิดความกลัวขึ้นฉับพลันทันที[xp] (koēt khwām ) EN: take fright FR: prendre peur
อกสั่นขวัญหาย[v.] (oksankhwanh) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
อกสั่นขวัญแขวน[v.] (oksankhwank) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
ปอด[v.] (pøt) EN: fear ; tremble with fright FR: avoir peur ; trembler de peur
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
ตระหนกตกใจ[v. exp.] (tranok tokj) EN: be alarmed ; take fright FR: prendre peur
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwa) EN: frighten FR:
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ข่มขวัญ[v.] (khomkhwan) EN: frighten ; intimidate FR: intimider
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
หลอกหลอน[v.] (løkløn) EN: haunt ; frighten FR:
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ผีหลอก[n. exp.] (phī løk) EN: frightening gost FR: fantôme effrayant [m]
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
สะพรึง[adj.] (saphreung) EN: frightening FR: effrayant
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare FR: horripiler
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening ; fearful ; scarry FR: effroyable

fright ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidenangst {f}mortal fright

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fright
Back to top