ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

badly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *badly*, -badly-

badly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
badly (adv.) เลว See also: แย่ Syn. poorly, wrongly Ops. well
badly (adv.) ไม่มีความสุข See also: ทรมาน Syn. unhappily, unfavourably Ops. happily, well
badly (adv.) รุนแรง Syn. severely, extremely
badly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสุดท้ายปรากฎว่าสิ่งนั้นผิดพลาด Syn. sussed
badly-off (adj.) จน Syn. poor Ops. rich
English-Thai: HOPE Dictionary
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lowest (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, poorest, least
most terrible (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. poorest, lowest, least
poorest (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, lowest, least
worse (adj.) แย่ลง (เป็นรูปขั้นกว่าของ bad, badly และ ill) See also: หนักขึ้น, รุนแรงขึ้น, เลวกว่า, แย่กว่า
worst (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, poorest, lowest, least
ตกใจ (v.) be badly frightened See also: have one´s heart in one´s mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย
สะบักสะบอม (v.) be badly bruised See also: be battered, be beaten black and blue Syn. บอบช้ำ
หลุดลุ่ย (adv.) be badly beaten Syn. ไม่มีทางสู้
ใจหายวาบ (v.) be badly frightened See also: have one´s heart in one´s mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย, ตกใจ
ใจหายใจคว่ำ (v.) be badly frightened See also: have one´s heart in one´s mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety Syn. ใจหาย, ขวัญเสีย, ตกใจ
ไม่มีทางสู้ (adv.) be badly beaten
งอมแงม (adv.) badly See also: severely, seriously Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก
ชั่ว (adv.) badly See also: evilly, wickedly, vilely, viciously Syn. เลว, เลวทราม, ชั่วช้า Ops. ดี
ร้ายแรงมาก (adv.) badly See also: severely, seriously Syn. รุนแรงมาก, แย่มาก
รุนแรงมาก (adv.) badly See also: severely, seriously Syn. ร้ายแรงมาก, แย่มาก
ห่วยแตก (adv.) badly See also: stingily Syn. ห่วย, เฮงซวย Ops. ดี, ดีมาก
แย่มาก (adv.) badly See also: severely, seriously Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก
ไม่ดี (adv.) badly See also: terribly Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี
ไม่เข้าที (adv.) badly See also: terribly Syn. ไม่ใคร่ดี
ไม่เป็นท่า (adv.) badly See also: ignominiously, humbling, disgracing, humiliatingly, without dignity, without style Syn. หมดรูป, หมดท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น
Well, you didn't do so badly for something that is worthless.ก็ที่คุณไม่ได้ทำเพื่อไม่ก็ สำหรับสิ่งที่ไร้ค่า
One night, they brought in a badly wounded pilot from a raid.คืนหนึ่ง พวกเขานำนักบิน บาดเจ็บสาหัสมาจากการบุก
How would you feel if I spoke badly of your father?เธอจะรู้สึกอย่างไร หากฉันพูดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อของเธอ
How badly does she want to be your wife?นางอยากเป็นเมียเจ้ามากแค่ไหน
They found him in his office this morning, beaten so badly they had to check his name tag.เจอศพเมื่อเช้า หน้าเละจนต้องเช็คป้ายชื่ือ
They're badly preserved and hard to attribute.มันค่อนข้างโทรมจนยากที่จะระบุ
I know how badly they treat you here how the women in the market won't sell you any good food and no man would hire you for fear of his wife.ผมรู้ว่าคนที่นี่ไม่ดีกับคุณเลย แม่ค้าในตลาดไม่ยอมขายของดีๆให้คุณ ไม่มีใครจ้างคุณทำงานเพราะกลัวเมีย
He's badly hurt That dragon's a thief, my sister's lackeyมังกรนั่นเป็นลูกน้องพี่สาวข้า
I didn't mean to open it, Harry. It was badly wrapped.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเปิดนะ แฮร์รี่ มันห่อมาไม่ค่อยดี
You'll think badly of me once I do.ถ้าผมบอก คุณคงจะโกรธผม
The manual's so badly written, I can't understand itก็คู่มือมันไม่ได้เรื่อง หนูอ่านไม่เข้าใจเลย

badly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, 残缺 / 殘缺] badly damaged; shattered
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸦 / 塗鴉] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸭 / 塗鴨] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic

badly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of
上手くいかない;うまく行かない;上手く行かない;旨く行かない;旨くいかない[うまくいかない, umakuikanai] (exp,adj-i) (See 上手くいく) unsuccessful; going badly
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing
出来損なう[できそこなう, dekisokonau] (v5u) (obsc) to be badly made; to fail
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it)
左前[ひだりまえ, hidarimae] (n) (1) going badly (one's business, one's fortune, the economy); being in a bad financial situation; (2) wearing a kimono with the right side tucked under the left (normally used only for the dead); (P)
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically)
漬け[づけ, duke] (suf) (1) pickled (something); (2) being badly influenced by; being addicted to
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
辛くあたる;辛く当たる[つらくあたる, tsurakuataru] (v5r) to treat badly
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car)
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car)

badly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
บกพร่องต่อหน้าที่[v. exp.] (bokphrǿng t) EN: perform badly ; do one's job poorly FR:
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
ใฝ่ต่ำ[v.] (faitam) EN: behave badly FR:
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
เค้เก้[adv.] (khēkē) EN: badly ; ignominiously FR:
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
ลำบากยากเย็น[v. exp.] (lambāk yāky) EN: become poverty-stricken ; be badly off FR:
หลับไม่สบาย[v. exp.] (lap mai sab) EN: sleep badly FR: mal dormir
ไม่ดี[adv.] (mai dī) EN: badly ; terribly FR: affreusement
เงก[adv.] (ngēk) EN: extremely ; utterly ; severely ; badly FR:
ผิดอากาศ[v. exp.] (phit akāt) EN: react badly to a change of weather ; be not acclimatized to the climate FR:
ผิด ๆ พลาด ๆ[v. exp.] (phit-phit p) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle FR:
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue ; be given a drubbing FR:
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly FR:
ทะลึ่งตึงตัง[v.] (thaleungteu) EN: behave badly FR:
ทำผิด ๆ ถูก ๆ[v. exp.] (tham phit-p) EN: do ineffectively ; do badly ; bungle FR:
ถูกตีเสียอาน[adj.] (thūk tī sīa) EN: badly beaten ; beaten to a pulp FR: brutalement battu
แย่[adv.] (yaē) EN: terribly ; badly FR:
แย่มาก[adv.] (yaē māk) EN: badly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า badly
Back to top