ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrify*, -terrify-

terrify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrify (vt.) ทำให้หวาดกลัว See also: ทำให้น่ากลัวมาก Syn. shock, terrorize, horrify
terrify (vt.) โน้มน้าวโดยการขู่ให้กลัว
terrify into (phrv.) ขู่จนยอม Syn. frighten into, intimidate
terrify out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. frighten out of, scare out of
terrifying (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, frightening Ops. appealing, attractive, pleasant
terrifying (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. frightening, fearful Ops. happy, joyful
terrifying (adj.) น่ากลัวมาก See also: สยองขวัญ Syn. dreadful, frightful Ops. common, conventional
English-Thai: HOPE Dictionary
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare
English-Thai: Nontri Dictionary
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคร้ามเกรง (v.) terrify See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ
น่าเกรงขาม (v.) terrify See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง
สยอง (v.) terrify See also: frighten, scare Syn. สยดสยอง
แสยงขน (v.) terrify See also: terrorize, frighten
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I would maintain focus and not terrify you.ฉันจะได้พูดตรงจุดทีเดียว แล้วไม่ทำให้คุณตกใจมากด้วย
You remember when this marketplace used to terrify us?You remember when this marketplace used to terrify us?
I know I repulse you, terrify you.ฉันรู้ ฉันเกลียดแก ฉันทำให้ เธอกลัว
Why? ! Just to terrify my wife?เพื่อขู่เมียฉันเท่านั้นเหรอ
And that's enough to terrify anyone. greys anatomy season 06 Episode 08แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วหล่ะ - -
You spend every waking moment of your life figuring out ways to terrify children to try to make you feel better about yourself, and the fact that you're probably gonna spend the rest of your life alone!คุณได้แต่หาวิธีทำให้เด็กๆหวาดกลัว เพื่อคุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง และความเป็นจริงคือ คุณจะต้องโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิต!
And if I have to terrify his wife to stop that happening, I can live with that.และถ้าผมทำให้ภรรยาของเขาหวาดกลัว เพื่อหยุดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ผมน่าจะจัดการเรื่องนั้นได้
Actually, I terrify you.อันนี้จริง ฉันกลัวคุณ
How am I going to terrify her? Helter-skelter!ฉันจะหลอนเธอยังไงล่ะ
Urban legends, they, they terrify me.ตำนานมันทำให้ฉันรู้สึกสยอง
I find it intriguing to imagine that beneath these perfectly engineered features, are thoughts that terrify the whole of Unanimity.ฮ’ut lั–ั•tะตn, yะพu hะฐvะต ะฐ bั–ggะตr ั€rะพblะตm ัlะพั•ะตr tะพ hะพmะต. ฮคhะตrะต'ั• ั•ะพmะต dะตmะตntะตd bั–tัh ัะฐllั–ng hะตrั•ะตlf ฮะพะฐkะตั•,
I would think this meta was really cool if everything about him didn't just terrify me to my core.ฉันขอคิดเลยว่าพลังนี้มันเจ๋งจริง ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ไม่ได้ทำฉันเสียวไปจนถึงกระดูกสันหลัง

terrify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊吓[jīng xià, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄚˋ, 惊吓 / 驚嚇] horrify; terrify
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming

terrify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)

terrify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare FR: horripiler
ทำให้ตื่นตระหนก[v. exp.] (thamhai teū) EN: terrify ; appal ; appall (Am.) FR:
ขมึงทึง[adj.] (khameungthe) EN: suwen ; dour ; lowering ; angry looking ; frowning ; horrible ; terrifying FR:
น่าใจหาย[adj.] (nā jaihāi) EN: dismaying ; terrifying ; breathtaking FR: alarmant
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าตื่นตระหนก[adj.] (nā teūn tra) EN: terrifying ; appalling FR: effrayant
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

terrify ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrify
Back to top