ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleasant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleasant*, -pleasant-

pleasant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasant (adj.) น่ายินดี See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน Syn. enjoyable, satisfying Ops. disagreeable, nasty
pleasant (adj.) น่าสบาย See also: น่าอยู่
pleasant (adj.) สนุกสนาน See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant (adj.) น่าคบ See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา Syn. charming, friendly, personable Ops. disagreeable, nasty
pleasant (adj.) สุภาพเรียบร้อย
pleasantly (adv.) อย่างน่ายินดี See also: อย่างเพลิดเพลิน Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี Syn. gallantly
pleasantly (adv.) ด้วยความสบาย
pleasantness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน Syn. sweetness
pleasantness (n.) ความรื่นรมย์ See also: ความสบาย, ความอภิรมย์
pleasantry (n.) คำพูดล้อเล่น See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก Syn. jest
pleasantry (n.) การหยอกล้อ See also: การล้อเล่น Syn. jest
pleasantry (n.) พฤติกรรมที่ตลก See also: พฤติกรรมที่มีอารมณ์ขัน, ความตลก Syn. comedy, merriment
English-Thai: HOPE Dictionary
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
English-Thai: Nontri Dictionary
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจริญตา (v.) be pleasant to the eyes See also: be pleasing to the eyes Syn. ต้องตา
ฉ่ำ (adj.) pleasant See also: agreeable, delicious, delightful Syn. ชุ่มชื่น Ops. แห้ง
น่ารื่นรมย์ (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าสบาย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าอภิรมย์ (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าอยู่ (adj.) pleasant See also: welcome, delightful, lively Syn. น่าอาศัย
น่าอาศัย (adj.) pleasant See also: welcome, delightful, lively
มธุ (adj.) pleasant See also: satisfactory, delightful Syn. น่าพอใจ
มาโนชญ์ (adj.) pleasant See also: pleasing, satisfied Syn. มโนชญ์
มาโนชญ์ (adj.) pleasant See also: pleasing, satisfied Syn. มโนชญ์
รวย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, refreshing Syn. ชื่น, รื่น
รื่นหู (adj.) pleasant (sound)
เข้าหู (adj.) pleasant to the ear Syn. น่าฟัง, ไพเราะ
รวยรื่น (adv.) pleasantly See also: nicely Syn. ชื่นใจ, สบายใจ
ความรื่นรมย์ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Syn. ความเบิกบานใจ Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
ความเบิกบานใจ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
กร่อย (v.) be unpleasant See also: be distasteful, be grudging, be displeasing Syn. หมดสนุก, ไม่สนุก
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, pleasant dreams.ก็ความฝันที่น่ารื่นรมย์
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก
Sleep tight... and pleasant dreams!นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ!
What a pleasant surprise. Please join us.สิ่งที่น่าแปลกใจ กรุณาเข้าร่วมกับเรา
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย
Well, pleasant enough sort of place, isn't it?ที่นี่ก็น่าพิสมัยเหมือนกัน ว่ามั้ย
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง
And pleasant dreams to you,และความฝันอันน่ารื่นรมย์
Have a safe and pleasant journey back to China.ขอให้เดินทางกลับจีน อย่างปลอดภัย
May you have a safe and pleasant journey back to China.ขอให้เดินทางกลับจีน อย่างปลอดภัย
Ashley, I didn't know you'd be here. What a pleasant surprise.ไม่ยักรู้ว่าอยู่นี่ด้วย ดีเหมือนกันที่มา

pleasant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, 动听 / 動聽] pleasant to listen to
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, 好听 / 好聽] pleasant to hear
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, 爽目] pleasant to behold; attractive
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, 不悦 / 不悅] displease; unpleasant
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 令人不快] unpleasant; objectionable
凉快[liáng kuai, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨㄞ˙, 凉快 / 涼快] nice and cold; pleasantly cool
顺气[shùn qì, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˋ, 顺气 / 順氣] nice; pleasant
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, 吴侬娇语 / 吳儂嬌語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ, 吴侬软语 / 吳儂軟語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue
怡悦[yí yuè, ㄧˊ ㄩㄝˋ, 怡悦 / 怡悅] pleasant; happy
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 春风满面 / 春風滿面] pleasantly smiling; radiant with happiness
爽意[shuǎng yì, ㄕㄨㄤˇ ㄧˋ, 爽意] pleasant
爽畅[shuǎng chàng, ㄕㄨㄤˇ ㄔㄤˋ, 爽畅 / 爽暢] pleasant
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 坏话 / 壞話] unpleasant talk; malicious words
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 恶疾 / 惡疾] unpleasant ailment; foul disease
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 看不顺眼 / 看不順眼] unpleasant to the eye
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, 逆耳] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths)
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 难闻 / 難聞] unpleasant smell; stink
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck

pleasant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P)
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
愛嬌者;愛敬者[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody
楽しげ;愉しげ[たのしげ, tanoshige] (adj-na) happy; cheerful; pleasant
気分のいい;気分の良い;気分のよい[きぶんのいい(気分のいい;気分の良い);きぶんのよい(気分の良い;気分のよい), kibunnoii ( kibun noii ; kibun no yoi ); kibunnoyoi ( kibun no yoi ; kibun noyoi )] (adj-i) (See 気分がいい) pleasant feeling; good feeling
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke
聞き良い[ききよい, kikiyoi] (adj-i) pleasant to listen to
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation
見た目に美しい[みためにうつくしい, mitameniutsukushii] (exp,adj-i) beautiful to the eye; pleasant to the eye; sightly
談笑[だんしょう, danshou] (n,vs) friendly chat; pleasant chat; lighthearted talk; friendly conversation; (P)
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
にこっと[, nikotto] (adv) (See ニコニコ) pleasantly smiling
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
古創;古疵;古傷[ふるきず, furukizu] (n) old wound; scar; old unpleasant incident
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌な気持;厭な気持ち[いやなきもち, iyanakimochi] (n) unpleasant feeling
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)

pleasant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
แจ้ว ; แจ้ว ๆ = แจ้วๆ[adj.] (jaēo ; jaēo) EN: melodious ; pleasant FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes FR: être agréable à l'oeil
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
เข้าหู[adj.] (khao hū) EN: pleasant sounding FR:
กลมกล่อม[adj.] (klomklǿm) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กระเอา[adj.] (kra-ao) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
มาโนชญ์[adj.] (mānōt) EN: pleasant FR:
ม่วน[adj.] (mūan) EN: sweet ; pleasant FR:
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
น่าพึงใจ[adj.] (nāpheungjai) EN: pleasant FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
อ่อนหวาน[adj.] (ønwān) EN: sweet ; soft ; pleasant FR: gentil ; aimable
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary ; sweet FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille ; doux
ไพเราะหู[adj.] (phairǿ hū) EN: pleasant sounding ; good to hear FR:
ไพเราะมาก[X] (phairǿ māk) EN: very pleasant to the ear FR: très agréable à l'oreille
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant
เพราะ[adj.] (phrǿ) EN: tuneful ; melodious ; harmonious ; sweet ; pleasant ; beautiful FR: mélodieux
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
ระรื่นหู[adj.] (rareūn hū) EN: pleasant to the ear FR: agréable à l'oreille
ระรื่นตา[adj.] (rareūn tā) EN: pleasant to the eye FR: agréable à l'oeil
รื่นหู[adj.] (reūn hū) EN: pleasant (sound) FR: agréable à l'oreille
ร่มรื่น[v.] (romreūn) EN: be shady ; be cool and pleasant FR:
ร่มเย็น[adj.] (romyen) EN: shady ; cool and pleasant ; peaceful FR:
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial FR: plaisant
อูมามิ[n.] (ūmāmi) EN: umami ; pleasant savory taste FR:
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
ขัดหูขัดตา[v. exp.] (khathū khat) EN: be unpleasant to look at FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:

pleasant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm {adj} | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma
Wohlgeschmack {m}pleasant taste
unangenehm; widerlich {adj} | unangenehmer | am unangenehmstenunpleasant | more unpleasant | most unpleasant
unangenehm {adv}unpleasantly
widerlich {adv}unpleasantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleasant
Back to top