ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alarmed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alarmed*, -alarmed-

alarmed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alarmed (adj.) ที่ตื่นกลัว Syn. fearful, frightened
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจ (v.) be alarmed See also: be scared, be panic-stricken, be frightened Syn. ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ
ตระดก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, สะทก
ตื่น (v.) be alarmed See also: be scared, be panic-stricken, be frightened Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ
ตื่นตระหนก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก
สะทก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's nothing to be alarmed about. We'll be back to you very quickly.ไม่มีอะไรต้องตกใจนะคะ เราจะรีบกลับมาดูแลคุณ
This is nothing to be alarmed about.คงไม่ทำให้คุณตกใจนะครับ
You sounded rather alarmed on the phone.แล้วผมเดาว่าคุณต้องการ เห็นอำนาจพิเศษของผม
I do think it's important, and it's nothing to be alarmed at, at all, but there have been some strange coincidences here, and I just...คิดว่ามันไม่มีอะไรยน่าตื่นตกใจ แต่เผอิญ มันมีความประจวบเหมาะแปลกๆ และฉันเพียง...
And you wouldn't be alarmed if your children were talking to him.และคุณก็คงไม่คิดอะไรถ้าลูก ๆ ของคุณเคยคุยกับเขา
But don't be alarmed it will pass, within a day or two at the most.ไม่ต้องตื่นตระหนก มันจะผ่านไป ภายในวัน หรือสองวันไม่น่าเกิน
Don't be alarmed if they go off.ไม่ต้องห่วง ถ้าจะมีการระเบิดบ้าง
Some of us were alarmed by what we saw.บางเราบางส่วนตื่นกลัว ในสิ่งที่พวกเราได้เห็น
No need to get alarmed right at this moment.โอเคๆ ยังไม่มีความจำเป็น ต้องประกาศเตือนภัยในเวลานี้
If I alarmed you, I'm sorry.ผมขอโทษด้วย ที่ทำให้คุณตกใจ
Do you know how alarmed Mom and I were because of you?รู้มั้ยว่าพี่กับแม่น่ะเป็นห่วงเธอแค่ไหน?
Don't be alarmed by the disco ball.อย่าตื่นกับบอลดิสโก้ล่ะ

alarmed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 偟] agitated; alarmed
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, 着慌 / 著慌] alarmed; panicking
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, 惊怕 / 驚怕] alarmed; frightened
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
[wǎn, ㄨㄢˇ, 惋] regret, be sorry; alarmed
[tì, ㄊㄧˋ, 悐] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed

alarmed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
กระหนก[adj.] (kranok) EN: alarmed FR:
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken FR: effaré
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:
ตระหนกตกใจ[v. exp.] (tranok tokj) EN: be alarmed ; take fright FR: prendre peur
ตระหนกตกใจ[adj.] (tranok tokj) EN: alarmed ; frightened FR: effrayé ; alarmé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alarmed
Back to top