ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distressing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distressing*, -distressing-

distressing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distressing (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressingly (adv.) อย่างเป็นทุกข์ See also: อย่างไม่มีความสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That what happened in London yesterday... must have been deeply distressing to you.ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุง ลอนดอนเมื่อวานนี้ ... ต้องได้รับความสุขอย่างมากให้กับคุณ
Have you come because you need my help to save a certain distressing damsel, or rather, damsel in distress?เจ้ามาที่นี่ไม่ได้ เจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่จริง แจ็ค
Perhaps so by administering electric shocks, distressing the cosmonaut.บางทีอาจมีการป้อน กระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อค ทำให้นักบินอวกาศ เจ็บปวด
Walter, you said that timur could contain it by distressing the host.วอลเตอร์ คุณพูดว่า ทางทิเมอร์สามารถจุประจุ ให้ร่างรู้สึก เจ็บปวดได้
Due to the distressing nature of the images, we are unable to broadcast the events currently streaming live on the Internet.เราเรียกไอแท่งๆแบบนี้ว่า ไม้เบสบอล ซึ่งเหมาะมากๆ เวลาฟาดที่หัวเข่า กับช่วงท้อง
I find it's my duty to report some very distressing news.ผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผม ในการแจ้งข่าวเศร้าบางเรื่อง
You can kill them both. Well, I just had some distressing news.คุณฆ่าพวกเขาได้ทั้งคู่ ผมเพิ่งได้รับข่าวที่น่าหงุดหงิดใจ
You're distressing me! - We're the ones who are distressed!ตอนนี้อยู่ที่สำนักงานบัญชีน่ะครับ
But the most distressing thing her cells are dying.แต่ที่น่าเครียดที่สุดคือ..
It's distressing to know that there are over 500,000 children in the American foster care system, a system woefully lacking in funding.เป็นเรื่องเศร้าที่รู้ว่า มีเด็กมากกว่า 5 แสน คน ในอเมริกา ต้องอยู่ในบ้านอุปถัมป์
Their deaths were most distressing to myself and my staff.เป็นเรื่องที่ฉันและจนท.ของฉันเสียใจที่สุด เจ้าหน้าที่งั้นรึ
As for complex emotions and the capacity for empathy, we all saw the distressing images of Ted agonizing over his fallen friend,เขาไม่ได้ป่วย มันก็แค่อึเด็ก ใช่ เด็กก็อย่างนี้แหละ เท็ดดี้ - ไม่คิดว่าผ้าอ้อมนี่น่าขยะแขยงเหรอ

distressing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, 凄然] distressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distressing
Back to top