ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shock*, -shock-

shock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shock (n.) อาการตกใจสุดขีด See also: สภาวะช็อก, อาการสะเทือนใจ Syn. wonderment Ops. apathy
shock (vt.) ทำให้สะดุ้งตกใจ See also: ทำให้ช็อก, ทำให้ตกตะลึง, ทำให้สะเทือนใจสุดขีด Syn. horrify, offend, upset Ops. calm, please
shock (vt.) กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
shock (vt.) ตีอย่างแรง See also: กระทบอย่างแรง
shock (n.) ต้นข้าวที่มัดเป็นกองๆ Syn. heap
shock (vt.) มัดเป็นฟ่อน
shock (n.) ขนหรือผมที่รุงรัง See also: ผมหรือขนที่ยุ่งเหยิง
shock absorber (n.) เครื่องป้องกันการสะเทือน
shock into (phrv.) ทำให้ตกใจในเรื่อง
shock therapy (n.) การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้า
shocked (adj.) มึน See also: ตกตะลึง, งงงัน Syn. amazed, dazed
shocked (adj.) แปลกใจ See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง Syn. unexpectant, wondering
shocker (n.) ผู้ตกใจสุดขีด
shocking (adj.) ซึ่งตกใจสุดขีด
shockproof (adj.) ซึ่งป้องกันกระแทก
English-Thai: HOPE Dictionary
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
shock absorbern. อุปกรณ์กันสะเทือน,โช๊คอัพ
shock therapyวิธีการรักษาความผิดปกติทางจิต (เช่น โรคจิตเภท) โดยการใช้ ยาหรือไฟฟ้า, Syn. shock treatment
shocker(ชอค'เคอะ) n. ผู้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,ผู้เขย่าขวัญ,สิ่งที่เขย่าขวัญ,สิ่งตีพิมพ์ที่เขย่าขวัญ,ภาพยนตร์เขย่าขวัญ,สิ่งที่เลวมาก
shocking(ชอค'คิง) adj. เขย่าขวัญ,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เลวมาก.
shockproofadj. กันกระแทก,กันไม่ให้เสียหายจากการถูกกระ ทบกระแทก. vt. ป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระแทก
English-Thai: Nontri Dictionary
shock(n) โรคปัจจุบัน,ความสะดุ้ง,อาการช็อค,อาการตะลึง
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shockช็อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shock absorber; suspension damperตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shockช็อค [TU Subject Heading]
Shock absorbersตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาพอง (v.) look with shock and envy See also: (eyes) widen Syn. ตาโต, ตาลุก, ตาลุกวาว
ตาลุกวาว (v.) look with shock and envy See also: (eyes) widen Syn. ตาโต, ตาลุก
ช็อก (v.) shock See also: be frightened Syn. หมดสติ
กันกระเทือน (adj.) shockproof Syn. กันกระแทก
กันกระแทก (adj.) shockproof
ตาโต (v.) look with shock See also: look with astonishment, look with surprise Syn. ตาพอง, ตาลุก
ปวดแปลบ (v.) have shocking pain See also: have shooting pain Syn. เจ็บแปลบ
เจ็บแปลบ (v.) have shocking pain See also: have shooting pain
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
Everyone in the room is shockedทุกคนในห้องช็อค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ
I'm afraid the news has been a great shock to Mrs. Danvers.- ข่าวนี้ทําเอาคุณนายเเดนเวอร์สช็อค
That shock you?ช็อตที่คุณได้อย่างไร
I mean, I'm afraid It came as a great shock to him when he died.ฉันหมายถึง ฉันว่ามันดีซะอีกที่เขาตาย
Mr. Boddy threatened to send those pictures to my dear old mother, the shock would've killed her.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะส่งภาพเหล่านั้น ไปให้กับแม่ของผม เธออาจจะช็อคตายก็ได้
We put the egg insides natures perfect shock absorber;(ในที่สุด ก็ทำเสร็จแล้ว) ชิมสิ ชิมสิ
It may have begun with the shock of contact with Number 26, or possibly...มันกำลังจะเกิดการติดต่อขึ้นอย่างรุนแรง ระหว่างหมายเลข 26 หรือ บางที...
I gathered them up in an old coffee can and when I awoke the next morning, I received a shock for they had doubled in size.ฉันรวบรวมพวกเขาในกาแฟกระป๋องเก่า ... ... และเมื่อฉันตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้รับการช็อต ... ... สำหรับพวกเขาได้สองเท่าในขนาด
This is an absolute shock in the making. Yesterday, they were falling down at the start. - Yes!ช็อคมากเลยครับ เมื่อวานพวกเขาสตาร์ทไม่ดีมาก
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ
We've tried it all. Hypnotism, shock therapy... Don't worry, you're not the first.ลองแล้วทั้งสะกดจิตช็อคไฟฟ้า นายไม่ใช่รายแรก
I'm sorry, you've never seen me before. I must shock you.ขออภัย ท่านคงตกใจที่เห็นข้า

shock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, 惊愕 / 驚愕] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 冲击波 / 衝擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, 哎呀] interjection of wonder, shock or admiration
激波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ, 激波] shock wave
过敏性休克[guò mǐn xìng xiū kè, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 过敏性休克 / 過敏性休克] anaphylactic shock
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 令人震惊 / 令人震驚] shocking; astonishing
震惊[zhèn jīng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 震惊 / 震驚] to shock; to astonish
文化冲击[wén huà chōng jī, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, 文化冲击 / 文化衝擊] cultural shock
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
[zhèn, ㄓㄣˋ, 震] shake; shock; sign in trigram
震动[zhèn dòng, ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 震动 / 震動] shake; shock
休克[xiū kè, ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 休克] shock; to go into shock
动魄[dòng pò, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ, 动魄 / 動魄] shocking; shattering
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 触目惊心 / 觸目驚心] shocking; dreadful to see
防震[fáng zhèn, ㄈㄤˊ ㄓㄣˋ, 防震] shockproof; to guard against earthquakes
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, 傻眼] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 不像话 / 不像話] unreasonable; shocking; outrageous

shock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
インシュリンショック療法[インシュリンショックりょうほう, inshurinshokku ryouhou] (n) insulin shock therapy
インスリンショック;インスリン・ショック[, insurinshokku ; insurin . shokku] (n) insulin shock
インスリンショック療法;インスリン・ショック療法[インスリンショックりょうほう(インスリンショック療法);インスリン・ショックりょうほう(インスリン・ショック療法), insurinshokku ryouhou ( insurinshokku ryouhou ); insurin . shokku ryouhou ( insurin] (n) insulin shock therapy
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
ショックアブソーバー;ショックアブソーバ[, shokkuabuso-ba-; shokkuabuso-ba] (n) shock absorber
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
ショック療法[ショックりょうほう, shokku ryouhou] (n) shock therapy; shock treatment
ドルショック[, dorushokku] (n) dollar shock
ペニシリンショック[, penishirinshokku] (n) penicillin shock
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.)
緩衝器[かんしょうき, kanshouki] (n) shock absorber; buffer
衝撃療法[しょうげきりょうほう, shougekiryouhou] (n) (obsc) (See ショック療法) shock therapy; shock treatment
親の顔が見たい[おやのかおがみたい, oyanokaogamitai] (exp) expresses shock at misbehaviour of a youngster; what must his parents be like?; I'd like to see his parents' faces
逆カルチャーショック[ぎゃくカルチャーショック, gyaku karucha-shokku] (n) reverse culture shock
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless
カルチャーショック[, karucha-shokku] (n) culture shock; (P)
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked
ショッカー[, shokka-] (n) shocker
ショッキング[, shokkingu] (adj-na,n) shocking; (P)
ショッキングピンク[, shokkingupinku] (n) shocking pink
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P)
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P)
余震[よしん, yoshin] (n) aftershock; (P)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion
揺り戻し[ゆりもどし, yurimodoshi] (n) (See バックラッシュ) swinging back; aftershock; backlash
揺り返し[ゆりかえし, yurikaeshi] (n) aftershock; afterquake
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P)
衝撃[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P)
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n,adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P)
電撃療法[でんげきりょうほう, dengekiryouhou] (n) electroshock therapy
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected
Japanese-English: COMDICT Dictionary
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs)
ショックウェーブ[しょっくうえーぶ, shokkuue-bu] ShockWave
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงกระแทก English: shock

shock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช็อก[n.] (chǿk) EN: shock FR: choc [m]
ชอร์กเวฟ[n. exp.] (chøk-wēp) EN: shock wave ; shock front ; shock FR: onde de choc [f]
ไฟดูด[v. exp.] (fai dūt) EN: get an electric shock ; get a shock ; be electrocuted FR:
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratu) EN: get an electric shock FR: recevoir une décharge électrique
กันสะเทือน[adj.] (kan satheūo) EN: shock absorbing ; shockproof ; antishock FR: antichoc
คลื่นกระแทก[n. exp.] (khleūn krat) EN: shock wave ; shock front ; shock FR: onde de choc [f]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
อาฟเตอร์ช็อก[n.] (āptoēchǿk) EN: aftershock FR:
กันกระเทือน[adj.] (kan kratheū) EN: shockproof FR:
ลายมือที่แย่ที่สุด[n. exp.] (lāimeū thī ) EN: shocking handwriting FR:
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
ระทึกขวัญ[adj.] (ratheuk khw) EN: shocking ; thrilling FR:
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งผวา[v. exp.] (sadung phaw) EN: be started ; be shocked FR:
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi

shock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturschock {m}culture shock
Temperaturschock {m}thermal shock
Temperaturwechselbeständigkeit {f}thermal shock resistance
pink {adj}shocking pink
Druckwelle {f}shock wave
Stoßdämpfer {m}shock absorber
Strubbelkopf {m}shock of tousled hair
anstößig {adj} | anstößiger | am anstößigstenshocking | more shocking | most shocking
schockierend {adj} | schockierender | am schockierendstenshocking | more shocking | most shocking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shock
Back to top