ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twinkle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twinkle*, -twinkle-

twinkle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twinkle (vi.) ส่องแสงระยิบระยับ
twinkle (vi.) เป็นแวววาว
twinkle (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
twinkle (n.) แสงแวววาว
twinkle (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkle with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: กระพริบๆ ด้วย
twinkle with (phrv.) แวววาว See also: ระยิบระยับ
twinkler (n.) ผู้ขยิบตา
English-Thai: HOPE Dictionary
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
English-Thai: Nontri Dictionary
twinkle(n) แสงระยิบ,ประกาย,การกะพริบตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ
ขยิบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. กระพริบ
ฉายประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย
พริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ, กระพริบ
ส่งประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He asked you a question, twinkle toes.-เขียนหน้าเดียวก็ได้จ้ะ แพทริสัน -หนูจะเขียน 2 หน้า
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยับ
Someday very soon, life's little Twinkle gauge is gonna go empty.ซึ่งมันคงจะหมดอายุไม่นานหล่ะ แล้วขนมทวิงกี้ก็จะหมดไป
[playing twinkle twinkle little star melody] * greendale, greendale little star-- * Oh! [sobbing]- * ผมมันจอมลวงโลก แอนนี่
I could swear there's a twinkle of magic in your eyes... or is it just pride in a job well done?ฉันสาบานว่าฉันเห็นประกาย เวทย์มนตร์ในตาคุณ.. หรือว่าความภูมิใจที่งานสำเร็จ?
The twinkle dude's soul?วิญญาณของคนกินแหลกน่ะเหรอ
I see that twinkle in your eye when someone says "who" instead of "whom"ฉันเห็นตานายแวววับ ตอนใครคนนึงพูดว่า 'ซึ่ง' แทนที่จะเป็น 'ผู้ซึ่ง'
Twinkle, twinkle little bat How I wonder where you're atระยิบระยับเจ้าค้างคาวน้อย อยากรู้จังว่าเธออยู่ไหน
When he looks at me, and we make eye contact, and that twinkle happens, and he remembers all those moments, it's a feeling, it's an adrenaline rush, it's a thing, right?(เดอะไลฟ์) ตอนที่เขามองฉันและเราสบตากัน และชั่วพริบตานั่นเกิดขึ้น และเขาจำช่วงเวลาเหล่านั้นได้
It's his favorite song, Twinkle, Twinkle, Little Star.มันเป็นเพลงโปรดของเขา ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเติลสคาร์.
Twinkle, Twinkle, Little Star.ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเตอร์สตาร์.

twinkle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, 闪映 / 閃映] twinkle; flare
眨眼[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, 眨眼] wink; twinkle; very short time

twinkle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トウインクル[, touinkuru] (n) twinkle
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
見る見る[みるみる, mirumiru] (adv) very fast; in a twinkle; before one's eyes; (P)

twinkle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
ละอองดาว[n. exp.] (la-øng dāo) EN: twinkle of a star FR:
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
พริบ[v.] (phrip) EN: wink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twinkle
Back to top