ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fa*, -fa-

fa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fa (n.) ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง) See also: ระดับเสียง ฟา
FA (abbr.) อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
fa?ade (n.) ด้านหน้าของอาคาร
fab (adj.) ดีมาก (คำสแลง) See also: ยอดเยี่ยม Syn. marvellous, fabulous, wonderful
fable (n.) นิทาน See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก Syn. traditional short story
fable (vt.) เล่านิทาน See also: เล่าเรื่องโกหก
fabled (adj.) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน
fabric (n.) ผ้าหรือสิ่งทอ See also: สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
fabric (n.) โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
fabric (n.) โครงสร้าง See also: โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
fabricate (vt.) สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง Syn. falsy invent
fabricate (vt.) สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน Syn. manufacture
fabrication (n.) สิ่งที่กุขึ้น See also: เรื่องที่ปั้นแต่งขึ้น, เรื่องจินตนาการ, สิ่งที่นึกไว้ในใจ Syn. illusion, invention
fabrication (n.) การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. falsehood, untruth Ops. fact, truth, veracity
fabulous (adj.) เหลือเชื่อ See also: ไม่น่าเป็นไปได้ Syn. incredible, amazing
fabulous (adj.) เยี่ยม See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ Syn. wonderful, marvellous
fabulously (adv.) อย่างที่สุด
facade (n.) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม See also: ส่วนหน้าของอาคาร Syn. frontage, exteriority
facade (n.) สิ่งหลอกลวง Syn. duplicity
face (n.) ใบหน้า See also: ใบหน้า, หน้าตา
face (n.) สีหน้า Syn. expression, countenance
face (n.) พื้นผิว See also: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
face (n.) รูปลักษณ์ See also: ลักษณะภายนอก Syn. outward appearance
face (n.) ชื่อเสียง Syn. reputation
face (vt.) เผชิญหน้า See also: เผชิญ, พบ, เจอ Syn. confront
face (vi.) หันหน้าออกไปทาง See also: หันหน้าไปทาง
face (vt.) มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
face about (phrv.) หันหลังกลับ (ทางทหาร) See also: หันกลับไป Syn. turn about, turn around
face about (phrv.) เปลี่ยนความคิดกะทันหัน
face away (phrv.) หันหนีจาก
face card (n.) ไพ่ชนิดหนึ่ง
face cream (n.) ครีมทำความสะอาดผิวหน้า
face down (phrv.) นอนลงแบบหน้าแนบพื้น
face forward (phrv.) ทำให้หันไปทางด้านหน้า
face lifting (n.) ศัลยกรรมตกแต่ง
face like a bulldog chewing a wasp (sl.) ไม่มีความน่าดึงดูด See also: ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก
face like a wet weekend (sl.) ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย
face like the back end of a bus (sl.) น่าเกลียด
face man (sl.) หนุ่มหล่อ See also: หนุ่มหน้าตาดี
face off (phrv.) เริ่มเล่นเกม (กีฬาฮ็อกกี้) Syn. bully off
English-Thai: HOPE Dictionary
fa(ฟา) เสียงที่4ของเสียงดนตรี
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ,มหัศจรรย์
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน,เกี่ยวกับนิทาน
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวอาคาร,วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก,คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
face-off(เฟส' ออฟ) n. การเปิดลูก
face-sheetn. ใบปะหน้า
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
facedown(เฟส' ดาวน์) adv. หน้าคว่ำลง
faceguard(เฟส' การ์ด) n. หน้ากาก
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetiae(ฟะซี' ชีอี) n.,pl. คำพูดหรือข้อความที่เล่นตลก
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
facial(เฟ'เชิล) adj. เกี่ยวกับหน้า. -n. การนวดหน้า., See also: facially adv.
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
facies(เฟ' ชีช) n. ลักษณะทั่วไป -pl. facies
facile(แฟส'เซิล) adj. คล่องแคล่ว,ง่าย,สะดวก,ไม่เปลืองแรง,ละมุนละไม., See also: facilely adv. facileness n., Syn. ready
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite
facility(ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก,ความง่าย,ความคล่องแคล่ว,สิ่งอำนวยความสะดวก,กิริยาที่ละมุนละไม, Syn. dexterity,skill
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
facinorous(ฟะชิน' เนอรัส) adj. ร้ายกาจอย่างน่ากลัว
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
facing pagesแสดงพร้อมกัน 2 หน้าหมายถึง การสั่งให้จอภาพแสดงสองหน้าพร้อมกัน โดย ปกติ จะแสดงหน้าที่เป็นเลขคี่ทางขวา หน้าที่เป็นเลขคู่ทาง ซ้าย เช่น จะแสดงหน้า 2 ทางซ้าย หน้า 3ทางขวาพร้อม ๆ กัน หน้า 4 ทางซ้าย หน้า 5 ทางขวาพร้อม ๆ กัน เป็นต้น (จะสั่งให้แสดงหน้า 1 ทางซ้ายและหน้า 2 ทางขวาพร้อมกัน ไม่ได้) โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ (desktop publishing) จะมีคำสั่ง facing pages นี้ไว้ให้เลือก เพราะจะทำให้ดูการจัดหน้า ซ้ายและหน้าขวาพร้อม ๆ กันได้
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
factitive(แฟค'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับกริยาที่ทำให้เกิดขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
facial(adj) เกี่ยวกับใบหน้า,ที่หน้า
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
facility(n) ความสะดวก,ความง่าย,ความแคล่วคล่อง,สิ่งอำนวยความสะดวก
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
facsimile(n) สำเนา,ฉบับก๊อบปี้
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
fad(n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
fag(n) งานหนัก,ขี้ข้า,เด็กรับใช้,บุหรี่
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fa-huaฝาหัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabianismลัทธิเฟเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faceหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
face valueมูลค่าตามตราสาร [ดู face amount ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facet๑. ผิวหน้าราบ๒. หน้าปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facial-ใบหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facial nerveประสาทเฟเชียล, ประสาทสมองเส้นที่ ๗ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facies๑. หน้า๒. โฉมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facilityสิ่งอำนวยความสะดวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
facsimileสำเนาที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factionกลุ่มแยก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
factitious-ทำเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facultative-โดยสะดวก, -ปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facultyสมรรถพล, อินทรีย์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faeces; feces; stoolอุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faienceเครื่องถ้วยฟายองซ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fairway๑. ร่องเรือเดิน [ดู thalweg ประกอบ]๒. ทางสะดวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fairy taleเทพนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fait accompli (Fr.)เรื่องที่ยุติแล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fall backการถอยกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Face Powdersสิ่งปรุงผัดหน้า,แป้งผัดหน้า [การแพทย์]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Facetผิวหน้ากระดูก,เอ็นหุ้มข้อฟาเซท [การแพทย์]
Facetectomyการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Facial Anesthesiaหน้าสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด [การแพทย์]
Facial Nerveประสาทหน้า,ประสาทสมองที่เจ็ด,ประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทสมองคู่ที่7,เส้นประสาทสมองเส้นที่เจ็ด,เส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ด,เส้นประสาทเฟเชียล,เส้นประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทที่7,ประสาทสมองที่7 [การแพทย์]
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Facilitateกิจกรรมที่กระตุ้น [การแพทย์]
facility agreementความตกลงเกี่ยวกับสถานที่ (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ) [การทูต]
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Factory โรงงาน อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
Facultative แฟคัลเททีฟ อยู่ได้ทั้งในสภาพมี/ไม่มีอากาศ หรือออกซิเจนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Fagaceaeฟากาซี [TU Subject Heading]
Fahrenheitองศาฟาเรนไฮต์ [การแพทย์]
Failไม่สำเร็จ [การแพทย์]
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Faint, Simpleเป็นลมแบบทั่วไป [การแพทย์]
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Falling Drop Testการทดสอบความหนืด [การแพทย์]
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Fallow การพักดิน การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
False Cirrusฟอลซซีร์รัส [อุตุนิยมวิทยา]
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]
Familialกรรมพันธุ์,ประวัติทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าพื้น (n.) fabric See also: cloth, textile
สิ่งทอ (n.) fabric
ปั้นเมฆ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง, หลอก
ปั้นเมฆ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง, หลอก
หลอก (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง
หลอก (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง
มงคลหัตถี (n.) fabulous elephant
อรหัน (n.) fabulous winged animal with two feet and a man-like head
น้ำหน้า (n.) face See also: cheek Syn. หน้า, ใบหน้า
ประสบ (v.) face See also: encounter, meet, find, face, confront Syn. เผชิญ, พบ, เจอ, เจอะเจอ, พบปะ, พบเห็น
พบหน้า (v.) face See also: meet, confront, see
พระพักตร์ (n.) face Syn. หน้า, ใบหน้า
พักตร์ (n.) face Syn. หน้า, ใบหน้า, พักตร์, หน้าตา
ยัน (v.) face See also: confront, be in a stalemate, make a stand against Syn. ประจัน, เผชิญ
รูปหน้า (n.) face
หน้า (n.) face See also: visage, countenance, mug
หน้า (n.) face
หน้าตา (n.) face See also: countenance, feature, mug, visage, appearance Syn. เค้าหน้า, ใบหน้า, หน้า
อานน (n.) face Syn. หน้า
เข้าหน้า (v.) face See also: meet, confront, see Syn. พบหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Fair enoughก็ดีนะ
Face up to itยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
My watch is five minutes fastนาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
Can you do me a favor, please?คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
Could you do me a favor?คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
John, do me a favor?จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
It's not your faultมันไม่ใช่ความผิดของคุณ
I did you a favorฉันช่วยเธอนะ
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
It is absolutely fabulousมันเหลือเชื่อโดยแท้
You know, you look so familiarรู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
I grew up in a big familyฉันเติบโตขึ้นในครอบครัวขนาดใหญ่
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deck the Halls with boughs of holly... fa la la la la la la laตกแต่งห้องโถงด้วยกิ่งฮอลลี ตา-ลา-ลา-ลา ผมไปที่เมืองลิตเติลตัน รัฐโคโลราโด
Is Fa Mulan here?ฟามู่หลานอยู่นี่รึเปล่า?
We want to be like you, Fa Mulan.พวกเราอยากเป็นเหมือนเธอ ฟา-มู่หลาน
The moment Fa Mulan is married, you've got your old job back.การแต่งงานของมู่หลานครั้งนี้ เจ้าจะได้รับการมอบหมายงานของเจ้าอีกครั้ง
General Shang, Fa Mulan, orders from His Majesty, the Emperor.แม่ทัพชาง ฟา-มู่หลาน นี่เป็นสารน์จากองค์ฮ่องเต้ เจ้าเหนือหัว
I know that face, Fa Mulan. What troubles you?ดูจากสีหน้าของเจ้า ฟา-มู่หลาน เจ้ามีข้อสงสัยอะไรรึ?
Permit me to introduce Fa Mulan.กระหม่อมขอแนะนำให้รู้จัก ฟา-มู่หลาน
Thank you, Fa Mulan.ขอบคุณมาก,ฟา-มู่หลาน
My lord, Fa Mulan, the hero of China.ท่านเจ้าเมือง,นางคือ ฟา-มู่หลาน วีรสตรีนามกระเดื่องแห่งแผ่นดิน
# Deck the halls with boughs of holly, Fa la la la la, la la la la # Fuck you! Fuck you all!ที่ซึ่งไมเคิลซ่อนตัวเขาเองไว้ในตัวเขาเองได้ ไปตาย ไปตายซะ
Perche 'e' cosi 'che fa la gente, no?มันก็เป็นเรื่องที่คนต้องเจอ, ใช่มั้ย?
Do Re Mi Fa So La Ti Doโด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด

fa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, 按照法律] according to the law
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 非洲开发银行 / 非洲開發銀行] African Development Bank
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, 亚尔发和奥米加 / 亞爾發和奧米加] Alpha and Omega
上诉法院[shàng sù fǎ yuàn, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 上诉法院 / 上訴法院] appeal
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 亚洲开发银行 / 亞洲開發銀行] Asian Development Bank
原子能发电站[yuán zǐ néng fā diàn zhàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 原子能发电站 / 原子能發電站] atomic power station
理发员[lǐ fà yuán, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˊ, 理发员 / 理髮員] barber
理发师[lǐ fà shī, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕ, 理发师 / 理髮師] barber
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
理发院[lǐ fà yuàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˋ, 理发院 / 理髮院] barber's shop; hair parlor
布法罗[Bù fǎ luó, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄛˊ, 布法罗 / 布法羅] Buffalo, New York state
葛法翁[Gě fǎ wēng, ㄍㄜˇ ㄈㄚˇ , 葛法翁] Capernaum (biblical town on the Sea of Galilee)
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
首席法官[shǒu xí fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席法官] Chief Justice
民法典[mín fǎ diǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 民法典] civil code
缺乏症[quē fá zhèng, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ ㄓㄥˋ, 缺乏症] clinical deficiency
后发座[hòu fā zuò, ㄏㄡˋ ㄈㄚ ㄗㄨㄛˋ, 后发座 / 后發座] Coma Berenices (constellation)
商业发票[shāng yè fā piào, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 商业发票 / 商業發票] commercial invoice
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, 并发症 / 併發症] complications (undesired side-effect of medical procedure)
地方法院[dì fāng fǎ yuàn, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 地方法院] county court; district court
巡回法庭[xún huí fǎ tíng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 巡回法庭] court of assizes; circuit court
军事法庭[jūn shì fǎ tíng, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 军事法庭 / 軍事法庭] court-martial; military tribunal
签发日期[qiān fā rì qī, ㄑㄧㄢ ㄈㄚ ㄖˋ ㄑㄧ, 签发日期 / 簽發日期] date of issue (of document)
缓发中子[huǎn fā zhōng zǐ, ㄏㄨㄢˇ ㄈㄚ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, 缓发中子 / 緩發中子] delayed neutron
迟发性损伤[chí fā xìng sǔn shāng, ㄔˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 迟发性损伤 / 遲發性損傷] delayed lesion
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 无法形容 / 無法形容] unspeakable; indescribable
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
开发人员[kāi fā rén yuán, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 开发人员 / 開發人員] developer
开发商[kāi fā shāng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄕㄤ, 开发商 / 開發商] developer (e.g. real-estate, software etc)
开发区[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, 开发区 / 開發區] development zone
開發周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 開發周期] development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
开发周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 开发周期 / 開發週期] development cycle; development period
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 开发过程 / 開發過程] development process
开发银行[kāi fā yín háng, ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 开发银行 / 開發銀行] development bank
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 柴油发动机 / 柴油發動機] diesel engine
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
所发现[suǒ fā xiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, 所发现 / 所發現] discovered; what one discovers

fa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA
孫子[まごこ, magoko] (n) (1) (hon) Sun Tzu (Chinese military strategist, 544?-496 BCE); (2) (See 孫子の兵法) The Art of War (military text by Sun Tzu, 512 BC); (3) Sun Bin Bing Fa (military text by Sun Bin)
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P)
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor)
α-helix;α-ヘリックス[アルファヘリックス, arufaherikkusu] (n) alpha helix
αらせん;α螺旋[アルファらせん, arufa rasen] (n) alpha helix
α化[アルファか, arufa ka] (vs,n) pregelatinization
α崩壊;アルファ崩壊[アルファほうかい, arufa houkai] (n) alpha decay
α波;アルファ波[アルファは, arufa ha] (n) alpha wave
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file
アーカイブファイル[, a-kaibufairu] (n) {comp} archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric)
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture
アーバンファミリー[, a-banfamiri-] (n) urban family
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor
アイコニックインタフェース[, aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks)
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
アイスフォール[, aisufo-ru] (n) icefall
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish)
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings)
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI)
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no)
ゴーファ[ごーふぁ, go-fa] gopher
ゴーファー[ごーふぁー, go-fa-] Gopher
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
ファイル[ふぁいる, fairu] Thai: แฟ้ม English: file
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
向く[むく, muku] Thai: หัน English: to face
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ร่วงหลุด English: to fall out
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
滑る[すべる, suberu] Thai: พลาด(สอบตก) English: to fail
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
矯める[ためる, tameru] Thai: บิด English: to falsify
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
遠い[とおい, tooi] Thai: ไกล English: far
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs

fa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอฟเอ คัพ = เอฟเอคัพ[n.] (Ēf.Ē. Khap ) EN: FA Cup FR: FA Cup [f]
เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ[n. exp.] (en fā thāo ) EN: plantar fasciitis FR:
ฝนฟ้าอากาศ[n. exp.] (fon fā akāt) EN: weather FR:
ฝนฟ้าคะนอง[n. exp.] (fon fā khan) EN: thunderstorm FR:
ขับฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap fā fai) EN: FR: griller un feu ; brûler un feu
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā k) EN: be very cloudy ; look like rain FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
กระดูกฝ่ามือ[n. exp.] (kradūk fā m) EN: metacarpus ; metacarpal bones FR: métacarpe [m] ; métacarpien [m]
กระดูกฝ่าเท้า[n. exp.] (kradūk fā t) EN: tarsus FR: tarse [m]
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:
ลมฟ้าอากาศ[n. exp.] (lom fā ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m]
แม่ฟ้าหลวง[n. prop.] (Maēfālūang ) EN: Mae Fa Luang FR: Mae Fa Luang
แม่ฟ้าหลวง ; อำเภอแม่ฟ้าหลวง = อ.แม่ฟ้าหลวง[n. prop.] (Maēfālūang ) EN: Mae Fa Luang ; Mae Fa Luang District FR: Mae Fa Luang ; district de Mae Fa Luang
มืดฟ้ามัวฝน[v. exp.] (meūt fā mūa) EN: be overcast ; look like rain FR:
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Whiskered Treeswift FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกแอ่นฟ้าหงอน[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Crested Treeswift FR: Hémiprocné couronné [m] ; Hémiprocné huppé [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ; นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Grey-rumped Treeswift FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Acacia Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Silver Forget-Me-Not FR:
ผีเสื้อฟ้าดอกหญ้า[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Lesser Grass Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าหางสาม[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Many-tailed Oakblue FR:
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Gram Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Cupid FR:
ผีเสื้อฟ้าขีดหกโคนปีกดำ[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Dark-based Lineblue FR:
ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายเข้ม[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Barred Lineblue FR:
ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายแถบ[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Banded Lineblue FR:
ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Transparent Sixline Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าขีดเมียขาว[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: White Lineblue FR:
ผีเสื้อฟ้าขีดสี่ใหญ่[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Large Fourline Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pointed Ciliate Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Ciliate Blue ; Ciliate Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าขอบประกาย[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Grass Jewel FR:
ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Small Grass Jewel FR:
ผีเสื้อฟ้าลาย[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Zebra Blue ; Plumbago Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อกระขาว[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: White-spotted Oakblue FR:
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Centaur Oakblue FR:
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว [n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Large Oakblue FR:
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Malayan Wanderer FR:
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Wanderer FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: White-banded Hedge Blue FR:

fa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Buchführung {f} und Fakturierung
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Säurefarbstoff {m} | Säurefarbstoffe
Ackergaul {m}farm horse
Ackerland {n}arable farm land; farmland
Familienzuwachs {m}addition to the family
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star
Missgeschick {n}adverse fate
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule
Luftfahrer {m} | Luftfahrer
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
freundlich {adv}affably
leutselig {adv}affably
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Ahn {m}; Vorfahre
Gebläsebrenner {m}forced-air burner; fan burner
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
albern; töricht; illusorisch {adj}fatuous
albern {adv}fatuously
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Abgleichfehler {m}alignment fault
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Munitionsfabrik {f}ammunition factory
Liebschaft {f}; Affäre
Analogausfall {m}analog failure
Ankerkopf {m} | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head
Anfänger {m}; Anfängerin
Anfahrt {f}; Anfahrtsweg
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Angiogramm {n}; Röntgenbild von Blutgefäßen [med.]angiogram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fa
Back to top