ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

textile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *textile*, -textile-

textile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
textile (n.) สิ่งทอ See also: ผ้า Syn. fabric
textile (n.) วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textiles (n.) ผ้า Syn. fabric
English-Thai: HOPE Dictionary
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth,fabric,goods
English-Thai: Nontri Dictionary
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การทอผ้า (n.) The Textile Organization
สิ่งทอ (n.) textile
สิ่งทอ (n.) textile
สินค้าสิ่งทอ (n.) textile goods See also: fabric goods
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I work in the textile factory now.ตอนนี้ฉันทำโรงงานสิ่งทอ
You may think this is a front for something, all I can tell you is this is a textile mill.คุณจะคิดว่านี่คือฉากก็แล้วแต่คุณ ผมสามารถบอกคุณได้ทั้งหมด ผ้าพวกนี้เราเป็นเจ้าของ
Thank you. I'm the wife of a textile importer.ขอบคุณ ฉันเป็นภรรยาของนักธุรกิจนำเข้าสื้อผ้า
The Bella Song new designed textile feel dress that will make you look more glamorous.เบลลา ซอง ได้ออกแบบสิ่งทอใหม่ที่ให้ ความรู้สึกถึงชุดที่ทำให้คุณดูน่าหลงใหล
My dad's a shop foreman at a textile mill in Massachusetts.พ่อฉันเป็นหัวหน้าคนงานอยู่โรงงานทอผ้า.. ที่แมสซาชูเสท
This rich guy from New York, who owned a textile plant, started coming down, and it was like we were castaways and he was the ship.แล้วแม่ก็กลับมาโสดอีกครั้งพร้อมกับการแก้แค้น ฉันว่าฉันน่าจะไปทำงานให้เสร็จได้แล้ว
We've investigated the registration for the phone number, and it led to a textile dyeing company.เราได้ทำการตรวจสอบและพบว่า... เป็นโรงงานย้อมผ้า
That textile dyeing factory you asked me to check out...โรงงานย้อมผ้าที่นายให้ฉันตรวจสอบนั้น
Cate Harris was a stage name for Catherine Heathridge, a textile heiress.เคท แฮร์ริสเป็นชื่อในการแสดง ของแคทเธอรีน เฮธริดจ์ ผู้สืบทอดร้านออกแบบเสื้อผ้า
Catherine, a wealthy textile heiress, had a son James, now 26, and a daughter Lara, now 16.บิงโก แคธรีน ทายาทสาวธุรกิจสิ่งทอ มีลูกชายชื่อเจมส์ อายุ 26 ปี และลูกสาวชื่อลาร่า ปัจจุบันอายุ 16 ปี
Exactly what needs to be done-- set some more meetings with buyers, look at the latest sketches, contact the textile mill to see if they can move up production dates.สิ่งที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก็คือ จัดประชุมกับผู้ซื้ออีกซักหน่อย ดูงานออกแบบล่าสุด
Thirty years in the textile industry and then old dandy Don got downsized.สามสิบปีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แล้วเก่าสำรวยดอนได้ห่ะ

textile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织工业[fǎng zhī gōng yè, ㄈㄤˇ ㄓ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 纺织工业 / 紡織工業] textile industry
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, 纺织厂 / 紡織廠] textile factory; cotton mill
纺织物[fǎng zhī wù, ㄈㄤˇ ㄓ ˋ, 纺织物 / 紡織物] textile material
布帛[bù bó, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 布帛] cloth and silk; cotton and silk textiles
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, 纺织品 / 紡織品] textile; fabrics
织品[zhī pǐn, ㄓ ㄆㄧㄣˇ, 织品 / 織品] textile
[fú, ㄈㄨˊ, 幅] width; roll; classifier for textiles or pictures

textile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type
織り姫;織姫[おりひめ, orihime] (n) (1) woman textile worker; (2) (See 織女星) Vega (bright star in the constellation Lyra); Alpha-Lyrae
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P)
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material

textile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ[n. exp.] (phalittapha) EN: textile products FR:
โรงงานเสื้อผ้า[n. exp.] (rōng-ngān s) EN: FR: usine textile [f]
สิ่งทอ[n.] (singthø) EN: textile ; fabric ; weaving garnment FR:
สีย้อมผ้า[n. exp.] (sī yøm phā) EN: dyeing colour FR: colorant textile [m]
สีย้อมผ้าธรรมชาติ[n. exp.] (sī yøm phā ) EN: FR: colorant textile naturel [m]
อุตสาหกรรมสิ่งทอ[n. exp.] (utsāhakam s) EN: textile industry FR: industrie textile [f]
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Queen Sirikit Museum of Textiles FR:
ย้อมผ้า[v. exp.] (yøm phā) EN: dye cloth FR: teindre un textile

textile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Textilbranche {f}textile trade
Textilfabrik {f}textile factory
Textilindustrie {f}textile industry
Textilwaren {pl}textile goods
Textilgewebe {n}textile fabric
Textilkord {m}textile cord
Textilreifen {m}textile cord tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า textile
Back to top