ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fascinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fascinate*, -fascinate-

fascinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fascinate (vi.) ลุ่มหลง See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ Syn. absorb, attract, engross Ops. bore
fascinate (vt.) ทำให้ลุ่มหลง See also: ทำให้หลงใหล, ทำให้จับใจ, ชื่นชอบ Syn. captivate, charm Ops. disgust
fascinated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
English-Thai: HOPE Dictionary
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract
English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึงตรา (v.) fascinate See also: impress, imprint, brand
ใหลหลง (adv.) fascinatedly See also: passionately, infatuatedly Syn. หลงใหล
ชวนดู (v.) to be fascinated See also: to be attractive, to be charm Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู Ops. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย
ชอบอกชอบใจ (v.) be fascinated See also: be attracted, be impressed Syn. ติดใจ, พอใจ
ติดอกติดใจ (v.) be fascinated See also: be attracted, be impressed Syn. ติดใจ, พอใจ, ชอบอกชอบใจ
น่าดู (v.) to be fascinated See also: to be attractive, to be charm Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนดู, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู Ops. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have you done to fascinate him?คุณทำอะไรให้เขาหลงใหลหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's just say you fascinate me.เอาน่า แค่พูดว่าคุณก็ชอบฉัน
That's because disasters freak you out, yet fascinate you at the same time, sweetie.ข่าวร้ายทำให้คุณผวา แต่ก็ทำให้ลุ่มหลงได้น่ะ
You fascinate me.เนƒเธซเน‰เธ‰เธฑเธ™เธ—เธณเน€เธ‰เธข เธ‡เธฑเน‰เธ™เน€เธซเธฃเธญ
Right. Fascinate me. They're cute when they're about to wet themselves, aren't they?ทำให้ฉันทึ่งสิ พวกเขาน่าเอ็นดู เวลากำลังจะฉี่ราดกางเกง ว่าไหม
I'm sure it would fascinate him, the niggers' endurance for pain.ฉันมั่นใจว่า เขาจะต้องประทับใจ ที่เห็นความอดทนของทาสพวกนี้
Now he fascinates me. You should meet him.ตอนนี้เขาสนใจฉันมาก เธอน่าจะไปพบเขา
She loved volcanoes. Fascinated by them.เธอรักภูเขาไฟ โดยพวกเขาหลงใหล
And I'm fascinated. I'm in.ชั้นเต็มใจฟัง ชั้นสนใจ แต่ถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ว่าอะไรนะ
I've always been fascinated by that.ผมหลงเสน่ห์กับเรื่องนี้..
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ...
I'm fascinated with your precision.They understand it now.
Matrimony's always fascinated me.คู่สามีภรรยาทำให้ผมอิจฉาเสมอ

fascinate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, 心醉] enchanted; fascinated; charmed
醉心[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, 醉心] enthralled; fascinated
入迷[rù mí, ㄖㄨˋ ㄇㄧˊ, 入迷] to be fascinated; to be enchanted
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
着迷[zháo mí, ㄓㄠˊ ㄇㄧˊ, 着迷 / 著迷] fascinated
迷住[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, 迷住] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant

fascinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate
魅する[みする, misuru] (vs-s,vt) to charm; to fascinate
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P)
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ...
心惹かれる[こころひかれる, kokorohikareru] (v1) to feel attracted by; to be fascinated by
恍然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) fascinated and distracted by something
悩殺[のうさつ, nousatsu] (n,vs) fascinate; bewitch; enchant
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P)
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P)

fascinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire FR:
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch FR: captiver ; charmer ; impressionner
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand FR:
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: captivate ; fascinate FR:
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chø) EN: be fascinated FR:
จับจิตจับใจ[adj.] (japjit japj) EN: fascinated FR:
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be fascinated by ; dote on ; be fatuous ; be mad about FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿ) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by FR:
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fascinate
Back to top