ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enchantment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enchantment*, -enchantment-

enchantment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enchantment (n.) การลุ่มหลง See also: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล
English-Thai: HOPE Dictionary
enchantmentn. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell,magic
English-Thai: Nontri Dictionary
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never cast a spell of enchantment this powerful.ผมไม่เคยร่ายเวทย์มนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อน
The enchantment proved effective then.ความลุ่มหลงพิสุจน์ได้ผล
But the enchantment is strong, my lord. Sooner or later, the two will be drawn together.แต่นี้เป็นเวทย์มนต์ที่แข็งกล้า ฝ่าบาท ไม่ช้าก็เร็ว ทั้งสองจะต้องมาอยู่ด้วยกัน
One kiss from her will break the enchantment and he will desire Vivian no more.หนึ่งจูบจากนางจะทำลายมนตรานี้ แล้วเค้าก็จะไม่ต้องการ เลดี้ วิเวียน อีกต่อไป
I have given you an enchantment that will help you heal.ข้าร่ายมนตร์ให้เจ้า มันจะช่วยรักษาเจ้า
Your enchantment has been broken.เวทมนตร์ของท่านถูกทำลาย
Only an enchantment could cause Uther to lose his hair like that.มีเพียงเวทมนตร์เท่านั้นที่เป็นเหตุให้ พระเกศาของอูเธอร์เป็นเช่นนั้น
We must be quick, sister, this enchantment will not hold for long.เราต้องรีบ น้องสาว เรื่องนี้รอนานไม่ได้
Once that had happened, the enchantment no longer held.มนต์สะกดก็จะไม่อยู่อีกต่อไป
It's been enchanted, and such an enchantment would reverse the effects of your healing spell.นั่นมันเรื่องรางและ เครื่องรางส่งผลย้อนกลับ
While the past may call to us with the enchantment of a siren, better, I believed, to stay the course set by dear brother, Denny.ฮœะฐunะฐ ะ…ะพl. ั–"ฮ’rั–dgะต ั–ั• brะพkะตn, hั–dะต bะตlะพw"/ั–
The enchantment is indeed powerful, but all power has its limits.ต้นไม้นี้มีพลังมาก แต่พลังก็มีขีดจำกัด และต้นไม้นี้ปกป้องได้คนเดียว

enchantment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 魔法] enchantment; magic

enchantment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction

enchantment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
การลุ่มหลง[n.] (kān lumlong) EN: enchantment ; engrossment FR:
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]
นิพพิทา[n.] (nipphithā) EN: dispassion ; disinterest ; disenchantment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enchantment
Back to top