ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretty*, -pretty-

pretty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretty (adj.) งดงาม See also: น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย Syn. lovely, good-looking
pretty (adv.) พอใช้ได้ See also: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง Syn. rather, tolerably
pretty up (phrv.) ทำให้ดึงดูด See also: ทำให้สวยงาม
English-Thai: HOPE Dictionary
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
English-Thai: Nontri Dictionary
pretty(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขำ (v.) be pretty and charming See also: be handsome, be attractive Syn. คมขำ, ดำขำ
พริ้งเพรา (adj.) pretty See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา
พิไล (adj.) pretty See also: attractive, beautiful Syn. วิไล, งาม, งดงาม, สวย
มโนหร (adj.) pretty See also: beautiful, charming, fascinating Syn. น่ารัก, สวย, งาม
เก๋ (adj.) pretty See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming Syn. โก้เก๋
เพา (adj.) pretty See also: handsome, beautiful Syn. งาม, พริ้งเพรา
ไฉไล (adj.) pretty See also: lovely, tender and beautiful Syn. งาม Ops. ขี้เหร่
เพรี้ยมพราย (adj.) pretty and charming
ไม่เลว (adv.) pretty well See also: rather well, not bad
ไม่เลว (adv.) pretty well See also: rather well, not bad
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (v.) be pretty See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant Syn. พริ้มเพรา
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (v.) be pretty See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม
น่ารัก (v.) be pretty See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู Ops. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด
บรรเจิด (v.) become pretty See also: beautify, be splendid Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, เฉิดฉาย Ops. อับเฉา, หดหู่
พริ้งเพรา (v.) be pretty See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา
พริ้ม (v.) be pretty See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา
พริ้มเพรา (v.) be pretty See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา
เก๋ (v.) be pretty See also: be sprucy, be smart, be charming, be attractive, be beautiful
เลิศวิไล (v.) become pretty See also: beautify, be splendid Syn. เลิศหรู, เฉิดฉาย Ops. อับเฉา, หดหู่
แฉล้ม (v.) be pretty See also: be attractive, be beautiful Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
Looks pretty quietดูเงียบมากเลย
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
Her English is pretty goodภาษาอังกฤษของเธอดีมาก
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
You're a pretty good cookคุณเป็นแม่ครัวที่ดีมาก
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
They get along pretty wellพวกเขาเข้ากันได้ค่อนข้างดี
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
You're pretty paranoidนายหวาดระแวงไปหน่อยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My, my! Mmm. Say, that's pretty swell.อืมมม กล่าวว่าเป็นบวมสวย
Oh, hello, Max. Things are going pretty well for you, aren't they?หวัดดี แม็กซ์ เรื่องดูจะไปได้สวย สำหรับนายเลยใช่มั้ย
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.เขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด
I mean, that thing with the old man, that was pretty unexpected.ผมหมายถึงสิ่งที่มีชายชราคนนั้นที่เป็นคนน่ารักที่ไม่คาดคิด
Some pretty strange people work there. Well, not strange, really.บางคนสวยแปลกทำงานที่นั่น ก็ไม่แปลกจริงๆ
Well, how do you like it? Even-steven. Pretty surprising, isn't it?ด้วยวิธีการที่คุณชอบมันได้หรือไม่ แม้แต่สตีเว่น สวยน่าแปลกใจไม่ได้หรือไม่
I'm a... pretty excitable person.คนสวยหัวใจเต้นผิดจังหวะ
This is a pretty complicated business.This is a pretty complicated business.
Yeah, they got a pretty good idea of it.{\cHFFFFFF}ใช่พวกเขาได้ ความคิดที่ดีงามของมัน
Deong, if this doesn't begin to sink in pretty soon, this country...{\cHFFFFFF}Deong ถ้านี้ไม่ได้เริ่มต้น จะจมลงไปในสวยเร็ว ๆ นี้ {\cHFFFFFF}ประเทศนี้ ...
I am damn proud of the Stars and Stripes, and they've been pretty good to you.{\cHFFFFFF}ผมประณามความภาคภูมิใจของดาวและลายเส้น, และพวกเขาได้รับสวยดีกับคุณ

pretty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, 不大离 / 不大離] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, 不大离儿 / 不大離兒] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, 不错 / 不錯] correct; right; not bad; pretty good
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
貌美[mào měi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˇ, 貌美] good looks; pretty (e.g. young woman)
不离儿[bù lí er, ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄦ˙, 不离儿 / 不離兒] not bad; pretty good; pretty close
八九不离十[bā jiǔ bù lí shí, ㄅㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ, 八九不离十 / 八九不離十] pretty close; very near; about right
妖冶[yāo yě, ㄧㄠ ㄧㄝˇ, 妖冶] pretty and flirtatious
妖艳[yāo yàn, ㄧㄠ ㄧㄢˋ, 妖艳 / 妖艷] pretty and flirtatious
[shū, ㄕㄨ, 姝] pretty woman
靓妹[liàng mèi, ㄌㄧㄤˋ ㄇㄟˋ, 靓妹 / 靚妹] pretty girl
[xuān, ㄒㄩㄢ, 嬛] clever; pretty
清秀[qīng xiù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 清秀] delicate and pretty
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
[kuā, ㄎㄨㄚ, 姱] fascinating; pretty
漂亮[piào liang, ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄤ˙, 漂亮] pretty; beautiful
眉清目秀[méi qīng mù xiù, ㄇㄟˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄡˋ, 眉清目秀] pretty; with delicate features
秀丽[xiù lì, ㄒㄧㄡˋ ㄌㄧˋ, 秀丽 / 秀麗] pretty; beautiful
俊秀[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, 俊秀] well-favored; elegant; pretty

pretty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
プリティー[, puritei-] (n) pretty
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people
美辞[びじ, biji] (n) flowery language; pretty words
花を欺く美人[はなをあざむくびじん, hanawoazamukubijin] (exp) (obsc) woman as pretty as a flower
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
プリティ[, puritei] (n) pretty; (P)
プリティプリント[, puriteipurinto] (n) pretty-print
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable
映える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P)

pretty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เช้ง[adj.] (chaeng) EN: pretty ; showy FR:
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty FR: magnifique ; splendide
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalao) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
คิดมากไปเอง[v. exp.] (khit māk pa) EN: attach too much importance (to) ; That's pretty far-fetched FR:
คมขำ[adj.] (khomkham) EN: pretty ; charming ; attractive FR:
ไกลพอดู[adv.] (klai phødū) EN: pretty far FR: assez éloigné ; plutôt éloigné
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking FR: beau ; élégant ; séduisant
ไม่เลว[adv.] (mai lēo) EN: pretty well ; rather well ; not bad FR: plutôt bien ; pas mal
ไม่สวย[adj.] (mai sūay) EN: not beautiful ; not pretty ; not good-looking ; unattractive ; not nice FR: moche
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating FR:
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
หน้าสวย[n. exp.] (nā sūay) EN: pretty face FR:
หน้าตาดี[n. exp.] (nātā dī) EN: pretty face FR:
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[adj.] (ngāmngøn) EN: beautiful ; graceful ; fair ; attractive ; pretty ; handsome FR:
นงคราญ[n.] (nongkhrān) EN: beauty ; beautiful girl ; pretty maid FR: beauté [f]
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
เผือกกวน[n. exp.] (pheūak kūan) EN: taro pudding ; sweet taro paste in the shape of a pretty rose FR:
พออาศัย[adj.] (phø āsai) EN: pretty good ; not bad FR:
เพราพริ้ง[adj.] (phraophring) EN: pretty ; beautiful ; gorgeous ; beauteous FR:
เพรี้ยม[adj.] (phrīem) EN: pretty FR:
เพรี้ยมพราย[adj.] (phrīemphrāi) EN: pretty FR:
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
พริ้ง[adj.] (phring) EN: pretty ; beautifu l; spiffy FR:
พริ้งเพรา[adj.] (phringphrao) EN: pretty ; beautiful ; gorgeous ; beauteous FR:
พริตตี้[adj.] (phrittī) EN: pretty FR:
เพริศ[adj.] (phroēt) EN: beautiful ; pretty FR:
เพริศพริ้ง[adj.] (phroētphrin) EN: beautiful ; pretty FR:
พุ่มพวง[n.] (phumphūang) EN: beautiful girl ; pretty woman FR: joli brin de fille [m]

pretty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hübsch; fein {adj} | hübscher | am hübschestenpretty | prettier | prettiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretty
Back to top