ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snag*, -snag-

snag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snag (n.) ปัญหาเล็กน้อย See also: อุปสรรค Syn. barrier, obstacle Ops. aid
English-Thai: HOPE Dictionary
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
snaggle toothฟันเก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What we gotta do is snag that tall dude... and stomp the shit out of him... and we'll find out what the hell is going on up there.เราต้องจับไอ้โย่งนั่นมา แล้วล่อมันซะให้น่วม แล้วค่อยถามมันว่ามันทำอะไรที่นั่น
Everywhere were rusted nails to snag your elbow on.แต่งงานใหม่ แล้วก็มีลูกใหม่ แล้วก็ทำงี้อีก ทุกๆ6ปี
It would snag the fabric.บนผ้าเรยอนยืดน่ะ มันจะทำให้ผ้าไม่เรียบ
You know, snag a big-ass wide-screen. So...ดูเหมือนฉันลืมติดตั้งทีวี ฉันคิดว่าจะซื้อรุ่นติดผนัง
In case I snag one on someone's nipple ring.เผื่อมันเกี่ยวดดนห่วง ที่หัวนมของใครบางคน
I'm not gonna snag him just to toss him aside.ฉันไม่อยากให้เขาปวดใจอะไรอีก ถึงแม้ฉันจะไม่ได้ต้องการเขา
So, uh... go snag our blood, would ya?งั้น เอ่อ... ไปชิงเลือดพวกเรามาทีได้ไหม
See if you can snag any wideband RF transmissions.สัญญาณคลื่นวิทยุสักความถี่หนึ่ง
When you go to Jeju island this time, snag Hong Tae Seong.นี่ ตอนไปเกาะเจจูน่ะ จับฮงแทซองให้ได้เลยนะ
Okay, you could go in there, and you could charm the pencil skirts off all those snooty clerks and snag that coat for free but you don't.โอเค เธอเข้าไปในนั้นแล้วอ่อย เจ้าของร้านเอากระโปรงและเสื้อโค้ท มาก็ได้ แต่เธอไม่ทำ
You lug home a truckload of luxury loot, but you can't bother to snag one box of cereal?เธอขนของแพงๆ เข้าบ้านมาเป็นคันรถ แต่แอบจิ๊กซีเรียลมากล่องนึงไม่ได้เหรอ
We did snag ourselves a door prize!เราก็จิ๊กของขวัญกลับมา

snag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, 参差 / 參差] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated
触礁[chù jiāo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ, 触礁 / 觸礁] hit a snag
钉子[dīng zi, ㄉㄧㄥ ㄗ˙, 钉子 / 釘子] nail; snag

snag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species)
穴釣り[あなづり, anaduri] (n) snagging eels; ice fishing

snag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอ[n.] (tø) EN: stump ; stub ; stubble ; butt ; end ; snag FR: souche [f] ; chicot [m] ; moignon [m]

snag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snag
Back to top